Mensen met Veel Beperkingen Gekort

mensen
foto: Lukje

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (kamerlid Sterk, kamerlid Dille, kamerlid Leijten en kamerlid Venrooy)
Waarom worden mensen met veel beperkingen, die steeds vele kosten moeten maken, gekort? De wtcg wet die vervalt voor ons dadelijk met alles. Waarom wordt er voor deze doelgroep niet gekeken naar een juiste oplossing? Ook heb ik te maken met de CZ. Ik krijg geen vergoeding voor de reis naar het behandelcentrum in het ziekenhuis. Maar ik heb wel een hoge top verzekering moeten afsluiten door al mijn beperkingen. Anders krijg ik geen vergoedingen voor mijn chronische ziekten. Waarom zo met deze groep mensen om gaan, die juist zoveel beperkingen hebben? Dit geldt vast niet alleen voor mij! ik stel deze vraag, omdat ik op dit moment steeds meer door de gezondheidszorg in de steek wordt gelaten voor heel veel dingen. Ik heb ook een Wajong uitkering, straks worden mensen weer opgeroepen, wie weet moet ik aan de bak. Ik wil dit wel, maar door al mijn beperkingen ben ik hier niet toe instaat. Ben al vanaf mijn 16e jaar afgekeurd voor 100 procent. Wat als ik dan geen geld meer krijg, moet ik dan onder de brug gaan wonen (leven) samen met mijn man? Die ook al zoveel beperkingen heeft. Nu kunnen wij nog redelijk leven. Ik heb nu door de vergoeding nog een redelijk leven te gaan. Dit maakt ons leven met veel beperkingen nog een beetje goed voor ons.

Antwoord van de VVD (23/11, kamerlid Venrooy)
Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw bericht die ik heb mogen ontvangen via deze website. In uw bericht komen een aantal onderwerpen en vragen aan de orde en ik zal deze door middel van dit bericht proberen te beantwoorden. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt inkomensafhankelijk en komt alleen te vervallen voor mensen waarvan het inkomen te hoog is. Tot nu toe werd geen rekening gehouden met de financiële draagkracht. Daardoor kregen ook mensen met een relatief hoog inkomen een tegemoetkoming. Door de Wtcg inkomensafhankelijk te maken, blijft deze bestaan voor de mensen die haar het meest nodig hebben. Ook krijgen chronisch zieken de compensatie eigen risico (CER). Deze regeling is net als Wtcg bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor hun hogere zorgkosten; mensen die niet chronisch ziek zijn krijgen deze tegemoetkomingen niet. In uw bericht heeft u het ook over de CZ. Ik vermoed dat u hiermee uw zorgverzekeraar bedoelt. Mensen mogen altijd wisselen van zorgverzekeraar, er is namelijk een acceptatieplicht van kracht voor het basispakket. Ook zijn er zorgverzekeraars die geen aanvullende eisen stellen aan het aanvullende pakket. In 2013 treedt de Wet werken naar vermogen (WWNV) in werking. In deze wet komen de mensen uit de bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wajong samen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor deze mensen. Zij komen allemaal in dezelfde regeling; de WWNV waarin ook dezelfde “polisvoorwaarden” gelden. De Wajong blijft echter bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Deze komt dus naast de WWNV. Wanneer u 100% arbeidsongeschikt bent, blijft u dus in de Wajong. En krijgt u tevens nog steeds de 75% van het wettelijk minimumloon. Ook blijft het UWV deze wet uitvoeren. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van de SP (25/11, kamerlid Leijten)
De SP keurt de plannen af. Dus ik kan je ook niet uitleggen waarom jij deze stapeling van zorgkortingen en kostenstijgingen voor de kiezen krijgt. Wij stellen al jaren lang voor om solidair te zijn en te stoppen met de marktwerking. Ik stuur je hierbij twee linkjes mee, met meer informatie hierover.
Link-1: Zorg voor Elkaar – driekwart van de Nederlanders erop vooruit door zorgpremieplan SP, en
Link-2: Zorg niet Onhoudbaar – Klassenzorg en Marktwerking wel

Geen antwoord van het CDA (24/1, kamerlid Sterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (24/1, kamerlid Dille)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Ik ben een vrouw van 59 jaar, sinds drie jaar weduwe en zeer ernstig ziek. Ik ontvang een ANW-uitkering en een heel klein pensioen van mijn man. Geen vetpot dus. Mijn ziekte is chronisch en ik vind dat ik onevenredig moet bezuinigen. Ik heb veel onkosten voor de medicatie, er zijn medicijnen bij die ik niet meer kan betalen, dus ook niet gebruik. Ik heb mijn zoon in huis, die mijn mantelzorger is. Hij houdt het huis schoon, doet wat hij kan en dat doet hij goed, hij zal ook wel moeten met het huidige beleid. Hij werkte ook de hele week, dus aanpoten. Nu zit hij sinds kort zonder werk, heeft een korte periode recht op WW en vervalt dan in de bijstand. Met de huidige bezuinigingen zal het dan zo zijn, dat mijn zoon geen uitkering krijgt en ik hem moet onderhouden. Ik weet dat er een oplossing is voor dit probleem, als ik een indicatie hebt van het CIZ, dan moet ik 10 uren per week inleveren en mag mijn zoon de persoonlijke verzorging op zich nemen. Buiten het feit dat dit gegeven mensonterend is, krijg je die uren nooit meer terug, zeker niet zoals er op dit moment over chronisch zieken en mensen met een bijstandsuitkering gedacht word. Nu zal er wel weer de een of andere toeslag zijn, maar ook daar leveren wij op in. Dan wil ik het nog niet eens over eigenwaarde en zelfstandigheid hebben. Huizen en kamers zijn er niet voor het opscheppen, en wat denkt u van emotionele belasting?
  Niet veel denk ik….. Ik denk dat ik me dan maar moet opofferen en naar een verzorgingstehuis moet. Ik vraag me dan af wat duurder is, mijn verzorging of een bijstandsuitkering!

  Beantwoorden

 2. ·

  Waarom wordt er op de wajong bezuinigd, als die mensen niet aan een gewone baan kunnen komen zonder dat ze ondersteuning krijgen? Waarom worden bedrijven niet aangepakt dat ze die mensen een kans geven om te laten zien wat ze kunnen, ook al heb je een beperking. Je bent niet dom, maar bedrijven willen alleen maar subsidie hebben om je zo bij hen te laten werken en ze willen niet in mensen met een berperking investeren. Dat willen bedrijven gewoon niet en nu laten jullie die mensen in de kou staan. Zo doen jullie van het kabinet. Jullie horen ons te helpen, maar nee, we worden gewoon aan ons lot over gelaten in Nederland en als je dan werkt 25 uur en je hebt een wajong, dan word je gekort terwijl je 200 euro van je baas krijgt en de rest van het GAK en dan zit je te werken terwijl je bijna niks verdient met je baan en dan zit je gewoon op een uitkering daar heb je dan helemaal niks aan en ook al heb je dan met moeite een bbl diploma gehaald nivo 1, dan kijken ze daar niet eens naar en dat vind ik dus ook helemaal erg fout en niet kloppen. Wat je wel kan en wat je niet kan dat zegt niks wat voor IQ je hebt. Is gewoon discriminatie. Die wet die jullie invoeren, ben er niet mee eens en werken naar vermogen kan ook niet eens als je beperking hebt, want bedrijven willen ons geen eerlijke kans geven en als je iets wil doen wat je leukt vindt om te doen met werk dan wordt er gewoon gezegd, dat kan je niet want je hebt een berperking. Zo denken werkgevers.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *