Elektronische Sigaret

elektronische

elektronische
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (24 augustus 2015, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijkstra, kamerlid Rebel en kamerlid Ziengs)
Public Health England bracht op 19 augustus 2015 een omvangrijk rapport uit over de e-sigaret. Conclusie uit dit rapport: ‘E-sigaret is 95% minder schadelijk dan gewoon roken en zou ingezet moeten worden bij stoppen met roken therapie’. Het 111 pagina’s tellende rapport kunt u hier nalezen: ‘e-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review‘. De e-sigaret wordt als belangrijke game changer gezien in de strijd tegen tabak-gerelateerde ziektes zoals kanker en COPD. Uit onderzoek dat NRC-Q heeft uitgevoerd blijkt echter dat een schrikbarend hoog aantal (74%!) Nederlanders in de veronderstelling verkeerd dat de e-sigaret veel schadelijker is dan de tabakssigaret. Deze veronderstelling wordt niet alleen in de hand gewerkt door de media, maar ook door de overheid. Graag zou ik willen vernemen welke acties u op korte termijn gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat rokers er van doordrongen raken dat de e-sigaret een minder schadelijk alternatief is. Ter info: ik ben inhoudelijk op de hoogte van de AmvB en TPD2. Ik zou daarom graag zien dat uw antwoord gebaseerd is op de inhoud van genoemd rapport.

Antwoord van de PvdA (24/8/15, kamerlid Rebel)
Hartelijk dank voor uw vraag. Het bevreemdt mij niet dat onderzoek uitwijst dat sigaretten zonder tabak minder schadelijk zijn. Maar dat maakt ze nog niet ‘gezond’. En hoewel het de tabak is die doodt, blijft het de nicotine die leidt tot verslaving. Een bestanddeel dat ook in e-sigaretten zit. Daarmee is de e-sigaret een minder schadelijk alternatief voor rokers. Maar het kan ook leiden tot nicotineverslaving van niet-rokers. Dat zijn bijvoorbeeld jonge kinderen, omdat voorbeeld doet volgen. Dat het door u genoemde onderzoek daarvoor nog geen sluitend bewijs kan vinden, betekent niet dat het niet gebeurt. Onderzoeken over deze relatie zijn niet eensluidend. Daarom is het goed dat er een in ieder geval een wettelijk verbod komt op de verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 18.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de e-sigaret zou kunnen dienen als vervanging voor de sigaret en zodoende rokers helpen hun verslaving te bevredigen met een minder schadelijk alternatief. Maar een gezonde en dus te propageren therapie is het niet. Ik wil het gebruik van e-sigaretten en de daarmee gepaard gaande verslaving niet toejuichen. En ik vind dat ook geen overheidstaak om dit te propageren. Van het grootste belang is dat rokers geholpen worden om helemaal te stoppen. En dat moet de inzet van overheidsbeleid op te nemen rookontmoedigings maatregelen zijn.
Tot slot vind ik het geen bemoedigende gedachte dat veel fabrikanten van e-sigaretten directe banden hebben met de tabaksindustrie. Die constatering wordt ook gemaakt in het door u genoemde rapport. We moeten onszelf afvragen welk belang de tabaksindustrie heeft bij het op de markt brengen van producten die ogenschijnlijk leiden tot minder rokers.

Antwoord van de VVD (2/10/15, kamerlid Ziengs)
Hartelijk dank voor uw vraag. Het onderzoek van Public Health England en diverse Britse universiteiten waar u naar verwijst, is ons niet ontgaan. De VVD heeft in de schriftelijke inbreng op het wijzigingsvoorstel van de Tabakswet (ter implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn) die staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, vragen gesteld over de betekenis van de Britse onderzoeksresultaten. Wij willen van de staatssecretaris vernemen welke ruimte de Tabaksproductenrichtlijn (TPD) biedt voor innovatieve producten – zoals elektronische sigaretten – die rokers kunnen helpen bij het stoppen met roken. De Britse onderzoekers hebben aangetoond dat het roken van elektronische sigaretten 95 procent minder schadelijk is dan het roken van normale sigaretten. Nieuw bewijs laat zien dat de e-sigaret één van de effectiefste middelen is voor een roker om van tabak af te komen. De tientallen e-mails die wij hebben ontvangen van zogenaamde ‘dampers’ onderschrijven het beeld uit de onderzoeken, namelijk dat e-sigaretten kunnen helpen om te stoppen met het roken van tabak.
Nu Public Health England, de National Health Service én het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stellen dat de elektronische sigaret minder ongezond is dan de tabakssigaret, heeft de VVD aan staatssecretaris Van Rijn schriftelijk gevraagd of hij bereid is om ten aanzien van regelgeving voor elektronische sigaretten niet verder te gaan dan hetgeen verplicht wordt gesteld op basis van de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD). Wij wachten de antwoorden rustig af. Bij de plenaire wetsbehandeling zullen wij met de staatssecretaris en de andere partijen in debat gaan over de beeldvorming, onderzoeken en feiten over de e-sigaret.Nogmaals dank voor uw signaal.

Geen antwoord van het CDA (24/11/15, kamerlid Bruins Slot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (24/11/15, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

elektronische
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA (6 juli 2014, kamerlid Bruins Slot)
Mijn dochter van 13 jaar kwam deze week met een elektronische sigaret thuis. Die had ze met een knuffel gewonnen op de kermis. Ik snap dit niet. Onder de 18 jaar kunnen kinderen dergelijke zaken niet in de supermarkt kopen, maar zijn wel op de kermis te winnen. Door het mogelijk te maken een elektronische sigaret te winnen, worden jonge kinderen op deze manier aangezet om te gaan roken. Ook al zit er geen teer en nicotine in. Kunt u mij hier wat meer uitleg over geven en wat is uw standpunt over dit onderwerp?

Antwoord van het CDA (17/9/14, kamerlid Bruins Slot)
Hartelijk dank voor uw vraag over de elektronische sigaret. Ik ben het met u eens dat het niet zo zou moeten zijn dat kinderen makkelijk aan deze producten kunnen komen. Veel mensen denken ten onrechte dat de elektronische sigaret niet gevaarlijk is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft echter afgelopen jaar gewaarschuwd voor dat de e-sigaret verslavend kan zijn en onder meer mond- en keelirritatie, droge hoest, duizeligheid en misselijkheid kan veroorzaken. Het RIVM geeft ook aan bezorgd te zijn dat de e-sigaret jongeren aanzet tot roken. Daarnaast heeft het RIVM geconstateerd dat er soms toch nicotine in de navulpatronen zit, zelfs als er op staat dat deze nicotinevrij zijn. Al met al meer dan voldoende redenen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik van de e-sigaret, zeker als het om kinderen gaat. Het mag al helemaal niet zo zijn dat een dergelijk product op de kermis te winnen is. Naar aanleiding van de waarschuwing van de RIVM heeft de staatssecretaris van volksgezondheid destijds aangegeven aanvullende maatregelen te zullen nemen. Ik volg die maatregelen nauwgezet, waarbij mijn inzet is dat elektronische sigaretten onder strenge regels komen te vallen en er een verbod voor de jeugd komt.

7 reacties


 1. ·

  Geacht kamerlid Rebel, Geur-, kleur- en smaakstoffen, MacDonalds, soft drugs, gokautomaten enzovoorts enzovoorts allemaal in meer of mindere mate verslavend en, indien onjuist gebruikt, ongezond. Ongezond maar wel ‘gedoogd’. Ik vind uw antwoord op de e-sigaret dan ook een beetje flauw. Ik snap uw aanvankelijk cynisme de e-sigaret betreffende en uw politieke worsteling die hier het gevolg van is geweest. Wanneer u een niet roker bent dan begrijp ik dat alles dat zelfs maar in de buurt komt van roken u verafschuwd. Niet begrijp ik het dat de zogenaamde shisha’s nog altijd op elke kermis te winnen zijn door iedereen onder de 18 jaar maar u toch de voorbeeld functie wenst te stipuleren. Nu uit het in het VK gepubliceerde onderzoek blijkt dat ‘dampen’ daar als een mogelijk oplossing van een probleem gezien wordt zou het u sieren wanneer u uw dogma’s zou weten los te laten en met een open mind deze kwestie opnieuw te beoordelen.
  Immers de ‘gratis’ verstrekking van e-sigaretten op de kermis aan kinderen doen naar mijn overtuiging aanzienlijk meer kwaad dan het zien dat je ouders een levensreddende maatregel nemen. Dit alles opgeteld bij de door de staatssecretaris in de regelgeving opgenomen bepalingen dat, los van de nicotine, uitsluitend zuivere, voor de mens onschadelijke stoffen mogen worden gebruikt voor de samenstelling van de liquids lijkt uw probleem nog slechts persoonsgedreven.
  Vandaar ook mijn vraag aan u: heroverweegt u e.e.a eens. Alvast dank voor uw mee denken. Groet, Martin

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik zie e-cig als een nog niet uit ontwikkeld product. Een product welke rokers op dit moment een goed alternatief biedt. Zeker niet onschuldig. Op dit moment. Verkoopverbod onder de 18 kan ik het niet mee oneens zijn natuurlijk. Echter. De regelgeving die gepland staat zal zeker niet bijdragen aan een verdere ontwikkeling van dit product. Een ontwikkeling richting wel onschadelijk. Etc.. Ik vraag me af waar we waren geweest als men 100 jaar geleden de auto-industrie aan banden had gelegd. Of noem nog maar eens een nieuwe ontwikkeling waar mensen zonder de nodige achtergrond kennis bang voor zijn. Ik heb een aversie tegen een beperking van mijn eigen keuze vrijheid. Wie ben ik. Hardwerkende belasting betaler, die altijd heeft geclaimd nooit met roken te stoppen. Toch jaar geleden geëxperimenteerd met de toenmalige elektrische sigarette. Werkte niet, die 1e generatie pruttel. Sinds 2014 weer eens gaan kijken wat deze wereld te bieden heeft. En dat bleek een hele hoop te zijn. Sinds 1 jaar en 5 maanden rook ik niet meer. Ik heb daar een gezonder alternatief voor gevonden. Neem ons/mij dat niet af. Het gedachtegoed dat alleen stoppen met alles goed is is een utopie. Staat prachtig in de studieboeken en papieren van partijen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Geachte Mevrouw Rebel, Mijn hartelijke dank voor uw antwoord. Kunt u voor mij misschien nog de volgende vraag beantwoorden: Er overlijden in Nederland jaarlijks gemiddeld 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast nog enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. De elektronische sigaret is, zoals u al in het PHE rapport hebt kunnen lezen, 95% MINDER schadelijk dan een sigaret. Daarnaast heeft u ook kunnen lezen dat de e-sigaret rokers een aanzienlijk hogere slagingskans biedt om weg te komen van de tabakssigaret dan reguliere stopmiddelen zoals bijv. nicotinepleisters of kauwgum. Dit houdt in dat het sterftecijfer onder rokers significant naar beneden gebracht kan worden wanneer de Nederlandse gezondheidsorganisatie rokers wijzen op de voordelen van de e-sigaret. (Het behoeft, denk ik, verder geen betoog dat tevens de kosten voor behandeling van rookgerelateerde ziektes aanzienlijk zal afnemen.) Vind u dan nog steeds dat de stap die de Britse overheid op dit vlak gezet heeft geen navolging verdient in Nederland? Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Betty van Veenschoten
  PS: De e-sigaretten branche in Nederland bestaat voor 99 procent uit zelfstandige ondernemers die geen enkel raakvlak hebben met de tabaksindustrie.

  Beantwoorden

 4. ·

  Geachte mevrouw Rebel (en andere politici), Ten eerste hoeven e-sigaretten / dampvloeistoffen geen nicotine te bevatten; die keuze is aan de gebruiker. En veel gebruikers zijn gestart met nicotine, maar hebben het nicotinegehalte in tamelijk korte tijd kunnen verlagen tot bijna nul, hetgeen illustreert dat nicotine niet zo verslavend is als meestal wordt gedacht. Het gaat bij rokers meer om iets omhanden te hebben, daarbij de smakelijke en vaak heerlijk geurende damp te inhaleren en weer uit te blazen. Men heeft gelukkig ook keuze uit fruitsmaken of smaken als caramel, honing, cacao, e.d. Fantastisch, het hoeft geen tabak meer te zijn! De e-sigaretten zijn in de loop der jaren ook steeds beter geworden, en de verdere ontwikkeling zou beslist niet geremd moeten worden. De tabaksindustrie is na vele jaren, met nu inmiddels wereldwijd honderdduizenden e-sigaretgebruikers, wakker geworden en heeft nu zelf ook een e-sigaret op de markt gebracht. De ex-rokers die reeds jaren lang e-sigaretten gebruiken, vertrouwen de tabaksindustrie echter absoluut niet, en willen graag hun e-sigaretten en vloeistoffen kunnen blijven bestellen bij de hun vertrouwde adressen. Als u het gebruik van e-sigaretten ‘niet gezond’ noemt, dan is het inademen van buitenlucht eveneens niet gezond te noemen, vooral niet in de buurt van industriegebieden of langs de autobanen. En aangezien Nederlands drinkwater ook arseen, kwik, lood, cadmium, en ander gif bevat, zou u het drinkwater ook ‘niet gezond’ mogen noemen, ook al gaat ’t om bijzonder lage hoeveelheden kwalijke stoffen. Ik hoop dat u over deze punten wilt nadenken.

  Beantwoorden

 5. ·

  Mevrouw Rebel, het lijkt alsof de PVDA het veel onschadelijker tweede kindje “E-sigaret” laat straffen voor de daden van het eerste kindje “kankerverwekkende sigaret”. Met uw visie op de E-sigaret straft u dit tweede kindje buiten proporties en u laat het eerste kindje zonder straf vrij rondlopen. 75000 doden per jaar kunnen vermeden worden meldt het PHE rapport, maar u kiest hier blijkbaar met uw partij niet voor vanwege een idealisme van hoe u dit land rookvrij wilt zien? vreemd.. dan blijven ze dus roken en wordt uw ideaal nooit bereikt hè? De logica van de Pvda is weer ver te zoeken helaas. Jammer

  Beantwoorden

 6. ·

  Ten eerste wil ik reageren op angst dat de tabaksindustrie zoveel banden heeft met de e-sigaret industrie. De tabaksindustrie verkoopt alleen e-sigaretten in het zogenaamde cigalike segment (de e-sigaretten die lijken op een echte sigaret). Maar de meeste dampers gebruiken open systemen. De cigalike is niet populair onder e-sigaret gebruikers omdat deze voor velen niet werkt om te stoppen, maar dat maakt de tabaksindustrie niets uit, die klanten kopen toch gewoon tabak. Bij gebrek aan goede Nederlandse statistieken moeten we ons behelpen met de statistieken uit de UK. Het hieronder bijgevoegde plaatje komt oorspronkelijk van ASH-UK, een anti-rook organisatie, ik heb het zelf iets aangevuld ( http://i.imgur.com/42ZiKxo.png ). Hier kunt u zien dat het marktaandeel van de cigalike heel sterk daalt, midden 2015 slechts 31% van de markt, en als de lijn doorzet is het nog maar 15% in 2016.
  Reynolds, onderdeel van Brittish american tobacco lobbyt daarom ook openlijk tegen de open systeem e-sigaret, ten gunste van de cigalike. “In August, Reynolds – which does not produce mods – urged the FDA to ban open system e-cigarettes, including all component parts. Such systems, Reynolds wrote, present a “unique risk for adulteration, tampering and quality control.’
  Mijn vraag aan u is: Waarom denkt u dat de tabaksindustrie lobbyt tegen de open-systemen? En wat gaat u daaraan doen?

  Bronnen:
  http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
  http://www.reuters.com/article/2015/03/23/us-ecigarettes-regulations-specialreport-idUSKBN0MJ0GN20150323

  Beantwoorden

 7. ·

  De reden dat roken wordt aangepakt is vanwegen de heftige schade die het aanricht. Daar valt over te discuseren of het beleid rechtvaardig is. Namelijk het geweld tussen de overheid en anti-roken groepen V/S de tabaks industrie, het is de roker die het hardst wordt getroffen door de schaden van roken en de opgelegte kosten en verdrijvingen door de overheid en anti-roken. De roker is slachtoffer van beide groepen terwijl zij feestend met het geld weg lopen. Het feit dat roken verslavend is, is alleen maar problematisch omdat de roker deze genoemde nadelen ondervind van zowel het product als van haar eigen overheid en hier niet aan kan ontsnappen.

  Als een roker tot een veel lager schade gehalte kan komen, namelijk de tenminste 95% minder schade, en als de roker niet meer blootgesteld wordt aan verdrijvings beleid en potemonee berovende kosten, is deze verslaving geen groter probleem dan koffie verslaving. Veel meer mensen zijn verslaaft aan caffaine dan aan nicotine, maar omdat dit geen verbranding vereist voor een goede ervaring is de schade zeer beperkt. Niemand valt daar dus over. Met roken kunnen we dat ook door over te schakkelen naar dampen, aangezien de schade en verslavende werking van nicotine opzichzelf niet meer is dan caffaine.

  De verslaving is echter zeken niet geheel aan nicotine te wijten. Ja het is een verslavende substantie, maar het is de mix van 1000de chemicalien + de nicotine in tabak wat roken zo verslavend maakt. Nicotine pleisters en kauwgom zijn bij lange na niet zo verslavend omdat het slechts pure nicotine is, en het is hierom dat rokers vaak nog altijd door roken ondanks deze middellen. Het is namelijk onbeveredigend. Tevens vinden wij nicotine in vele dagelijks gegeten producten, zoals aardappel, bloemkool, tomaten en meer. Echter is hier niemand aan verslaaft. Nicotine in een pure vorm is langweg niet zo verslaven, maar het maakt het makkelijk voor vertegenwoordigers die geen achtergrond hebben in de werkelijke onderzoeken om dit simpelweg als de verslaving te benoemen voor een duidelijke demoniserende text tegen roken. Het is niet volledig fout, maar het is ook niet volledig correct. Nu dat dampen een bestaande inovatie is, moet dit statement duidelijke worden geformuleerd, omdat nicotine opzichzelf in feiten niet het echte probleem is, maar een ingedient van het problematische product tabaks-rookware. Dampen, met nicotine help de behoefte van roken weg te nemen, door voor een deel nicotine toe te dienen voor een kick en herkenning van de verslaving, maar ook om de verslaafde ervaring na te bootsen. Echter is de verslavende werking van dampers veel minder. Gebruikers bouwen gemakkelijk af in nicotine, en smaakjes verschuiven de voormaliger roker geleidelijk door naar smaken die totaal niets meer doen herrineren aan tabak. Nu is alleen de handeling het laatse deel van de zogenaamde verslaving. Ervaren damper hebben minder drang naar het dampen als dat zij hadden met roken.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *