Gemeentelijke Bijstand en Ontslag

gemeentelijke
foto: digitalart

Vraag aan D66 (kamerlid Koser Kaya)
Tot in 2007 was er voor mijn zus sprake van een parttime baan en verder aanvulling van inkomen via de gemeentelijke bijstand. Omdat er eind 2007 een ontslagdreiging ontstond is er een advocaat ingehuurd. Immers men moet er alles aandoen om ontslag te voorkomen en inkomen te behouden, zeker als er sprake is van aanvulling uit de bijstand. De rechter heeft per 1-12-2007 ingestemd met ontslag en een schadevergoeding bedongen. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat de schadevergoeding aangemerkt moet worden als inkomen en de gemeente heeft per direct de bijstandsuitkering stop gezet. De zaak is voorgelegd aan de adviescie van de gemeente, deze heeft aan de hand van de stukken aan de gemeente geadviseerd dat het inderdaad om een schadevergoeding ging. Maar de gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd. In beroep en uiteindelijk hoger beroep heeft de Raad van Beroep (in februari 2011) de gemeente in gelijk gesteld, omdat een vinkje bij de rubriek schadevergoeding niet voldoende bewijs is. En de Raad van Beroep mag geen uitspraken doen, waaruit nieuwe jurispredentie kan ontstaan. Bijkomend effect van deze ontslagsituatie en de verkregen schadevergoeding is, dat het fiscaal inkomen over 2007 boven de norm van de huurtoeslag en de zorgtoeslag uitkomt, met als gevolg dat de volledige huur- en zorgtoeslag over het jaar 2007 teruggevorderd is door de belasting. Dit is bij de gemeente gemeld, maar deze verwijst vrolijk naar de belastingdienst. Het verzoek aan de inspecteur Belastingen en later het verzoek aan de Minister van Financiƫn met uitleg van de situatie 2007 en de vraag om de schadevergoeding buiten beschouwing te laten van het fiscaal inkomen 2007 is afgewezen omdat er in de nieuwe regelgeving geen ruimte bestaat om uitzonderingen toe te staan.
Concreet komt het erop neer dat: Mijn zus is in deze situatie dubbel benadeeld! Immers zij is haar parttime kwijt, zij kan weliswaar voor dat deel een aanvraag voor WW-uitkering indienen, maar valt voor dat deel terug naar 70% inkomen. De gemeente trekt per direct de aanvullende bijstandsuitkering in. Daardoor kan er geen aanvraag voor een bijzondere situatie meer worden ingediend. De fiscus legt een terugvordering van het volledige bedrag aan zorg- en huurtoeslag over 2007 op. Het bedrag wat zij als schadevergoeding had ontvangen en graag had willen reserveren voor een begrafenisverzekering en oudedagsvoorziening is volledig opgeslokt door de gemeente. Zij moet een eigen bijdrage in advokaatskosten betalen. Al met al leeft zij voor een periode van ver onder de armoedegrens en moet maar weer zien hoe zij hier weer bovenop komt. Inmiddels is het geloof, van mijn zus en mij, in de rechtsgang van onze Nederlandse staat flink afgebrokkeld. Want ook de nationale ombudsman kan en mag hierin geen uitspraken doen en verwijst door om de situatie voor te leggen aan een politieke partij. Het zal niet vreemd overkomen maar deze situatie kost een hoop tijd, energie en zorgen. Ook ontstaat er een financiƫle nood. Daarnaast kost het de maatschappij veel geld door het beroep en hoger beroep, prodeo-advokaat. Aangezien ik aanhanger ben van D66, ben ik zo vrij om de voorgaande kwestie bij jullie onder de aandacht te brengen. Met de vraag of jullie een oplossing kunnen bieden en kamervragen kunnen stellen zodat deze discrepantie in de wet- en regelgeving tussen overheid en gemeente wordt opgeheven.

Antwoord van D66 (15/6, kamerlid Koser Kaya)
Dit is een heel individueel geval, het is moeilijk om van afstand een oordeel te geven over deze specifieke situatie. D66 heeft wel als uitgangspunten dat mensen niet onder het sociaal minimum mogen uitkomen. Een fatsoenlijke bijstandsvoorziening hoort hierbij. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede rechtsbijstand. Burgers moeten zo de mogelijkheid krijgen om zich te verzetten tegen gerechtelijke dwalingen of ander onrecht.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *