Meters Energiebedrijf

meters

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (25 augustus 2015, kamerlid Mulder, kamerlid Vos, kamerlid Smaling en kamerlid Bosman)
Inmiddels woon ik circa 25 jaar in de zelfde woning. Gedurende deze 25 jaar is er aan zowel mijn elektriciteit-, gas-, en watermeter door geen enkele instantie ook maar enige aandacht geschonken laat staan dat er onderhoud aan gepleegd is of iets vervangen. Ik begrijp dat de leveranciers van energie en water de meters niet gratis kunnen verstrekken. Niet begrijp ik echter dat ik voor deze meters reeds vastrecht betaal net zolang als ik in mijn huidige woning woon. Door elke maand vastrechten te berekenen heb ik deze meters in de afgelopen 25 jaar, naar mijn inschatting, reeds meer dan 5 keer betaald. Met het elke maand incasseren van ‘gratis geld’ voor deze leveranciers bestaat er voor hen geen enkele noodzaak om ook maar iets te doen, laat staan iets te moderniseren. Immers, wanneer de klant niet piept dat er iets niet goed gaat is elke door de leveranciers uitgegeven euro een euro te veel. Vraag is derhalve: Wanneer gaat de politiek de vastrechtbijdragen nu eindelijk eens maximeren in zowel bedragen als termijnen?

Geen antwoord van het CDA (25/11/15, kamerlid Mulder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (25/11/15, kamerlid Vos)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (25/11/15, kamerlid Smaling)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (25/11/15, kamerlid Bosman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *