Draagkrachtbepaling 2012 DUO

Draagkrachtbepaling

Draagkrachtbepaling DUO: Bij het berekenen van de draagkracht maakt DUO onderscheid tussen personen die onder de ‘huidige’ regeling en personen die onder de ‘nieuwe’ regeling vallen. De draagkracht van iemand onder de ‘huidige’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro is bijna het dubbele, dan van iemand die valt onder de ‘nieuwe’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro.

DUO
foto: Stuart Miles

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (22 maart 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
De DUO hanteert twee draagkrachtmetingen, een oude en nieuwe. Het verschil tussen beide is meer dan het dubbele. Ik heb hieronder een overzicht bijgevoegd. DUO handelt hiermee volledig in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Tot mijn grote verontrusting betekent dit in mijn geval dat ik ruim 20.000 euro(!) meer betaal over de looptijd van mijn studieschuld dan iemand die gekozen heeft voor de nieuwe regeling. Twee jaar geleden vroeg DUO mij welke regeling ik wilde. Dit ging met een prachtige reclamefolder. Daarin stond dat het inkomen van mijn eventuele partner zou worden meegeteld. Die wilde ik hier niet mee lastig vallen. Geen woord over verschillende rekenmethodes. Met DUO valt hierover niet te communiceren. Hoewel ik er vandaag pas achter ben gekomen, speelt dit probleem al sinds 2011 (Draagkrachtbepaling 2012 DUO: zie tabblad-2). Hierover zijn kamervragen gesteld, maar zonder enige maatregel. Het lijkt me de hoogste tijd dat u hier nu wel op ingrijpt.

Inkomen oud maandbedrag nieuw maandbedrag
20.000 106 32
25.000 204 82
30.000 303 132
40.000 493 232
50.000 692 332
60.000 932 432

Antwoord van de VVD (26/5/14, kamerlid Duisenberg)
In 2009 is de draagkrachtregeling vereenvoudigd en versoepeld voor studenten die aan hun studie begonnen vanaf 1 augustus 2009. Voor studenten die toen al klaar waren met hun studie veranderde er niets. Het uitgangspunt van de overheid is nl. dat iedereen moet terugbetalen volgens de voorwaarden waaronder je geleend hebt, inclusief de draagkrachtregeling. Er is wel een uitzondering gemaakt voor studenten die zowel voor 2009 onder de ‘oude’ terugbetaalvoorwaarden, als na 2009 onder de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden hebben geleend. Zij mogen eenmalig kiezen om de gehele studielening onder de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ terugbetaal voorwaarden te brengen. Dat is zo in de wet geregeld, omdat het wel erg ingewikkeld zou worden als een student met verschillende leningen en verschillende terugbetaalvoorwaarden zou komen te zitten. DUO heeft daarbij de studenten op de voor- en nadelen gewezen van beide opties en heeft op haar website een rekenhulp geplaatst waarmee je dit kon doorrekenen. Als je eenmaal een keuze hebt doorgegeven, dan staat hij vast.

Antwoord van D66 (27/5/14, kamerlid van Meenen)
In 2009 is draagkrachtregeling vereenvoudigd en versoepeld voor studenten die aan hun studie begonnen vanaf 1 augustus 2009. Voor studenten die toen al klaar waren met hun studie veranderde er niets. Het uitgangspunt van de overheid is nl. dat iedereen moet terugbetalen volgens de voorwaarden waaronder je geleend hebt, inclusief de draagkrachtregeling. Er is wel een uitzondering gemaakt voor studenten die zowel voor 2009 onder de ‘oude’ terugbetaalvoorwaarden, als na 2009 onder de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden hebben geleend. Zij mogen eenmalig kiezen om de gehele studielening onder de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden te brengen. Dat is zo in de wet geregeld, omdat het wel erg ingewikkeld zou worden als een student met verschillende leningen en verschillende terugbetaalvoorwaarden zou komen te zitten. DUO heeft daarbij de studenten op de voor- en nadelen gewezen van beide opties en heeft op haar website een rekenhulp geplaatst waarmee je dit kon doorrekenen. Als je eenmaal een keuze hebt doorgegeven, dan staat hij vast.
Het bovenstaande antwoord, dat ik van het ministerie ontving, lijkt mij een faire en inzichtelijke keuze. Ik zie geen reden om daarop nu na jaren in te grijpen.

Geen antwoord van de PvdA (22/6/14, kamerlid Mohandis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (22/6/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

DUO
foto: Stuart Miles

Vraag aan D66, de PvdA en de SP (9 november 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Heijnen en kamerlid van Dijk)
Graag zou ik mijn verbazing willen uiten over het bepalen van de hoogte van de draagkracht door DUO. Bij het berekenen van de draagkracht maakt DUO onderscheid tussen personen die onder de ‘huidige’ regeling en personen die onder de nieuwe regeling vallen. Tot mijn grote verbazing is volgens DUO de draagkracht van iemand onder de ‘huidige’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro bijna het dubbele, dan van iemand die valt onder de nieuwe regeling met een dito brutojaarsalaris van 30.000 euro. Zie link met: bij partner ‘nee’ en Had u in 2010 recht op alleenstaande ouderkorting? ook nee. Ik vind het uiterst vreemd dat iemand onder de ‘huidige’ regeling (zonder partner en geen recht op alleenstaande ouderkorting) een grotere draagkracht heeft volgens DUO, dan iemand die valt onder de nieuwe regeling (zonder partner en geen recht op alleenstaande ouderkorting) daar ze een zelfde brutojaarsalaris hebben. Het lijkt mij dan niet meer dan logisch dat de draagkracht dan ook hetzelfde is. Ik heb deze vraag reeds uitgezet bij DUO, maar geen antwoord gekregen op deze vraag. Alvast bedankt!

Antwoord van D66 (21/12, kamerlid van der Ham)
Uw verbazing over het verschil tussen de regelingen is begrijpelijk. Helaas ben ik ook niet op de hoogte van de oorzaak van dit verschil. De Dienst Uitvoering Onderwijs is hier de aangewezen instantie om u van een antwoord te voorzien. Ik hoop dat zij inmiddels een antwoord op uw vraag hebben verstuurd. Mocht het verschil tussen de oude en de huidige regeling op een vreemde rechtvaardiging berusten, dan krijg ik daar graag een bericht over.

Geen antwoord van de PvdA (9/2, kamerlid Heijnen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (9/2, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

24 reacties


 1. ·

  Beste kamerlid van der Ham, hartelijk dank voor uw antwoord. Onderstaand bericht ontving ik van DUO:
  “De berekening van de draagkracht is onder de nieuwe regeling inderdaad anders geworden. Voor verreweg de meeste debiteuren is de draagkracht onder de nieuwe regeling lager. Los van de berekening van de draagkracht, is de belangrijkste verandering dat het onder de nieuwe regeling niet meer mogelijk is om het inkomen van de partner buiten beschouwing te laten. Ook is onder regeling een automatische incasso voor de aflossing verplicht. Overstappen is beperkt mogelijk. Alleen voor debiteuren die vóór 1 augustus (MBO) of 1 september (HO) begonnen zijn en op 31 december 2011 nog niet in de aflosfase zitten, geldt dat zij kunnen overstappen naar de nieuwe betalingsregeling. Wanneer zij hier voor kiezen, kunnen ze niet meer terugkeren naar de oude betalingsregeling. Deze groep heeft van ons inmiddels bericht gehad. Overstappen is voor u helaas geen mogelijkheid.”
  Dat het onder de nieuwe regeling niet meer mogelijk is om het inkomen van de partner buiten beschouwing te laten, zou niet kunnen betekenen dat wanneer je geen partner hebt, de hoogte van de draagkracht het dubbele is onder de huidige regeling, dan wanneer je geen partner hebt en onder de nieuwe regeling valt (bij een dito brutojaarsalaris). Helaas is overstappen voor mij ook geen mogelijkheid, anders had ik dat graag gedaan (daar ik geen bezwaar zou hebben tegen het meetellen van het inkomen van mijn partner mocht ik deze hebben). Mijn inziens berust het verschil tussen de oude en de huidige regeling op een vreemde rechtvaardiging. Ik zou het zeer waarderen als u er naar zou willen kijken.
  Veel dank alvast. Groet, Tom

  Beantwoorden

 2. ·

  Geachte leden van de Tweede Kamer, bovenstaand topic is al van vorig jaar, maar is er nu al een reden voor het feit dat mensen die onder de oude regeling vallen, plotsklaps een hogere draagkracht wordt toebedeeld dan mensen die onder de nieuwe regeling vallen? Als ik op dit moment naar de rekenhulp tot verlaging van het maandbedrag ga, met een bruto jaarsalaris van € 40.000 en alleenstaand, dan zou iemand onder de oude regeling een draagkracht hebben van € 500 en iemand in de nieuwe regeling een draagkracht van € 236 (voor 2012). Wie of wat bepaalt nu wat mijn financiële ruimte is om de studieschuld af te lossen? Ik vind het nogal een groot verschil en wanneer we het over het concept ‘draagkracht’ hebben, zou dit toch niet moeten wijzigen? Afgezien daarvan zou ik het uberhaupt wat veel vinden als iemand met een bruto jaarsalaris van € 40.000 (dat is veel, eens, maar dit leidt tot een netto inkomen van € 2000 waarbij € 500 aflossen 25% van het netto inkomen is. Als alleenstaande zonder toeslagen etc kan het dan wel degelijk heel krap worden), maar dat terzijde. Als iemand hier al een duidelijke verklaring voor heeft, hoor ik het graag.

  Beantwoorden

 3. ·

  Beste Kamerleden, ik heb ook ondervonden dat er verschil in draagkracht is aangebracht bij de afbetalingsregeling van het DUO. Individuen in precies dezelfde omstandigheden kunnen voor dezelfde instantie een verschillende draagkracht hebben. Hoe is dit juridisch mogelijk? Ik heb deze vraag ook aan het ministerie gesteld. Daar heb ik nooit een inhoudelijk antwoord op gekregen. Misschien heeft u als kamerlid meer succes. Met vriendelijke groet.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ook ik ben er achter dat ik met exact hetzelfde salaris een 2x zo hoge draagkracht krijg toegemeten dan een ander. Gebaseerd op niks anders dan dat ik een paar jaar eerder ben begonnen met studeren. Een verschil van meer dan 200 euro aflossing per maand in mijn geval. Een enorm verschil voor mijn levensstijl die door de studieschuld al jaren bijzonder sober te noemen is. Eigen verantwoordelijkheid en ik los al jaren braaf af maar dit is toch ronduit ongelijk. Draagkracht moet gebaseerd zijn op inkomen, niet op jaartal. Ik heb overigens ook een klacht ingediend bij DUO hierover en als antwoord kreeg ik slechts een uitleg over het verschil tussen de oude en nieuwe regeling. Een uitleg die ik al lang op de website gelezen had natuurlijk. DUO is niet genegen het vreemde verschil recht te trekken. Politiek, doe aub iets.

  Beantwoorden

 5. ·

  Een alleenstaande (dus zonder partner) betaalt meer terug per maand in de oude regeling. Ik vind het absurd dat studenten met een studieschuld die aan het aflossen zijn naar draagkracht in twee catergorieen geplaatst worden. Immers een schuld is een schuld! Ik wil graag aflossen, maar dan moet dit wel eerlijk gebeuren!

  Beantwoorden

 6. ·

  Ook ik ben benieuwd naar de reden van deze vreemde draagkracht bepaling. In onze situatie kunnen wij (het inkomen van mijn partner wordt meegenomen) met hetzelfde geld in drie verschillende regelingen vallen. Nieuw-nieuw/nieuw-oud/oud-oud. De verschillen in bedragen zijn enorm. Zo kunnen wij met een gezamenlijk bruto inkomen van 55.000 volgens de duo respectievelijk 319/629/503 euro terug betalen!? Vanwaar die belachelijke verschillen afhankelijk van de regeling waar wij invallen? Het geld blijft hetzelfde. Maar als 1 van ons onder de nieuwe regeling valt zouden wij bijna 2 keer zoveel geld kunnen betalen. Ik vind dat absurd! Ik wil ook graag terug betalen maar vind ook dat dit eerlijk moet gebeuren en daar lijkt nu geen sprake van. Ik hoop dat hier opnieuw kamer vragen over gesteld worden.

  Beantwoorden

 7. ·

  Het is inderdaad absurd dat mensen met een studieschuld in twee groepen worden ingedeeld en dat de verschillen in bedragen zo enorm groot zijn tussen de oude regeling en de nieuwe regeling van terugbetalen van de IB-Groep (of DUO dan). In beide terugbetalingsregels wordt het begrip draagvlak aangehaald. Je zou verwachten dat hierin geen grote verschillen zijn, maar het tegendeel blijkt waar. Heb je later studiefinanciering ontvangen, dan houdt draagvlak in dat je maandelijkse aflossing de helft is van de oude regeling. Wat is de reden waarom mensen die onder de oude regeling vallen draagvlak heel anders wordt uitgelegd? Ik hoop echt dat de tweede kamer hier vragen over wil stellen want dit is belachelijk.
  Een paar voorbeelden:

  Terugbetaling (zonder Partner)
  Loon Oude Nieuwe
  20.000 106 32
  25.000 204 82
  30.000 303 132
  40.000 493 232
  50.000 692 332
  60.000 932 432

  Mensen onder de oude regels betalen soms wel bijna drie keer zoveel terug als mensen onder de nieuwe regels.

  Beantwoorden

 8. ·

  Ook ik kwam tot mijn stomme verbazing begin dit jaar achter dat er een behoorlijk verschil is in maandelijkse aflossing ofwel draagkracht volgens de zogenaamde oude en nieuwe regels bij een gelijke bruto jaarinkomen (belastbaar of verzamelinkomen?). Ik heb in februari 2013 hier de DUO over benaderd maar helaas, tot op heden geen verklaring voor deze volstrekt onlogische berekening. Ik graaf mij suf in wettelijke teksten die online over de Wet Studie Financiering te vinden zijn maar nergens zie ik een verwijzing naar bijvoorbeeld een of ander besluit. Tevens vind ik het zeer spijtig dat kamerlid van der Ham verder niet heeft gereageerd. De consequenties van de toepassing van de berekening van de draagkracht volgens de oude regels zijn zodanig dat ik veroordeeld ben om op bijstandsniveau te moeten leven en ik overdrijf niet. Het kan toch niet waar zijn dat wanneer je voor een dubbeltje wordt geboren dat je na keihard studeren en het behalen van een graad nog steeds een dubbeltje blijft?

  Beantwoorden

 9. ·

  Nou wij hebben te maken met hetzelfde verhaal. Mijn vrouw en ik betalen beiden via de oude regeling terug, een aanzienlijk maandbedrag van 265 euro per maand. Sinds een half jaar zijn wij de gelukkig ouders van een dochter, dat brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Aangezien de kosten voor de DUO behoorlijk zijn ben ik gaan uitzoeken of dit bedrag niet verlaagd kan worden. Tot mijn verbazing zag ik een enorm verschil (a.h.v. de rekenhulp) tussen het bedrag dat wij via de oude en de nieuwe regeling terug moeten betalen, dat terwijl het inkomen gelijk is! Kijk ik snap best dat wij onze gemaakte schulden moeten terugbetalen, echter zorg er dan ook voor dat die regels voor een ieder gelijk zijn. Of geef degene die via de oude regeling betalen de mogelijkheid om te switchen. Ik vind het werkelijk te gek voor worden dan gezin A met een zelfde schuld en inkomen als gezin B veel minder hoeft terug te betalen.

  Beantwoorden

 10. ·

  Ik begrijp dat het niet mogelijk is om te opteren voor de nieuwe regeling, terwijl de draagkracht onder de oude regeling veelal het dubbele bedraagt. Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister op de door kamerlid Van der Ham gestelde vragen.

  Beantwoorden

 11. ·

  Ìk ben echt het spoor bijster, want je krijgt van geen kant een zinnig antwoord. Niemand in de regering bekommert zich hierover. DUO kan niet helpen. De pers (toen der tijd) heeft mijn artikel niet gepubliceerd. Op internet lijken de forums ook nergens toe. De notulen van de tweede kamer geven geen zinnig beschrijving van de reden. Mijn enige hoop nog is om bezwaar te maken op de berekende draagkracht bedrag en vervolgens deze zaak voor de rechter te brengen. Maar aangezien de rechter op basis van de wet moet oordelen verwacht ik hier niks positiefs van. Heeft iemand nog een tip of een antwoord?

  Beantwoorden

 12. ·

  Vanmiddag een zeer onverkwikkelijk gesprek gehad met een DUO medewerkster. Vanuit de veronderstelling dat ik een eventuele partner niet met mijn studieschuld wil opzadelen heb ik 2 jaar geleden bedankt voor de nieuwe terugbetalingsregeling. Vanmiddag kwam ik er achter dat ik mijzelf hiermee voor ruim 20.000 euro in de vingers heb gesneden. Beste kamerleden, wilt u hier alstublieft, 2,5 jaar (!) na het eerste bericht over deze misstand, een einde aan maken?

  Beantwoorden

  1. ·

   Frouke, ik sta op het op het punt om dezelfde beslissing te nemen..oud ipv nieuw, zodat mijn partner hier niet mee wordt belast.
   Vraag: Hoezo heb je voor 20.000 euro in je vingers gesneden? Je schuld is toch niet hoger geworden? Het bedrag dat je maandelijks moet afdragen is alleen hoger bij de oude dan bij de nieuwe regeling toch? De daadwerkelijke schuld is toch niet hoger geworden bij je omdat je voor de oude regeling hebt gekozen? Of zie ik iets over het hoofd. Ik zou je hulp heel erg graag op prijs stellen want ik heb 63.000 euro schuld. Groetjes, Frans

   fransfiles@hotmail.com

   ps: anderen mogen mij ook emailen , DANK!, vrede

   Beantwoorden

   1. ·

    “Vanuit de veronderstelling dat ik een eventuele partner niet met mijn studieschuld wil opzadelen heb ik 2 jaar geleden bedankt voor de nieuwe terugbetalingsregeling.” De veronderstelling dat je je partner bij de oude regeling niet met jouw schuld opzadelt is een grote misvatting. Een (fiscale) partner zal altijd delen in jouw financiële zaken.
    Dit staat duidelijk op de website van DUO:
    “Onder de oude terugbetalingsregels mag u het inkomen van uw partner buiten beschouwing laten. ALS U DAARVOOR KIEST, DAN WORDT UW AFLOSFASE VERLENGD MET HET AANTAL MAANDEN WAARIN U HET INKOMEN NIET MEE LAAT TELLEN.”
    Dit impliceert dat het inkomen in principe meetelt, behalve als je anders aangeeft. Als je er voor zou kiezen het inkomen van je (fiscale) partner bijvoorbeeld een jaar niet mee te laten tellen, wordt je aflosfase 16 jaar i.p.v. 15 jaar.


   2. ·

    Hi Frans

    Voor welke regeling heb jij gekozen? Want ik heb even veel als jij om terug te betalen en als ik voor de oude regeling kies en mijn partner buiten beschouwing laat dan betaal ik minder. Ik snap wel dat je de jaren erbij opgeteld worden, maar ik doe liever 30 jaar over en betaal minder dan 15jaar en meer betalen. Dus ik ben benieuwd naar jouw keuze en of het de juiste was.


 13. ·

  Tot mijn grote verbazing is de regeling om binnen 35 jaar je studielening terug te kunnen betalen alleen van toepassing op TOEKOMSTIGE studenten. Ik ben in 2008 afgestudeerd en in 2002 begonnen met mijn studie. In de tijd dat ik begon met mijn studie was er geen sprake van een crisis. Na het halen van mijn diploma was het erg moeilijk om werk te vinden. Ik ben hier zelfs voor verhuisd naar midden Nederland! Ik moet een schrikbarend hoog maand bedrag betalen omdat ik genoeg verdien volgens DUO. Ze rekenen alleen niet mee dat ik een auto nodig heb voor mijn werk. Ik werk in een dorp waar geen OV. Is voordat mijn dienst begint. Voor verlaging maandbedrag kom ik niet in aanmerking. Ik ken meer oud-studenten die moeite hebben met terugbetalen. Voor mij zou het betekenen dat ik een redelijk normaal leven kan lijden, zonder zoveel geldzorgen, als ik ook binnen 35 jaar terug mag betalen i.p.v. in 15 jaar! Kan dit ook in de nieuwe regeling worden opgenomen? Dat het dus ook geldt voor ex-studenten zoals ik?

  Beantwoorden

 14. ·

  Ik heb gelukkig nog net voordat ik moest beginnen met terugbetalen kunnen switchen (mijn eerdere verzoek was niet aangekomen). Mijn draagkracht is nu 0 ipv 53 en voor volgend jaar 8 ipv 65. Als ik mijn inkomen van 2014 bekijk zal ik in 2016 (op basis van de rekenmodule van 2015) 55 terugbetalen ipv 142. Het argument om het inkomen van je partner buiten beschouwen te laten heeft mij ook laten twijfelen. Maar er zijn genoeg manieren om je relatie voor de belastingdienst niet je partner te laten zijn. Bovendien wordt de aflosfase verlengd met het aantal maanden waarin je het partnerinkomen niet laat meetellen in de oude regels. Met een grote schuld waarbij de kans reëel is dat je het niet binnen 15 jaar zelfstandig gaat aflossen kies je volgens mij het beste voor de nieuwe regels, tenzij je al op dat moment een meer vermogende partner hebt. Ik vind het wel erg vervelend voor de mensen die voor 2012 zijn begonnen met aflossen en niet mogen switchen. Ik ben in 2003 begonnen met studeren, heb er lang over gedaan en val daardoor net binnen de boot. Ik ken de nieuwe regels ook pas sinds duo mij daar zelf dit jaar over informeerde.

  Beantwoorden

 15. ·

  De groep ex-studenten die eenmalig de mogelijkheid krijgen om een keuze te maken voor de “oude” dan wel de “nieuwe” afbetalingsregeling worden niet echt geholpen met de informatie te vinden is op de website van DUO. De wettekst (wet Studiefinanciering 2000) erbij pakken en dan oud en nieuw naast elkaar leggen geeft gelukkig wel enige informatie, al kan ik mij goed voorstellen dat niet iedere leek dit begrijpt. Waarover ik mij verbaas is het verschil tussen de bedragen die afhankelijk van de oude dan wel nieuwe regeling per maand (naar draagkracht) moeten worden afgelost. Dit komt door een verschil in draagkrachtberekening, waarop dit verschil is gebaseerd heb ik nog niet kunnen achterhalen. Voor zover ik kan vinden geldt voor beide (oud en nieuw) regelingen een terugbetalingstermijn van in principe maximaal 15 jaren. Uitzonderingen daargelaten, zoals onder de oude regeling het inkomen van je partner niet laten meenemen deze jaren worden bij de 15 jaren opgeteld en onder de nieuwe regeling de aflosvrije fase van max. 5 jaar die worden er op het eind ook weer aangeplakt. Als dit klopt en zo lees ik art. 6.7 Wet studiefinanciering wel, is het voor mij niet te begrijpen dat iemand met een studieschuld van 20.000 euro volgens de oude regeling (gehele schuld delen door 180 maanden: 111,- pm moet betalen) en met dezelfde studieschuld onder de nieuwe regeling ongeveer de helft. Dit komt er dus in feite op neer, dat de persoon die voor de nieuwe regeling kiest en niet al zijn/haar financiële meevallers naar de DUO stort (of meer gaat verdienen of een vermogende partner zonder studieschuld tegenkomt), na 15 jaren aanzienlijk minder terug heeft betaald dan dezelfde persoon indien deze onder de oude regeling valt. Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen zijn of haar studieschuld afbetaald, in ieder geval dat is mijn mening. Vreemd vind ik alleen deze keuze, die voor mensen nogal ingrijpende gevolgen met zich mee kan brengen zeker wanneer voor mensen met een modaal inkomen en een aanzienlijke schuld. Als ik dit verkeerd zie hoor ik het graag! Ik ben benieuwd 🙂

  Beantwoorden

 16. ·

  Ik ben er sinds deze week achter wat de werkelijke verschillen tussen de oude en nieuwe terugbetalingsregels zijn. Ik viel in de groep die zelf mocht kiezen voor welke terugbetalingsregeling ik ging, en ben na de vergelijking (zonder bedragen!) voor de oude regeling gegaan (en bij een enkele pas-mede-afgestudeerde nagevraagd). Hoofdreden? Inkomen van partner, op het moment dat ik voor de keuze stond had ik geen relatie, en ik wilde niet mijn toekomstige partner opzadelen met het feit dat ik een studieschuld had. Niet wetende dat het bewust buiten beschouwing laten van het inkomen van een partner de looptijd zou verlengen. Sinds maart van dit jaar hebben wij een samenlevingsovereenkomst. Verplicht eigenlijk, omdat mijn partner bij defensie zit en hij hierdoor anders geen tegemoetkoming eigen huishouding krijgt. Natuurlijk ben ik hierin mee gegaan, ik ga hem geen geld waar hij recht op heeft door zijn neus boren uiteraard. Ik heb nooit geweten wat de gevolgen hiervan waren, namelijk dat wij fiscaal partner zijn geworden en DUO dit dus als partner ziet die ik nu bewust niet mee tel. Ik betaal 201 euro per maand terug en eindelijk is het een bedrag wat ingecalculeerd is en ik kan missen. Mijn partner heeft (godzijdank) zonder studieschuld zijn master afgemaakt. Echter lees ik nu tientallen verhalen van mensen die in het zelfde schuitje zitten en beter af zijn met de nieuwe regeling. Ik zit er nu aan te denken om maar iets meer af te gaan lossen ipv sparen, maar ik heb graag iets achter de hand mocht het nodig zijn. Bovendien kan ik niet wachten tot de nieuwe rentepercentages worden vastgesteld voor de komende 5 jaar, dat zou mij ook iets meer rust geven gezien het rentepercentage wat voor 2015-2020 is vastgesteld.
  Ik had heel graag gewild dat DUO iets duidelijker was geweest in de verschillen en consequenties met bedragen. Ik wil dolgraag van mijn schuld af en hoewel ik alles wat ik tot nu toe moest aflossen, heb afgelost, kan ik er best wel wakker van liggen dat dit nog jaren duurt. Kan ik beter bij DUO informeren wat mijn maandbedrag wordt als ik het inkomen van mijn partner ga meerekenen? Of ga ik dan toch nog slapende honden wakker maken?

  Beantwoorden

 17. ·

  Wat opvallend is, dat de Kamerleden refereren aan de draagkrachtmeting. Echter als je nu een draagkrachtmeting laat doen, wordt enkel naar het bruto salaris gekeken, niet naar andere leefomstandigheden zoals een goed voorbeeld een vrouw met een kindje. Dat gezegd, lijken de Kamerleden de fout te maken door aan te geven dat er terugbetaald wordt conform de regeling die men aan ging bij de lening (wat ook erg logisch is), echter vervolgens schuilt men achter een draagkrachtmeting als de lasten te hoog worden. En dat is het mooie als je als oud-betaler een nieuwe of voor het eerst een draagkrachtmeting laat doen, zou er geen verschil in gelijkheidsbehandeling mogen zijn en die hanteert het DUO wel. Deze zou exact gelijk moeten zijn aan een draagkrachtmeting voor personen die een nieuwe lening zijn aangegaan.
  De verschillen tussen een draagkrachtmeting voor oud-betalers en nieuw-betalers is volgens mij zo groot als het verschil in de waarde van de Euro tov Nfl 🙂 De oude bepaling voor de draagkrachtmeting stamt uit voor 2009 en in mijn en andere gevallen nog ruim ervoor. Dit waren andere financiële tijden en dat is niet meer representatief aan de huidige financiële situatie.

  Beantwoorden

 18. ·

  Wat een verschil inderdaad. Ik heb het ook eens uitgerekend. Volgens de oude regels betaal ik € 134,- en volgens de nieuwe regels zou ik maar € 50,- moeten betalen per maand. Ik ben verplicht moeten verhuizen in 2012, omdat mijn woning met de grond gelijk gemaakt zou worden. Helaas zijn de regels voor de hoogte van de huren van woningen in de ‘sociale huursector’ enkele jaren geleden ook veranderd, waardoor deze enorm zijn gestegen. Ik ben dan ook het dubbele kwijt per maand aan huur momenteel. € 658,- noem ik niet heel sociaal. Ik zou liever geen huurtoeslag ontvangen en vastzitten aan een huur van maximaal € 500,-. Met mijn veel hogere huur (de vorige bewoners betaalden nog € 354 euro per maand voor deze woning), hou ik zo’n 25 euro over per week om van te eten (ik heb een autootje moet ik toegeven, dat is i.v.m. werk en familieomstandigheden). Dat is niet heel veel. Dus als ik in de nieuwe regeling zou vallen, zou ik dik 80 euro per maand meer hebben. Dat is best veel geld.
  Achteraf baal ik nog vaak van mijn lening. Ik had me meer moeten verdiepen in het terugbetalen etc. Dit fout ligt bij mijzelf. Ik hoorde alleen altijd: ja gerust lenen, want de rente is laag, dus daar doe je goed aan. Het is nu gewoon 15 jaar lang een heel klein emmertje water naar de zee brengen (wat dus eigenlijk voor mij een grote emmer is). Het voelt heel nutteloos, ik betaal net iets meer dan de rente af. Maar ik heb er van gestudeerd, dus wat dat betreft wil ik echt niet klagen. Ik heb twee hele mooie studies gedaan.
  Maar met mijn huidige kennis, zou ik het zeker anders doen!

  Beantwoorden

 19. ·

  Beste Kamerleden, ik heb een studieschuld van voor 2009 en heb altijd geweten dat dit terugbetaald moet worden. Toen mijn terugbetalingsverplichting zou starten begon ik net aan de beroepsopleiding advocatuur en was mijn partner voor 78% afgekeurd door het UWV. Ik werd dus hoofdkostwinner voor ons gezin met twee kinderen. Tijdens de beroepsopleiding verdient men 3 jaar lang een vastgesteld salaris wat neerkomt op een bedrag rond de 1700 euro netto. Dit is voor een functie op WO niveau niet erg veel. Ik heb dus gebruikgemaakt om de terugbetaling uit te stellen. Mijn uitstel periode begon nog voor de nieuwe regels waren ingevoerd en mij is dan ook nimmer gevraagd om te kiezen. Nu ontving ik een brief van het duo dat ik geacht wordt per januari 2016 € 454,41 per maand te gaan betalen. Mijn verzoek om volgens de nieuwe regels terug te mogen betalen werd afgewezen omdat ik dit niet voor 2012 zou hebben laten weten. Geen idee hoe ik dat dan had moeten doen. Heb nooit een bericht hierover ontvangen. Ook komt het erg vreemd over dat er wordt gesteld naar daadkracht terugbetaald te worden als men totaal niet de gezinssamenstelling in overweging neemt. Van de €37000 bruto die ik nu verdien moet ik mijn kinderen en mijn man onderhouden, nu hij enkel nog voor 21% arbeid kan verrichten. Dit beleid lijkt mij instrijd met het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Te meer nu toen ik de schuld ben aangegaan er nog allerlei fiscale regelingen waren die in de loop der jaren ook gewoon geschrapt zijn. Om nu vast te houden aan de notie dat iedereen van voor 2009 onder de oude regels valt is in strijd met de Algemeen beginselen van behoorlijk bestuur. Als de nieuwe regels voor terugbetalen betekent dat men hierdoor maandelijks minder kan betalen dan dient dit voordeel voor iedereen beschikbaar te zijn.

  Beantwoorden

 20. ·

  Beste kamerleden,

  Om dit probleem nog een keer onder de aandacht te brengen. Door omstandigheden in de familie heb ik de brief van DUO complete gemist. Hier is ook geen herinnering op geweest. Nu ik de brief er nog eens bij pak, staat hier nergens een concrete berekening bij.
  Ik betaal nu bijna 200 meer per maand af dan wanneer ik wel was overgestapt naar de nieuwe regels. Dit is een absurd. Ik ben nu mijn volledige studieschuld aan het afbetalen, terwijl iemand die later begon met studeren met dezelfde schuld dus maar twee derde hoeft terug te betalen. Dit druist in tegen elk gelijkheidsbeginsel wat wij hier zouden hebben.

  Groet Tineke

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *