Fiasco Financiële Examens

fiasco

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 mei 2014, kamerlid van Hijum, kamerlid Koolmees, kamerlid Nijboer en kamerlid de Vries)
De overheid heeft bedacht dat er een diploma stelsel moet komen voor Financieel Dienstverleners. Iedereen, op welke wijze dan ook gekwalificeerd door overige instellingen zoals FFP, SEH, NVAH, met geldige WFT certificaten, moet een PE Plus cursus doen met bijbehorend examen. Tijdens de training verbaasden veel adviseurs zich al over de vragen, maar vooral de antwoorden waaruit gekozen kon worden. Soms a, b of c, maar ook uit meerdere antwoorden die goed zouden moeten zijn. Van adviseurs wordt verwacht dat zij eenvoudig begrijpbare taal gebruiken richting de consument. Maar het taalgebruik in de examens is dramatisch. Daarnaast kloppen de antwoorden niet. Het resultaat is dat hooguit 20% van de ervaren adviseurs slaagt en de score bij anderen, waaronder scholieren 0% is. Dat kan toch niet waar zijn. Zou dit niet aan de koppeling van de antwoorden liggen? Om te slagen moet je gewoon opnieuw proberen en € 120 per keer betalen. Dan bezwaar maken: Conform het examenregelement kan er een klacht worden ingediend, maar niet over de examenstof. Daarover kan geen bezwaar worden gemaakt of een klacht worden ingediend, omdat de overheid de mogelijkheid niet wil bieden. Graag wil ik u vragen dit fiasco onder de aandacht te brengen. Kunt u hier uw mening over geven?

Antwoord van de VVD (11/6/14, kamerlid de Vries)
De signalen over de slechte resultaten van de examens heb ik natuurlijk ook ontvangen. In 2013 heb ik samen met D66-collega Koolmees een motie ingediend om het vakbekwaamheidsbouwwerk op punten te versoepelen, deze is aangenomen en uitgevoerd. De VVD heeft onlangs wederom samen met D66 aan minister Dijsselbloem gevraagd om een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de ontwikkelingen en ervaringen tot nu toe met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk en het PE-examen. Dit mede naar aanleiding van de lage slagingspercentages en de kritiek op de vragen in het examen. Ik kijk overigens ook nadrukkelijk naar de consumentenkant. Er moet natuurlijk gewoon kwalitatief goed financieel advies gegeven worden.

Antwoord van het CDA (23/6/14, kamerlid van Hijum)
De CDA-fractie is ook bezorgd over de signalen die zijn ontvangen over de Wft-examinering. Niet alleen professionals uit het veld zoals u, maar ook onderwijs- en certificeringsinstellingen maken zich zorgen over de nieuwe vorm van examinering. Op dit moment loopt er een procedure waarin wij in overleg treden met de Minister van Financiën om te zien hoe dit alles verbeterd kan worden. Hierbij is voor het CDA belangrijk dat de examens een reëel beeld geven van hetgeen financieel adviseurs wordt gevraagd in de praktijk van alle dag én dat het examen zodanig is opgesteld dat de vraagstelling niet belemmerend mag werken. Het CDA hecht er wel aan dat een hoog slagingspercentage niet een doel op zich mag zijn, de kwaliteit van mensen die een certificering halen staat voorop.

Antwoord van de PvdA (7/7/14, kamerlid Nijboer)
Wij zijn inderdaad op de hoogte van de problematiek rondom de Wft-examinering. Wij hebben in een schriftelijke inbreng de minister hierover bevraagd. De PvdA vindt dat voor een betrouwbare en dienstverlenende financiële sector een kwalitatief hoogwaardige Wft-examinering onmisbaar is. Wij vinden dat deze problemen zo snel mogelijk moeten worden opgelost in samenspraak met het ministerie, de CDFD, HBO-, MBO-instellingen en andere betrokken, zodat studenten zo snel mogelijk de examens kunnen afleggen, examens die voldoen aan de kwaliteitseisen van MBO- en HBO-instellingen.

Antwoord van D66 (11/7/14, kamerlid Koolmees)
Op 24 juni heeft de Kamer vragen gesteld aan minister Dijsselbloem van Financiën over de stand van zaken m.b.t. de examens. D66 is ervan overtuigd dat permanente educatie van groot belang is om goed te kunnen adviseren in de veranderlijke financiële sector. De examens moeten de relevante kennis op een goede manier testen. De lage slagingspercentages die we nu zien, roepen bij D66 vragen op. Ook de kritiek op de vragen in het examen is zorgelijk. Brancheorganisaties hebben gezamenlijk een ervaringsloket geopend om zicht te krijgen op praktijkervaringen van examenkandidaten. Het is belangrijk dat u en anderen uw ervaringen delen, zodat een goed beeld gevormd kan worden van de huidige problemen en de urgentie duidelijk blijft voor de minister van Financiën en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). D66 zal de ontwikkelingen blijven volgen.

13 reacties


 1. ·

  Met dank voor de reactie en ondernomen actie richting de minister. Uiteraard dient er kwalitatief goed advies te worden gegeven en daar zal ik als door het SEH, FFP en WFT gekwalificeerd adviseur 100% voor gaan. Alleen is nu de kwestie dat de examenvragen redelijk aansluiten bij de praktijk, alleen de antwoorden voor de problemen zorgen. Ondanks alle kennis en ervaring is het gewoon niet mogelijk om de juiste antwoorden te geven. Overigens haal je met deze maatregel de slechte adviseurs niet uit de markt. Deze doen gewoon examen en gaan daarna door met de praktijk van alle dag. gr Hans Holtrigter

  Beantwoorden

 2. ·

  Al 15 jaar zit ik in de ‘uitvaartverzekeringsbranche’. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de uitvaartverzekeringen onder de complexe produkten zijn ondergebracht? Ik ben nu verplicht om WFT Basis (inmiddels voor geslaagd) en WFT Vermogen te hebben, 4x examen in gedaan, 4x gezakt. Kunt u mij uitleggen waarom ik gespecialiseerd moet zijn in AOV, AOW, LGU, Hypothecair advies, pensioenberekeningen, pensioenen voor DGA’s, beleggingen, futures, etc. Hier heeft mijn beroepsgroep (uitvaartverzekeringen) niets mee van doen. Per 1-1-16 is het dus definitief over, omdat ik niet gespecialiseerd ben in zaken waar ik in mijn werk niets mee van doen heb.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste adviseurs, na 21 examens gedaan te hebben heb ik eindelijk alle WFT papieren. Ook ik ben geen studiebol en heb er veel aan moeten doen/laten. Toch heb ik een belangrijke tip, als je niet slaagt en hebt minimaaal een 4…doe dan inzage. Voor meer info mag u mij altijd mailen: lexvandestraat@gmail.com
   Het is echt mogelijk om uw papieren te halen

   Beantwoorden

 3. ·

  Vandaag 11-12-2014 goed voorbereid examen gedaan voor PE Plus vermogen. Opleidingen gedaan via Lindenhaege zowel digitaal, schriftelijk en met een examentraining. Gezakt met het cijfer 3! Terwijl ik al ruim 26 jaar in het vak zit en mijn kennis en vaardigheden goed beheers. De studie sloot totaal niet aan op de vragen die ik kreeg. Er zat geen enkele bij van de leerstof die ik tot me heb genomen. Er worden veel te lange casussen gesteld in het examen die zeer misleidend en onsamenhangend zijn. Waarbij ze zelfs dingen weglaten die je moet gaan opzoeken in een voor jou onbekende wettenbundel en fiscale bundel die je nog nooit in handen hebt gehad om de indeling te kennen. De vragen zijn niet in een uur te maken. Minister Dijsselbloem slaat de plank hiermee volledig mis. Hoe is het mogelijk zo’n examen te maken als zelfs de opleidingscentra niet weten wat er precies gevraagd wordt. Zo’n studie heeft op deze manier dan ook geen zin. Ik wil vriendelijk vragen of er met spoed wordt ingegrepen door de Tweede Kamer. Ik maak me op deze manier ernstig zorgen als adviseur met een zelfstandig assurantiekantoor. Met mij vele andere collegae in het vak. 2016 dreigt een ramp te worden voor heel veel financieel adviseurs. Zelfs veel MBO en HBO studenten haken momenteel af en kiezen een andere richting. Bedankt meneer Dijsselbloem en doe hier iets mee!

  Beantwoorden

  1. ·

   Nu ruim 3 jaar verder en het is allemaal hetzelfde gebleven. 1-3-2018 examen gedaan. Van mijn leerstof enkel 4 herkenbare vragen gezien. 1 vraag zwaar onduidelijk. Op het laatst 5 lange casussen gehad in 1 examen. Dan is de tijd wel erg krap. Ik had 25 oefenexamens en aantal casussen met de leerstof allemaal gedaan en voor allemaal goede cijfer gehaald. Hoe kan het dat je niets meer van terug ziet in de examens? Raar maar waar. Gezakt met een 5, dan is het wel erg zuur.

   Beantwoorden

 4. ·

  Hoorde laatst dat het gemiddelde slagingspercentage op dit moment slechts 9% is. De casussen zijn inderdaad veel te onduidelijk en van FFP niveau. Daarnaast heb je daardoor gewoon te weinig tijd. Ik heb 4 keer examen gedaan en 4 x gezakt.

  Beantwoorden

 5. ·

  Op 1 januari 2014 zijn de nieuwe regels ingegaan die betrekking hebben op de wet financieel toezicht. Nu is mijn vraag hoe komt zo’n wet tot stand? Vinden er onderzoeken plaats, wordt er informatie gevraagd aan de uitvoerders? Ik loop met het volgende probleem. Ben inmiddels 24 met een diploma bank en verzekeringswezen + bedrijfseconomie. In de afgelopen jaren heb ik een bult wft-examens behaald. Maar nu loop ik tegen een examen aan genaamd wft-vermogen. Ben inmiddels 9x opgeweest alle keren gezakt met een 5. Nu dreig ik mijn baan te verliezen terwijl ik mijn werk uitstekend doe. Het mooie van alles is dat ik het niet eens nodig heb! Immers adviseer ik alleen uitvaartverzekeringen dat door de wft trouwens als niet complex wordt gezien. Maar waarvoor wel vermogen noodzakelijk is. Schandelijk en belachelijk. Dat op deze wijze de markt kapot gemaakt wordt. Er dreigt een massa ontslag. De markt herstelt zich al met mensen die kennis hebben en simpelere producten daarvoor had dit ingevoerd hoeven worden. Nogmaals schandelijk.

  Beantwoorden

 6. ·

  Schandalig besluit van de AFM om deze PE plus examens te laten afnemen voor Studenten. Ik ben zelf in 2011 begonnen aan mijn HBO opleiding Financial Services and Management en voorafgaand werd beloofd dat je een aantal WFT certificaten zou ontvangen. Momenteel heb ik alles behaald en tussentijds ook PE gedaan op school maar dat is door de PE plus examens niet mogelijk. De school biedt wegens te hoge kosten geen PE plus examens aan. Door dit leuke besluit moet ik dus geld gaan lenen om mij gecertificeerd te houden.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik heb gisteren examen pe plus vermogen gedaan en had 1 punt te weinig. De kennisvragen had ik allemaal goed en ook de vraag over professioneel gedrag. De vragen over vaardigheden en competenties had ik dus net niet gehaald. Er zaten belachelijke vragen bij. Zelfs 1 over pensioen terwijl je als adviseur vermogen niet mag adviseren over pensioen. Die vraag heeft mij de das gedaan. Heb er veel tijd in gestoken en vindt dat je pe plus dan gewoon moet kunnen halen. Dit is een drama en hopelijk gaan jullie er iets aan doen.

  Beantwoorden

 8. ·

  Er wordt hier steen en been geklaagd, maar dat vind ik toch niet geheel terecht. Ik werk niet in het bank- of verzekeringswezen. Ik heb wel werkervaring in de financiële sector. Ik heb Wft Vermogen na twee maanden studeren gehaald. Ja, de stof is pittig. De eerste keer haalde ik een 5; ik had toen een maand studie achter de rug. Nu ben ik met een 7 geslaagd. Van mij mag de vragenbank wel worden uitgebreid. Sommige vragen van mijn herexamen waren dezelfde. Als iemand dagelijks vermogensadvies geeft – wat ik dus niet doe – en toch het examen Wft Vermogen steeds niet haalt, is er iets grondig mis. De klant zal daar de dupe van zijn. Minder belangrijk: wat ik wel erg vreemd vind, is dat je maanden moet wachten voordat je je diploma ontvangt.

  Beantwoorden

 9. ·

  Denkt er nu echt iemand dat de politiek ook maar één traan om deze beroepsgroep zal laten? Consumenten mogen zelf zonder advies hun zaken regelen (kijk eens naar de problemen van mensen met zorgpolissen die niet bij ze passen en mogen bijbetalen) en de politiek maakt daar zich niet druk om. Maatschappelijk is het ongewenst als tweederde van de adviseurs met een maatschappelijke functie verdwijnt. Mijn diploma erkend hypotheekadviseur destijds behaald met een 9,5. Nu, met heel, heel veel blokken de PÉ Plus hypothecair behaald met een krappe 6. De vragen sluiten niet aan op de praktijk: waarom moet ik uit mijn hoofd weten dat onderhoudskosten voor een Rijksmonument voor de eigenaar aftrekbaar zijn in box 1. Waarom moet ik een negatief inkomen eigen woning op de hand kunnen uitrekenen waar er sprake is van kamerverhuur? Die zaken komen in de praktijk niet of uiterst zelden voor en als dat al het geval is dan zoek je dat rustig uit en heb je niet 20 van dit soort vragen of berekeningen in een uur. Een jurist kent ook niet het hele burgerlijk wetboek uit zijn hoofd.

  Beantwoorden

 10. ·

  Ik ben 26 jaar werkzaam als hypotheekadviseur. Ben de afgelopen 2 weken serieus aan de studie geweest voor PÉ Plus hypothecair krediet. Via instituut ingeschreven voor examen. Vanmorgen eerst 4 uur klassikaal oefeningen gedaan. Kosten € 300,- Daarna examen. Uitslag: gezakt als een baksteen. Van de 10 zijn er 2 geslaagd met de hakken over de sloot. Nu moet ik wederom inschrijven, betalen en aan de roulette tafel aanschuiven. De lat ligt veel te hoog en de vraagstelling is totaal niet relevant. Wat een oplichterij. Dit schiet zijn doel volledig voorbij. Wat een ergenis.

  Beantwoorden

 11. ·

  Ik heb twee maal examen gedaan hypotheciar. Als de score reslutaten per onderdeel gecombineerd zouden worden was ik ruim geslaagd. Dit zegt genoeg. In het eerste examen blijkt dat ik beter de branche kan verlaten en niet professioneel genoeg ben. Score 38%. In het tweede examen heb ik plotseling mijn leven verbeterd. Score 100%. Slechts 1 vraag hierover? Weging 2 maal? Onjuiste vraagstelling zelfs volgens beroepsgroepen die het zeker kunnen weten (advocaten). Vraagstelling examen: ‘Heeft het zin om naar de rechter te gaan voor een hogere transitievergoeding bij ontslag? Antwoord volgens DUO: ‘ja’. Moet een dikke NEE zijn volgens advocaten (contact over gehad). Alleen als in de vraagstelling had gestaan dat het de werkgever ernstig verwijtbaar is, heeft het zin naar de rechtere te gaan in een arbeidsconflict. Ik kan u nog zo drie voorbeelden geven. Het te kort aan 1/2 punt in beide examen kost mij 2 dagen werkloon, twee maal examenkosten!
  Overheid schaam u diep!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *