Draagkrachtbepaling 2012 DUO

Draagkrachtbepaling

Draagkrachtbepaling DUO: Bij het berekenen van de draagkracht maakt DUO onderscheid tussen personen die onder de ‘huidige’ regeling en personen die onder de ‘nieuwe’ regeling vallen. De draagkracht van iemand onder de ‘huidige’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro is bijna het dubbele, dan van iemand die valt onder de ‘nieuwe’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro.

DUO
foto: Stuart Miles

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (22 maart 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
De DUO hanteert twee draagkrachtmetingen, een oude en nieuwe. Het verschil tussen beide is meer dan het dubbele. Ik heb hieronder een overzicht bijgevoegd. DUO handelt hiermee volledig in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Tot mijn grote verontrusting betekent dit in mijn geval dat ik ruim 20.000 euro(!) meer betaal over de looptijd van mijn studieschuld dan iemand die gekozen heeft voor de nieuwe regeling. Twee jaar geleden vroeg DUO mij welke regeling ik wilde. Dit ging met een prachtige reclamefolder. Daarin stond dat het inkomen van mijn eventuele partner zou worden meegeteld. Die wilde ik hier niet mee lastig vallen. Geen woord over verschillende rekenmethodes. Met DUO valt hierover niet te communiceren. Hoewel ik er vandaag pas achter ben gekomen, speelt dit probleem al sinds 2011 (Draagkrachtbepaling 2012 DUO: zie tabblad-2). Hierover zijn kamervragen gesteld, maar zonder enige maatregel. Het lijkt me de hoogste tijd dat u hier nu wel op ingrijpt.

Inkomen oud maandbedrag nieuw maandbedrag
20.000 106 32
25.000 204 82
30.000 303 132
40.000 493 232
50.000 692 332
60.000 932 432

Antwoord van de VVD (26/5/14, kamerlid Duisenberg)
In 2009 is de draagkrachtregeling vereenvoudigd en versoepeld voor studenten die aan hun studie begonnen vanaf 1 augustus 2009. Voor studenten die toen al klaar waren met hun studie veranderde er niets. Het uitgangspunt van de overheid is nl. dat iedereen moet terugbetalen volgens de voorwaarden waaronder je geleend hebt, inclusief de draagkrachtregeling. Er is wel een uitzondering gemaakt voor studenten die zowel voor 2009 onder de ‘oude’ terugbetaalvoorwaarden, als na 2009 onder de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden hebben geleend. Zij mogen eenmalig kiezen om de gehele studielening onder de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ terugbetaal voorwaarden te brengen. Dat is zo in de wet geregeld, omdat het wel erg ingewikkeld zou worden als een student met verschillende leningen en verschillende terugbetaalvoorwaarden zou komen te zitten. DUO heeft daarbij de studenten op de voor- en nadelen gewezen van beide opties en heeft op haar website een rekenhulp geplaatst waarmee je dit kon doorrekenen. Als je eenmaal een keuze hebt doorgegeven, dan staat hij vast.

Antwoord van D66 (27/5/14, kamerlid van Meenen)
In 2009 is draagkrachtregeling vereenvoudigd en versoepeld voor studenten die aan hun studie begonnen vanaf 1 augustus 2009. Voor studenten die toen al klaar waren met hun studie veranderde er niets. Het uitgangspunt van de overheid is nl. dat iedereen moet terugbetalen volgens de voorwaarden waaronder je geleend hebt, inclusief de draagkrachtregeling. Er is wel een uitzondering gemaakt voor studenten die zowel voor 2009 onder de ‘oude’ terugbetaalvoorwaarden, als na 2009 onder de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden hebben geleend. Zij mogen eenmalig kiezen om de gehele studielening onder de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ terugbetaalvoorwaarden te brengen. Dat is zo in de wet geregeld, omdat het wel erg ingewikkeld zou worden als een student met verschillende leningen en verschillende terugbetaalvoorwaarden zou komen te zitten. DUO heeft daarbij de studenten op de voor- en nadelen gewezen van beide opties en heeft op haar website een rekenhulp geplaatst waarmee je dit kon doorrekenen. Als je eenmaal een keuze hebt doorgegeven, dan staat hij vast.
Het bovenstaande antwoord, dat ik van het ministerie ontving, lijkt mij een faire en inzichtelijke keuze. Ik zie geen reden om daarop nu na jaren in te grijpen.

Geen antwoord van de PvdA (22/6/14, kamerlid Mohandis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (22/6/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

DUO
foto: Stuart Miles

Vraag aan D66, de PvdA en de SP (9 november 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Heijnen en kamerlid van Dijk)
Graag zou ik mijn verbazing willen uiten over het bepalen van de hoogte van de draagkracht door DUO. Bij het berekenen van de draagkracht maakt DUO onderscheid tussen personen die onder de ‘huidige’ regeling en personen die onder de nieuwe regeling vallen. Tot mijn grote verbazing is volgens DUO de draagkracht van iemand onder de ‘huidige’ regeling met een brutojaarsalaris van 30.000 euro bijna het dubbele, dan van iemand die valt onder de nieuwe regeling met een dito brutojaarsalaris van 30.000 euro. Zie link met: bij partner ‘nee’ en Had u in 2010 recht op alleenstaande ouderkorting? ook nee. Ik vind het uiterst vreemd dat iemand onder de ‘huidige’ regeling (zonder partner en geen recht op alleenstaande ouderkorting) een grotere draagkracht heeft volgens DUO, dan iemand die valt onder de nieuwe regeling (zonder partner en geen recht op alleenstaande ouderkorting) daar ze een zelfde brutojaarsalaris hebben. Het lijkt mij dan niet meer dan logisch dat de draagkracht dan ook hetzelfde is. Ik heb deze vraag reeds uitgezet bij DUO, maar geen antwoord gekregen op deze vraag. Alvast bedankt!

Antwoord van D66 (21/12, kamerlid van der Ham)
Uw verbazing over het verschil tussen de regelingen is begrijpelijk. Helaas ben ik ook niet op de hoogte van de oorzaak van dit verschil. De Dienst Uitvoering Onderwijs is hier de aangewezen instantie om u van een antwoord te voorzien. Ik hoop dat zij inmiddels een antwoord op uw vraag hebben verstuurd. Mocht het verschil tussen de oude en de huidige regeling op een vreemde rechtvaardiging berusten, dan krijg ik daar graag een bericht over.

Geen antwoord van de PvdA (9/2, kamerlid Heijnen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (9/2, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

24 reacties


 1. ·

  Ook ik stuitte dit jaar, door een hoger gemeten jaar inkomen, op de grote verschillen in draagkrachtmeting van voor 2012 en na 2012. Het verschil in te betalen bedrag per maand is gigantisch te noemen en met mijn huidige inkomen en dure huurkosten (want de prijzen om te wonen in de particuliere markt zijn gigantisch gestegen over de laatste jaren) hou ik vrijwel niets meer over van mijn loon.

  Dat anderen met evenveel studieschuld en een gelijk inkomen hierbij minder dan de helft per maand hoeven terug te betalen vind ik absoluut niet netjes. Dat er verwezen wordt naar dat ik goed ben geïnformeerd toen ik de keuze kon maken tussen beide regelingen ga ik niet mee akkoord. Dat het verschil zo groot is werd nergens duidelijk aangegeven.

  Van wat ik begrijp uit de wet over de draagkrachtmeting van de regels voor 2012 is dat er bij een alleenstaande zonder kind, geen sprake is van een draagkrachtvrije voet. Dat kan toch niet waar zijn? Hoe is het mogelijk dat de ene persoon wel een draagkrachtvrije voet mag hebben (84% van minimumloon bij regels na 2012) en de andere mag dat niet en kan daardoor niet uit de kosten komen. Draagkracht lijkt mij draagkracht en zou voor iedereen gelijk berekend moeten worden. Het gaat tenslotte om wat ik kan missen naast dat ik nog mijn huur en boodschappen kan betalen. Ik leef absoluut niet ruim maar nu wordt alle ruimte wel echt weg gehaald voor mijn voeten.

  Ik zou graag reactie willen van iemand in de tweede kamer hoe het mogelijk is dat er geen sprake is van een draagkrachtvrije voet op basis van het minimumloon voor een alleenstaande. Als alleenstaande heb ik namelijk al torenhoge huurkosten die ik niet met iemand kan delen.

  Op deze manier wordt ik gedwongen op water en brood te leven (want een goedkope sociale huurwoning wacht ik inmiddels ook al 14 jaar op) terwijl ik een normale nette full time baan heb.

  Werk hoort te lonen maar wordt mij nu gewoon afgestraft.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *