Erfpacht Staatsbosbeheer

erfpacht
foto: ednl

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (kamerlid Koppejan, kamerlid van Bemmel en kamerlid Snijder)
Eigenaren van vakantiehuisjes moeten opeens 600-800% meer erfpacht betalen aan Staatsbosbeheer. Voorbeeld: canon gaat van 1.250 euro naar circa 10.000 euro per jaar. Als Staatsbosbeheer net als elke andere overheidsinstantie moet bezuinigen kan het niet zo zijn dat de rekening gelijk wordt doorgeschoven naar de burgers, want dat is wat hier lijkt te gebeuren. De toeristensector op bijvoorbeeld de waddeneilanden wordt hierdoor kapot gemaakt en particulieren voelen zich genoodzaakt om hun vakantiehuis te verkopen. Waarom wordt het primaire doel, afslanking van de overheid, hier niet gewoon toegepast?

Antwoord van het CDA (7/6, kamerlid Koppejan)
Wij delen uw verontwaardiging. Daarom hebben we zodra we nota namen van de acties van Staatsbosbeheer meerdere AO’s over dit onderwerp gehad. Natuur is van en voor iedereen en niet alleen van ZBO Staatsbosbeheer. Zoals de naam zegt dient Staatsbosbeheer het bos van de Staat te beheren. Dus niet om bossen te kappen en ook niet om via hoge erfpachtcanons uiteindelijk recreanten financieel uit te kleden. Draagvlak is essentieel en wordt verkregen door communicatie en voorlichting. Al eerder is Staatsbosbeheer hiervoor op de vingers getikt. Als je niet kan uitleggen waarom je bepaalde dingen doet dan sla je de plank mis. Dat was mede de reden om de bijl in Staatsbosbeheer te zetten in plaats van in de bomen/natuur. Budgetten van Staatsbosbeheer gaan fors omlaag. Recreatie in en om de Stad (Rods) (vaak is dat Staatsbos) schrappen we. Gronden die niet onder de ‘rijks’natuurdoelstellingen vallen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 gaan we verkopen. Schatting is dat Staatsbosbeheer ruim 40% gekort wordt, waardoor het nagenoeg alleen maar kan beheren en laat dat nu de taak van Staatsbosbeheer zijn! Staatsbosbeheer dient deze taak opnieuw in te vullen. Uit de evaluatie van Staatsbosbeheer bleek al dat er een kloof was tussen de beschikbare middelen en hetgeen wat nodig is voor het onderhoud. Het kan dus ook niet zo zijn dat nu Staatsbosbeheer wordt geconfronteerd met een lager budget, de eigen inkomsten worden verhoogd met de opbrengst van vrijkomend hout. We zijn en blijven scherp op Staatsbosbeheer en al zijn activiteiten.
De erfpachtsystematiek is meerdere malen aan de orde geweest met als resultaat onderzoek “Wijzen” (Advies erfpacht Staatsbosbeheer). Ook toen was de meerderheid van de Kamer niet tevreden. Waarop de toenmalige Minister met enkele aanpassingen is gekomen. De ingroeiperiode voor de nieuw vast te stellen erfpachtcanon is verlengd van vijf naar tien jaar. De verlenging van deze periode komt nog meer tegemoet aan het belang van erfpachters om verhoging van de erfpacht-canon zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast komt er een knelgevallen regeling. Veel meer ruimte was er niet; zie Evaluatie Staatsbosbeheer, Grondnota en de meest recente nota Erfpacht Waddeneilanden. Het onderwerp erfpacht heeft de aandacht. Bij de verdere behandeling nemen we uw zorgen mee.

Geen antwoord van de PVV (4/7, kamerlid van Bemmel)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (4/7, kamerlid Snijder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Mijn dochter heeft een huis in Exloo met erfpachtgrond van Staatsbosbeheer, ze betaald 1.600 euro per jaar voor de pacht. Nu moet ze om financiƫle rede haar huis verkopen maar bij verkoop moeten de nieuwe eigenaars nu 8.000 euro erfpacht gaan betalen dus is dit huis onverkoopbaar geworden, mag dit zomaar en is hier niet iets aan te doen? Ze is ten einde raad en als ze nog meer van de vraagprijs afdoet blijft ze met een restschuld zitten. Vriendelijke groet Cecil Al.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *