Ondertiteling Uitzendinggemist Ontbreekt Vaak

foto: nextcolor

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (28 oktober 2011, kamerlid Haverkamp, kamerlid van Dam, kamerlid van Dijk en kamerlid van Miltenburg)
In vervolg op de vraag, bezuinigingen bij TT888, en de verplichting om 95% vd Nederlands-talige programma’s op Nederland 1, 2 en 3 te ondertitelen, nu de vraag aan u: Moeten de Themakanalen ook t.b.v. Doven en slechthorenden ondertiteld worden? Zo nee, waarom niet, gezien de aanmaning van het Commissariaat van de Media om dit wel te toen. Zo ja, hoe denkt u dat de NPO dit kan realiseren, daar de Raad van Bestuur van de NPO tegen elke uitbreiding van taken is, dit in het licht van de opgelegde bezuinigingen gezien.

Geen antwoord van het CDA (28/1, kamerlid Haverkamp)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (28/1, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/1, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (28/1, kamerlid van Miltenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: nextcolor

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (17 oktober 2011, kamerlid Haverkamp, kamerlid Bosma en kamerlid van Miltenburg)
Ik vraag me af of u zich ervan bewust bent dat bij de ‘Ondertiteling voor doven en slechthorenden’ (TT888), die wettelijk 90% van de Nederlands-talige programma’s van ondertiteling moeten voorzien, 12 van de 50 medewerkers ontslagen worden i.v.m. de bezuinigingen, terwijl ze het werk nu al nauwelijks aan kunnen. Als deze ontslagen doorgaan, zullen de doven voortaan bij de meeste programma’s of ‘excuses voor het ontbreken van de ondertiteling’ of slechte titels gaan zien.

Antwoord van het CDA (22/10, kamerlid Haverkamp)
Naar aanleiding van uw vraag wil ik u het volgende antwoorden. Het CDA vindt het net als u belangrijk dat er ondertiteling plaatsvindt van programma’s. Daarom hebben wij, naar aanleiding van een andere vraag op dit forum in maart jl kamervragen over dit onderwerp gesteld. Zoals u kunt lezen is een van de kamervragen specifiek gericht op de ondertiteling voor doven en slechthorenden (zie bijlage met kamervragen en antwoorden). Uit het antwoord van de minister blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichting. Op dat punt zijn we als CDA door de minister gerustgesteld en zullen in de gaten blijven houden of de 95% gehaald blijft worden. Als fractie kunnen en willen we echter geen invloed uitoefenen op de wijze waarop binnen TT888 de ondertiteling georganiseerd wordt, dat is in onze ogen niet de rol van de Tweede Kamer.

Antwoord van de VVD (21/11, kamerlid van Miltenburg)
Ook de VVD vindt het belangrijk dat doven en slechthorenden programma’s door middel van ondertitels kunnen volgen. Zoals u aangeeft zijn er wettelijke normen voor ondertiteling voor doven en slechthorenden. Er wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke taak wordt voldaan, niet op de manier waarop er aan de wettelijke taak wordt voldaan. De melding ‘excuses voor het ontbreken van de ondertiteling’ is een goede uitleg wanneer er bijvoorbeeld een technische storing is opgetreden. Dit is natuurlijk niet het geval wanneer de normen niet worden gehaald door personeelsproblemen. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat de regels worden nageleefd.

Geen antwoord van de PVV (17/1, kamerlid Bosma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: nextcolor

Vraag aan het CDA, de CU, GL en de SP (23 februari 2011, kamerlid Haverkamp, kamerlid Voordewind, kamerlid Braakhuis en kamerlid Leijten)
Het komt vaak voor dat de ondertiteling op uitzendinggemist ontbreekt. Hierdoor kan ik, als ernstig slechthorende, de programma’s of series niet volgen, en met mij vele andere doven en slechthorenden. Hoewel uitzendinggemist hiervan door reacties op de hoogte is, verandert er niets aan de situatie. Wij doven en slechthorenden zijn erg afhankelijk van deze ondertiteling. Ook zijn wij erg afhankelijk van televisie en uitzendinggemist omdat wij daar grotendeels de informatie vandaan halen. Ik vind dat wij net zoveel recht op het kijken van uitzendingen hebben als horenden. Stelt u eens voor dat er alleen uitzendingen waren zonder geluid. Of af en toe in een serie die u boeit een uitzending zonder geluid. Dit is een vervelende onderbreking in de serie. Wij vragen u vriendelijk of hier wat aan gedaan kan worden zodat de ondertiteling in de toekomst nauwkeurig bij de uitzendingen kan worden geplaatst. En dat bij alle uitzendingen van de publieke omroep. U zou hier veel doven en slechthorenden gelukkig mee maken. Ook doven en slechthorenden zouden hierdoor actiever mee kunnen doen aan de maatschappij omdat zij beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Ook zouden zij zich op deze manier minder achtergesteld voelen en meer betrokken. Ik zou het erg op prijs stellen als u deze vraag serieus neemt.

Antwoord van het CDA (24/3, kamerlid Haverkamp)
Kamervragen gericht aan de minister van OCW inzake de ondertiteling bij uitzending gemist.

 1. Bent u bekend met het feit dat de ondertiteling op uitzending gemist vaak ontbreekt?
 2. Zijn er programma’s die wanneer ze “live” uitgezonden worden wel ondertiteld zijn maar via uitzending gemist niet worden ondertiteld? Zo ja, om hoeveel programma’s gaat het en wat is de reden dat de ondertitels niet via uitzending gemist worden doorgegeven?
 3. Welke initiatieven zijn er om programma’s die “normaal” worden uitgezonden en programma’s die via uitzending gemist worden aangeboden zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden?
 4. Welk percentage van de uitzendingen wordt op dit moment ondertiteld en hoe beoordeelt u dit percentage. Is dat in uw ogen voldoende dan wel onvoldoende en kunt u uw antwoord toelichten?

Op 26 april 2011 zijn de vragen van kamerlid Haverkamp beantwoord, zie: Antwoord minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW

Antwoord van de SP (30/3, kamerlid Leijten)
De SP is het met u eens dat het een slechte zaak is, dat u als slechthorende niet over dezelfde toegankelijkheid kan beschikken als de rest van de kijkers. Juist met de extra mogelijkheden die internet in dit geval kan bieden. De SP zal hier in de komende debatten aandacht voor vragen. Wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat ook slechthorenden van alle informatie kunnen worden voorzien.

Geen antwoord van de CU (3/6, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (3/6, kamerlid Braakhuis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Ik, ook zeer slechthorend door een ongeval, sta volledig achter het bovenstaande verhaal. Ik zou het graag nog iets willen verbreden. Over het algemeen is de ondertiteling op de nederlandse televisie van een belabberde kwaliteit. Om op de hoogte te blijven kijk ik altijd naar Pauw en Witteman bijvoorbeeld. Graag nodig ik de horenden onder ons uit om een keer de uitzending te zien zonder geluid en met de ondertiteling aan. Daarna weten ook zij weer hoe belangrijk een goede ondertiteling voor de vele slechthorenden is.

  Met vr. groet

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik ben het helemaal eens met B.P. de Vries. Ik heb regelmatig naar tv-uitzendingen gekeken met het geluid aan en de ondertiteling ook. Ik was echt verbaasd en geschrokken van de slechte kwaliteit van de ondertiteling. Heel veel programma’s worden al helemaal niet ondertiteld en als dat wél gebeurd is het van slechte kwaliteit!!

  Beantwoorden

 3. ·

  De dienst ‘Uitzending Gemist’ is alleen te bekijken met Windows PC’s, door middel van Silverlight van Microsoft. Hiermee wordt een gesloten dienst gecreëerd, omdat b.v. mensen met een PC met het Linux operating systeem worden uitgesloten van deze dienst. Andersom geredeneerd, mensen die van de dienst gebruik willen maken moeten over Silverlight op hun PC beschikken.
  Aangezien ‘Uitzending Gemist’ een dienst is voor hét publiek van Nederland, ben ik van mening dat men ook niet gedwongen moet worden tot gebruik van een betaalde/bepaalde computer configuratie. Naast Windows (niet iedereen heeft zelfs win7), zijn ook Macs en Linux algemeen geaccepteerde platformen. De download van de Belastingdienst is een goed voorbeeld. Silverlight is een gesloten programma. Er is een wel een versie voor Linux, Moonlight, maar die loopt vele versies achter, door toedoen van Microsoft.
  Mijn voorstel is een beschikbaar protocol, anders dan Silverlight te kiezen, voor deze dienst. Er dient een open protocol/video compressie gekozen te worden. Waarom niet de compressie op Youtube? Nog beter HTML5 … Zorg dat ‘Uitzending Gemist’ met VLC als media-speler te bekijken is. Er worden genoeg verzoeken voor een open protocol aan ‘Uitzending Gemist’ gedaan, zie het eigen testlab.

  Beantwoorden

 4. ·

  Hallo, Tsja ondertiteling gaat de laatste tijd zo slecht op de Nederlandse TV en op uitzending gemist. Er moet bezuinigd worden op de ondertiteling redactie. Geen probleem het loopt slecht. Ze luisteren gewoon niet; kijk eens naar de BBC. Echt 100% ondertiteling. Hoe vaak horen we het excuus wegens ontbreken ondertiteling. Laatst ook weer met de 1e aflevering van Paul de Leeuw. Ongeloofelijk he….gaat al jaren zo! En of het helpt …NEE

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *