Deeltijdstudies Gefinancierd via Beurzen

deeltijdstudies

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 oktober 2012, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing en kamerlid Lucas)
Op ‘Deeltijdstudies vanaf 2017 gefinancierd via beurzen’ las ik dat het deeltijd onderwijs vanaf 2017 niet meer standaard zoals voltijd onderwijs gefinancierd zal worden. Enkel mensen die kiezen voor een opleiding met een ‘hoog maatschappelijk of economisch belang’, zoals onderwijs, de zorg en de zogeheten topsectoren worden ondersteund zoals bij de voltijd studies. Klopt het dat deeltijdstudenten geen overheidssteun meer krijgen voor het behalen van een diploma? Ook wanneer zij nog niet eerder een hoger onderwijs opleiding hebben gevolgd.

Antwoord van de VVD (23/10, kamerlid Lucas)
Er is dit voorjaar in de Kamer een voorstel besproken van Staatssecretaris Zijlstra inzake de financiering van het deeltijdonderwijs. Het voorstel van de Staatssecretaris is om vanaf 2017 niet het aanbod, maar de vraag te financieren. Op deze manier ontstaat er een gelijk speelveld tussen het bekostigde en private deeltijdonderwijs en is de verwachting dat beter ingespeeld zal worden door de aanbieders op de vraag van studenten, werknemers en werkgevers naar flexibele opleidingstrajecten, die bovendien aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. De Kamer heeft de Staatssecretaris de ruimte gegeven het voorstel nader uit te werken en te vertalen in wetgeving, die vervolgens opnieuw aan de Kamer wordt voorgelegd.

Geen antwoord van het CDA (22/1, kamerlid Rog)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (22/1, kamerlid Van Meenen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (22/1, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *