Kinderopvang Toeslag

kinderopvang

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 februari 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Yücel en kamerlid van ’t Wout)
Vorig jaar ben ik samen met mijn huidige partner de trotse vader geworden van onze zoon Julian. Julian is inmiddels 8 maanden oud en dat is voor ons langzaam reden om te kijken naar eventuele kinderopvang. Ik ben zelf 5 jaar geleden gescheiden en moet helaas een forse partneralimentatie betalen aan mijn ex-partner. Nu kom ik tot de conclusie dat voor de berekening van o.a. de kinderopvang toeslag geen rekening mag worden gehouden met de aftrekposten die ik in box 1 heb, aangezien het verzamelinkomen de basis is voor de berekening van de betreffende toeslag. Wij voelen ons hier gedupeerd, aangezien de partneralimentatie in mijn situatie een behoorlijk forse post is. Naar mijn mening zou het belastbaar inkomen vele malen beter passen als basis voor de berekening van dit soort toeslagen. Alsdan zou namelijk terecht rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden waar ik nu mee te maken heb en daarmee gerechtvaardigd. Ik ben benieuwd hoe u dit ziet en of u er iets mee kunt richting de Staatssecretaris?

Antwoord van D66 (8/4/16, kamerlid van Weyenberg)
Dank voor uw bericht. Heeft u uw toetsingsinkomen al berekend via de site van de Belastingdienst? Dit kan via: ‘Rekenhulp toetsingsinkomen‘. Aftrekposten in box 1, waar partneralimentatie ook onder valt, lijken toch wel aftrekbaar te zijn. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan hoor ik het graag.
Reactie vraagsteller: Helaas blijkt dit niet mogelijk, het toetsinkomen (rekenmodule van de Belastingdienst) houdt geen rekening met aftrekposten in box 1. Er wordt niet gevraagd naar aftrekposten, ik denk dat dit een fout is in de rekenmodule.

Antwoord van het CDA (13/5/16, kamerlid Omtzigt)
De toeslagen worden vastgesteld op basis van het verzamelinkomen. Dat is kort het inkomen uit arbeid min de aftrekposten (oa hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie, giften en buitengewone borgkosten). Dat verzamelinkomen wordt na de aangifte definitief vastgesteld. Als dat dus lager is dan de eerdere schatting, dan krijgt u een nabetaling. Is het hoger, dan moet u een stuk van de toeslagen terugbetalen. Er wordt dus zeker rekening gehouden met partneralimentatie, omdat het een aftrekpost is.

Antwoord van de VVD (20/5/16, kamerlid van ’t Wout)
Hartelijk dank voor uw bericht en mijn excuses voor de late reactie. Hieronder wil ik graag ingaan op de door u aangekaarte kwestie. In de Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) wordt geregeld dat het verzamelinkomen van de Wet inkomstenbelasting het uitgangspunt is voor het in aanmerking te nemen toetsingsinkomen voor de toeslagen, althans voor de mensen die aangifte van inkomstenbelasting doen. Betaalde partneralimentatie aan de ex-partner is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting en werkt om die reden juist wel door in het verzamelinkomen (het belastbare inkomen van box 1,2 en 3). Met de berekening van de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen wordt dus juist wel rekening gehouden met aftrekposten in box 1 omdat er uitgegaan wordt van het verzamelinkomen. Overigens kan ik u aanraden in het vervolg met dergelijke vragen contact op te nemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. U krijgt dan ongetwijfeld een spoediger antwoord dan u van mij gekregen heeft. Ik hoop hiermee uw vraag beantwoord te hebben.

Geen antwoord van de PvdA (13/5/16, kamerlid Yücel)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Ik wil de heren politici er graag op attenderen dat er in de Proefberekening binnen de site van de Belastingdienst http://www.toeslagen.nl geen ruimte is voor de genoemde aftrekpost partneralimentatie. Er wordt gevraagd om je toetsinkomen en als je via “hulp” geholpen wilt worden bij het berekenen van je toetsinkomen wordt er simpelweg alleen maar gevraagd naar je inkomen uit loon, uitkering etc. Er wordt dus niet gevraagd om een eventuele aftrekpost zoals partneralimentatie! Dit heeft mij dus ook op het verkeerde been gezet! In ieder geval goed dat er wel rekening mee gehouden moet worden, maar de Belastingdienst zal haar Proefberekening of aan moeten passen, zodat burgers in een vergelijkbare situatie niet op het verkeerde been worden gezet!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *