Lesgeld Betalingen aan DUO

lesgeld
foto: R. Smith

Vraag aan de PvdA (kamerlid Jadnanansing)
Waarom hebben wij een stelsel dat 12 * €75 + bijkomende kosten uitkeert aan studenten (ca €1.200 tezamen) wat vervolgens bij de ouders teruggevraagd wordt middels een rekening voor lesgeld van nagenoeg hetzelfde bedrag (€1.065)? Met name de totale kosten die hierdoor ontstaan binnen de verwerking van de studiefinanciering om alles te regelen (personeel, computer capaciteit, software aanpassingen, etc) zouden volgens mij uitgespaard kunnen worden als de regeling van de basisbeurs afgeschaft zou worden. Dus geen geld via bijdrage aan kinderen wat vervolgens naar ouders overgemaakt wordt die het moeten terugstorten naar DUO. Los van de termijnen of mogelijkheden van betaling is dit onlogisch maar levert het wel veel kosten op.

Geen antwoord van de PvdA (17/1, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *