Leerkrediet in Nederland

Leerkrediet
foto: Lotus Head

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing en kamerlid Lucas)
In Vlaanderen is in 2008 het Leerkrediet ingevoerd. In dit systeem krijgen studenten bij aanvang van een studie een buidel met punten, welke uitgegeven worden aan vakken en terugverdiend worden wanneer ze het vak halen. (Bron: Studentenportaal Vlaanderen). Het lijkt mij dat studenten hierdoor meer bewust met hun studie om zullen gaan en verantwoordelijker zullen gaan studeren. Is dit systeem wel eens in Nederland overwogen en hoe is deze optie toen geƫvalueerd? En ik heb begrepen dat de heer Rutte ooit een vergelijkbaar plan voor hoger onderwijs had, waarom is dit toen niet doorgevoerd? Verder vroeg ik me af of Leerkrediet nu een alternatief zou zijn om de huidige problemen van hoger onderwijs op een nieuwe manier te benaderen?

Antwoord van de VVD (24/10, kamerlid Lucas)
Er is in Nederland inderdaad ook wel eens gesproken over de invoering van een voucher-systeem. Dit lijkt wellicht op het Leerkrediet uit Vlaanderen. Uiteindelijk is hier niet voor gekozen en is een bekostigingssysteem ingevoerd op basis van aantal inschrijvingen en verstrekte diploma’s. Wel wordt er opnieuw gesproken over een vorm van vraagfinanciering voor deeltijdstudies vanaf 2017. Een voorstel hiervoor wordt door het ministerie uitgewerkt. Wellicht kunnen zij daarbij gebruik maken van de ervaringen in Vlaanderen.

Geen antwoord van het CDA (21/1, kamerlid Rog)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (21/1, kamerlid Van Meenen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (21/1, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *