Hoge Rente Creditcard

hoge rente

Vraag aan D66, de SP en de VVD (28 oktober 2014, kamerlid Koolmees, kamerlid Merkies en kamerlid de Vries)
De huidige spaarrente is tegenwoordig, hooguit 1%. De hypotheekrente is ook dalende. Zou er daarom niet eens iets aan de hoge rente (woeker) van genoemde creditcard organisaties kunnen worden gedaan. In het verleden, nog voor de crisis deze kaart voor een grote uitgave gebruikt. Maar nu met al deze bezuinigingen, wordt de aflossing ervan steeds zwaarder en trekt een enorme wissel op ons leven. Gezien mijn leeftijd is er geen andere bank die kan helpen. Die voeren overigens dezelfde hoge debetrente van 13%. Graag uw mening hierover.

Antwoord van de VVD (7/1/15, kamerlid de Vries)
Er hoeft alleen rente betaald te worden over een creditcardlening indien er in termijnen wordt afbetaald, en dus niet als het bedrag aan het einde van de maand in één keer wordt afgelost. De rente die er betaald moet worden bij een creditcardlening is inderdaad hoog, maar dit was ook al zo vóór de crisis. Dit doordat er aan een creditcard hoge risico’s zijn verbonden, zoals fraude. Dit wordt gecompenseerd door de hoogte van de rente. Het voordeel is wel weer dat de aankopen die met creditcard zijn betaald, verzekerd zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een consumptief krediet. De vergelijking met de rente op spaar- en hypotheekproducten gaat helaas niet op omdat dit compleet andere producten zijn. De VVD zou de heer Volmolen aanraden om in overleg met zijn bank te treden om te zien of hij bijvoorbeeld rood zou kunnen gaan staan. Op die manier kan de creditcardlening in één of een beperkt aantal termijnen afbetaald worden, en hoeft alleen de roodstand nog aangevuld te worden. De rente die hierover betaald moet worden is aanzienlijk lager dan bij een creditcard.

Geen antwoord van D66 (28/1/15, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/1/15, kamerlid Merkies)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *