Geen Aanvullende Beurs

beurs
foto: R. Smith

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (kamerlid de Rouwe, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Beertema en kamerlid Lucas)
Is het normaal dat ik geen aanvullende beurs krijg, terwijl de DUO de gegevens van mijn vader heeft, maar aangeven dat ze niets kunnen berekenen? Ik wil echter niet stoppen met mijn studie, maar als het zo gaat dan ben ik genoodzaakt om te stoppen. Mijn hele verhaal staat in de bijgevoegde bijlage. Kunt u me advies geven wat ik nu moet doen?

Antwoord van de VVD (28/11, kamerlid Lucas)
Uit uw vraag blijkt dat u erg ontdaan bent over de handelswijze van de DUO. Wij zouden hier best dieper op willen ingaan, maar weten niet precies wat uw specifieke situatie is. U heeft aan de DUO gevraagd om het inkomen van uw vader buiten beschouwing te laten, wegens privé omstandigheden. U geeft ook aan dat het beslis proces nogal traag verloopt en dat de DUO aangeeft hier niets aan te kunnen doen. Het is voor ons lastig hier een reactie op te geven zonder te weten wat die privé omstandigheden nu precies zijn en waarom de DUO ondanks deze omstandigheden er toch voor heeft gekozen het inkomen van uw vader mee te nemen in hun berekening.

Antwoord van het CDA (8/2, kamerlid de Rouwe)
De CDA-Fractie heeft al meermalen aandacht gevraagd voor de positie van studenten met weigerachtige of onvindbare ouders. De staassecretaris is van mening dat de overheid niet moet treden in de relatie tussen ouder en kind. Dat onderschrijft het CDA, maar desalniettemin vinden wij toch wel dat gevolgen voor een kind met een weigerachtige ouder met te hoog inkomen onevenredig groot zijn. Uiteraard is het mogelijk tegen gunstige voorwaarden te lenen bij de overheid, maar de kosten lopen zo snel op. We blijven net zo lang aandacht besteden aan dit onderwerp tot er een goede oplossing is. Ik wens u veel sterkte met deze lastige situatie

Geen antwoord van de PvdA (27/1, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (27/1, kamerlid Beertema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *