EU Student Klem tussen Twee Wetten

eu
foto: Photoworld

Vraag aan de PvdA (13 april 2012, kamerlid Jadnanansing)
Ik weet dat u in het bijzonder studenten een warm hart toe draagt en richt mij dan ook tot u. Ik ben bestuurder van een bijlesbureau gespecialiseerd in bijlessen verzorgd door EU-studenten. Enkele werknemers van ons komen uit RoemeniĆ« en Bulgarije. Zij krijgen op grond van de desbetreffende wet- en regelgeving (zie: arbeid door buitenlandse studenten en beperking verblijfsvergunning) een tewerkstellingsvergunning waarbij zij niet meer dan tien uur in de week mogen werken. Tien uur werken in de week is in ieder geval voldoende om in aanmerking te komen voor studiefinanciering, dus zij zijn in het bijzonder gemotiveerd om in ieder geval meer dan de benodigde 8 uur per week (lees 32 uur per maand) te werken. Ik heb de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra vernomen dat hij de spreekwoordelijke lat van minimaal 8 uur naar minimaal 14 uur per week verhoogt. Ik werd vandaag geattendeerd op het feit dat deze grote groep studenten nu tussen twee wetten klem komt te zitten. De staatssecretaris verlangt van hun als EU-student dat zij minimaal 14 uur in de week werken om in aanmerking te blijven komen voor studiefinanciering, echter de Wet Arbeid Vreemdelingen verhinderd dit! Het DUO scheept hun reacties af met ‘jammer en pech’. Deze groep studenten willen graag hun steentje bijdragen en voelen zich nu in de kou staan. Verruim de Wet Arbeid Vreemdelingen voor studenten of zie af van de verhoging naar 14 uur per week. Is het mogelijk om uw politieke invloed te gebruiken om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen?

Geen antwoord van de PvdA (13/7, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *