Discriminatie

discriminatie

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de SP (8 september 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Yücel, kamerlid de Graaf en kamerlid Karabulut)
Waar ik niet echt goed bij kan met mijn hoofd is dat jullie als Politiek al meer dan jaren bezig zijn over discriminatie, terwijl het naar mijn mening en hoogst waarschijnlijk ook andere mensen al opgelost had kunnen zijn. En dan heb ik het alleen eventjes over Nederland. Is het niet dat Nederland een vrij land is? Zo niet, dan heb ik niks gezegd. Maar als dit wel zo is, dan is het toch een land met een vrijheid van meningsuiting? Als ik of andere mensen onze mening niet meer mogen uiten in de vorm van (ik vind jou een k** Marokkaan), waarom wordt dit dan gezien als discriminatie? Dan is het toch juist een meningsuiting? Maar ik zou hier wel een boete voor kunnen krijgen. Dan zijn we toch geen vrij land meer, dan worden wij als Nederlanders toch gediscrimineerd in ons eigen land?

Antwoord van D66 (18/9/14, kamerlid van Weyenberg)
Hartelijk dank voor uw vraag aan mij en andere Kamerleden over het onderwerp discriminatie. In uw vraag stelt u dat Nederland een vrij land is. Ook ik ben van mening dat Nederland een vrij land is, maar het is ook een land waar wetten en regels gelden waar iedereen zich aan zou moeten houden. Die wetten zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen vrij kan leven en gelijk behandeld wordt, maar ook gepast gestraft wordt indien men de wetten overtreedt. In de Nederlandse Grondwet is opgenomen dat je geen onderscheid mag maken op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Ook is het recht op vrijheid van meningsuiting opgenomen in de Grondwet. Hoewel de vrijheid van meningsuiting in Nederland een groot goed is, is het geen absoluut recht. Alles mag gedacht worden, niet alles gezegd. De grens ligt daar waar de vrijheid van een ander beperkt wordt. Niemand mag haat zaaien of iemand discrimineren, zodat iedereen zich vrij kan voelen in Nederland. U geeft aan dat u die regels discriminerend vindt omdat ze uw vrijheid inperken. Ze zouden echter pas discriminerend zijn wanneer die regels alleen voor u, of voor een bepaalde groep zouden gelden. In Nederland zijn deze regels echter voor iedereen gelijk, onafhankelijk van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Iedereen loopt een gelijk risico vervolgd te worden voor uitlatingen zoals u die beschreef. Tot slot, zoals u aangeeft is discriminatie een onderwerp waar de politiek zich al jaren mee bezighoudt. Ook D66 zet zich er voor in om discriminatie uit te bannen, maar de samenleving is niet maakbaar via wetgeving alleen. Politici alleen kunnen discriminatie, racisme en haat niet uitbannen. Wel kunnen zij grenzen stellen, ervoor zorgen dat uitlatingen die te ver gaan bestraft kunnen worden en via onderwijs proberen het onbegrip waar discriminatie vaak uit voortkomt tegen te gaan. Dat is echter een voortdurende strijd. Ik ga er vanuit uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Geen antwoord van de PvdA (8/12/14, kamerlid Yücel)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (8/12/14, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (8/12/14, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *