Peildatum Belastingheffing

peildatum
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot, kamerlid van Vliet en kamerlid Neppérus)
Bij toeval zag ik dat met ingang van 1 januari 2011 voor de inkomsten belasting maar één peildatum is in tegenstelling tot anders 1 per 1 januari en per 31 december. Dat betekent voor duizenden mensen, die dat niet weten, dat de banksaldi per 31 december gelijk zijn aan 1 januari van het jaar daarop. Nu heb ik vrij veel kosten gehad in dit jaar en mijn saldo dus erg is gezakt, toch moet ik dan mijn saldo van 1 januari opgegeven en belasting betalen over geld wat ik niet meer heb. Dat noem ik belasting diefstal. Zeer veel mensen zullen dit ook zo ervaren. Dit kan dus niet waar zijn en ik vraag dan ook aan de politiek dit besluit terug te draaien.

Antwoord van de VVD (22/11, kamerlid Neppérus)
Deze maatregel is genomen om de procedure te vereenvoudigen. Het hanteren van twee data geeft veel verwarring. Ik begrijp uw punt, dit is een nadelig effect van deze regeling. Maar het nadeel dat u nu ervaart zal volgend jaar omslaan naar een voordeel voor dat jaar. Het is inderdaad vervelend, maar het was reeds bekend dat dit zou gebeuren.

Antwoord van het CDA (8/12, kamerlid Omtzigt)
De peildatum is uit vereenvoudigingoogpunt vanaf dit jaar vastgelegd op 1 januari. Als CDA hadden we voorgesteld om 1 juli te nemen, maar helaas was daarvoor geen draagvlak. Doordat 31 december geen peildatum meer is, kan voor de vooringevulde aangifte alles al klaar staan op het belastingformulier. Dat is de winst. Op de lange termijn maakt het niets uit: in het oude stelsel betaalde je 0,6% belasting over vermogen op 1 januari en 0,6% belasting over vermogen op 31 december (zeg maar 1 januari van het jaar erop). Nu betaal je 1,2% op het vermogen op 1 januari. Alleen in het overgangsjaar ontstaat er een verschil.

Geen antwoord van de PvdA (28/1, kamerlid Groot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (28/1, kamerlid van Vliet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

19 reacties


 1. ·

  Geachte mevrouw Neppérus, alle gegevens voor de aangifte inkomsten belasting komen altijd na 1 januari binnen. Het had natuurlijk veel logischer geweest als die datum dan op 1 januari 2012 was gesteld. Dat had voor de belastingdienst niets uitgemaakt, maar voor zeer veel mensen wel. Het voordeel waar u het over heeft voor het volgend jaar is er voor mij niet. Ik ga belasting betalen over geld wat ik niet meer heb. Het zal de belastingdienst een lawine aan bezwaar schriften opleveren, die en dat is een daad van onbehoorlijk bestuur, omdat deze niet in behandeling worden genomen met deze datum. Zo liet iemand van de belastingdienst mij weten. Vriendelijke groeten, C.Groeneweg

  Beantwoorden

 2. ·

  Geachte heer Omtzigt, het is te gek voor woorden om een belastingmaatregel met zoveel terugwerkende kracht in te voeren. Het geeft bovendien geen enkele beroepsmogelijkheid meer. Dit is gewoon een daad van onbehoorlijk bestuur. Als de maatregel per 1 januari 2012 was ingevoerd, dan zou dit veel meer recht hebben gedaan aan de burger. Maar ja, zoals u stelt is het eenvoudiger geworden en kan ik dus simpel weg op mijn aangifte nu zeggen: zie 2010. Want dan betaal ik weer over hetzelfde bedrag belasting, wat ik inmiddels niet meer heb. Een legale overheids diefstal. Met vriendelijke groeten, C.Groeneweg.

  Beantwoorden

 3. ·

  Mevrouw Neppérus, nogmaals een antwoord op uw reactie. Dat die peildatum van 2 naar 1 gaat is geen probleem, maar de ingang van dit verhaal deugt niet. Nu per 1 januari 2011 schept een zeker discriminatie probleem. Immers iemand die op 31 december 2011 minder op zijn rekening heeft dan op 31 december 2010, moet dus het saldo van die 31 december hanteren voor de opgave van 2011. Die iemand moet dus betalen over geld wat hij niet meer heeft. Maar iemand die op 31 december 2011 meer geld op zijn rekening heeft, hoeft over dit meerdere geen belasting te betalen, omdat zijn saldo op 1 januari 2011 lager is. Dit is niet eerlijk. Als de datum van invoering 1 januari 2012 zou zijn, dat is er sprake van een nivellerings niveau en betaald de eerste persoon dus minder en de tweede persoon dus meer. Hetgeen overeenkomt de betreffende saldi. De nu ingevoerde regeling tast derhalve het gelijkheids beginsel aan en dat kan niet de bedoeling zijn. Met vriendelijke groeten, C.Groeneweg

  Beantwoorden

 4. ·

  Voor het bepalen van het spaargeld in box 3 is nu gekozen voor 1 januari in plaats van het gemiddelde over het begin en het einde van het jaar. Dit heeft zeer grote gevolgen voor mensen die gedurende het jaar een grote aankoop doen en bijvoorbeeld willen investeren in een huis, een investering waar doelbewust voor gespaard is. Is het niet beter om weer uit te gaan van twee data, danwel de optie aan te bieden om in bezwaar te gaan tegen de peildatum, bijvoorbeeld als er gedurende het eerste kwartaal een verandering in het kapitaal is?
  De opmerking van kamerlid Neppérus “Maar het nadeel dat u nu ervaart zal volgend jaar omslaan naar een voordeel voor dat jaar” gaat in zo’n geval dus niet op.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ons eerste bezoek aan deze site en we zijn benieuwd of er nog (meer) gereageerd gaat worden op deze vragen. De situatie zoals omschreven door Marco is correct. Wij zijn hier sterk de dupe van. In 2011 hebben we na lang sparen een huis gekocht, voor een flink deel met eigen geld. Een actie die gezien de algehele economische situatie en de huizenmarkt door de politiek toch als positief moet worden ervaren. Eind 2011 hadden we dus een veel lager vermogen dan op 1 januari, maar dit wordt gewoon genegeerd. We betalen belasting over geld wat we niet hebben en dat nadeel is niet “volgend jaar een voordeel” zoals beschreven. Snel gerekend kost dit zeker honderden, zo niet duizend+ euro. Een oneerlijke en onacceptabele situatie voor mensen die juist kiezen om te investeren en niet op hun geld te zitten.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik ben het inderdaad eens met s+g, want iemand die spaart en belasting heeft betaald wordt vervolgens niet meer in staat gesteld om het terug te vragen. Het is natuurlijk vreemd als “jullie” na het ontvangen van de definitieve aanslag, wel geld kunnen opeisen. Het lijkt op belasting discriminatie. Hopelijk komt er wel een draagvlak, waarmee u het gewone volk weer tegemoet komt, in voor vele z.s.m bedankt namens vele.

  Beantwoorden

 7. ·

  Pure geldklopperij inderdaad. Wij hebben dit jaar een huis gekocht waardoor ons spaargeld zo goed als helemaal weg is, en nu moeten we niet allen betalen voor een fictief rendement van 4% (wat we nooit gehaald hebben) maar ook nog over een bedrag wat we niet eens het hele jaar gehad hebben!

  Beantwoorden

 8. ·

  Wij zitten met het zelfde probleem. Hebben in de loop van 2012 een huis gekocht. Hebben dus geen vermogen meer en moeten nu belasting betalen over geld dat wij niet meer hebben. Dit is diefstal van iemand die altijd belasting heeft betaald. Het is een schandalige zaak en ik vind dat het ministerie hier een wijziging in moet aanbrengen als het om zeer grote bedragen gaat. Het gaat ons wellicht duizenden euro’s kosten omdat wij op aanraden van de politiek veel afgelost hebben.

  Beantwoorden

 9. ·

  Idd een zeer subtiele geldklopperij regeling. Wij zijn dan iets in het voordeel maar kunnen ons zeer goed voorstellen dat 1-1-2012 de meest juiste peildatum had moeten zijn.

  Beantwoorden

 10. ·

  Als burger ben ik zwaar teleurgesteld in onze volksvertegenwoordigers, en nog meer in diegene die niet eens de moeite nemen op vragen van burgers te reageren. Ook ik ben van mening dat de keuze van het overgaan naar een in plaats van twee peildata en nog wel 1 januari 2011, een vorm van gelegaliseerd diefstal is. Vele gezinnen zullen nu merken wat deze maatregel bij het invullen van het belastingformulier 2011 werkelijk voor ze zal betekenen. Als je geld spaart geven de banken ongeveer 2% rente maar de Belastingen gaat uit van 4% rendement wat al onheus is. En dit al jaren lang. Maar om nu burgers extra een poot uit te draaien om uit te gaan van 4% rendement op bezittingen die men niet heeft is de dwaasheid ten top. Argumenten van vereenvoudiging of slechts een nadeel in het overgangsjaar zijn flauwe kul. Want als het blijkt dat deze maatregel de erop volgende jaren voor de fiscus negatief uit valt dan wordt de maatregel weer teruggedraaid. Zie wat er in het verleden met allerlei regelingen gebeurd is.

  Beantwoorden

 11. ·

  Tot vorig jaar werd belasting in box-3 geheven over een gemiddelde van de saldi van 1 januari en 31 december van het belasting jaar. M.i.v. het belastingjaar 2011 blijkt dat er in het kader van vereenvoudiging van de belastingwet, alleen nog rekening wordt gehouden met het beginsaldo van het belastingjaar. Opnieuw zijn de mensen die van hun bescheiden spaarcentjes moeten leven, en dus interen, hiervan de dupe. “Opnieuw” omdat er bovendien al jaren wordt uitgegaan van een vermogensrendementsheffing van 4%, hetgeen al jaren bij geen enkele bank meer haalbaar is, zeker niet als je het bedrag niet voor jaren kunt vastzetten, omdat je het nodig hebt om van te leven. Is het de bedoeling om mensen met een bescheiden spaarbedrag nu dubbel te benadelen ten opzichte van die spaarders die niet van hun spaargeld hoeven te leven? Wordt het niet eens tijd om in box-3 weer gewoon de ontvangen rente op te geven, dat is toch de meest eerlijke en zuivere regeling? Dit heeft m.i. geen consequenties voor verdere vereenvoudiging van de belasting wet. De banken geven de spaargegevens van de burgers tegenwoordig immers rechtstreeks aan de belasting op. Of de belasting nu van het beginsaldo uitgaat, of van de ontvangen rente.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ik ervaar dezelfde situatie, in 2011 een huis gekocht. Iemand al bezwaar gemaakt tegen deze nieuwe regeling? Groet, Vincent

  Beantwoorden

 13. ·

  Ik zit in precies hetzelfde schuitje. In 2011 heb ik met 131.000 Euro spaargeld een eigen huis gekocht. De zg. vereenvoudiging van het belastingstelsel kost mij 131.000 / 2 * 1.2% = 786 Euro. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb met de Vereniging Eigen Huis gebeld om dit uit te leggen en te vragen aktie te ondernemen namens alle gedupeerden, maar die ziet daar geen brood in, “omdat de staatssecretaris toch niets wil veranderen nu er verkiezingen aan zitten te komen”. Daar hebben we dus ook niets aan. Ik heb gelijk mijn lidmaatschap opgezegd!

  Beantwoorden

 14. ·

  Zie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch , 08/00596

  Dus toen wel?

  Volgens mij kan het nooit de bedoeling zijn geweest naar peildatum 1-1-2011 te gaan. Je schuift dan een heel jaar op, tenzij het een economisch slecht jaar is ja dan is het ineens weer gunstig voor de overheid. Dus terugdraaien naar peildatum 1-1-2012. Gaat vrees ik niet lukken. Al die argumenten van het was al bekend. Ja, 1-1-12 dat begreep ik eruit. Dus het is volgens mij verkeerd uitgelegd.

  Beantwoorden

 15. ·

  Ik bezat 31-12-2011 50.000 minder dan op31-12-2010, maar moet er toch 600 euro belasting over betalen. Dat is diefstal en als ik dit jaar verlies lijd op de beurs, zie aandelen KPN 1 jan +/_ 11euro nu 6 euro, heb ik er 11 duizend dus dik verlies, maar moet ook daar weer belasting voor betalen dat klopt toch niet, dat is niet eerlijk. Eenvoudig is dat je betaald over wat je bezit en niet andersom. Eerlijk dus geen diefstal, want dat mag ik ook niet, dan krijg ik boetes en jullie niet. Welke onbenul verzint zo iets?

  Beantwoorden

 16. ·

  Door de verkoop van mijn zeilcharterbedrijf, inclusief schip, heb ik nu wat geld op de bank. Dat wilde ik gebruiken om een bescheiden huisje mee te kopen. Ik kan dan de helft tot driekwart al zelf betalen. Dit is in deze tijd onmogelijk gebleken. Geen bank geeft mij zelfs niet een klein deel hypotheek (40 tot 50.000 euro). Zo wil de huizenmarkt wel vast blijven zitten. Maar dit terzijde. Nog steeds gaat de overheid ervan uit dat wij 4% rendement maken op ons spaargeld en daar moet belasting over worden betaald. Dit is al veel te veel, in mijn geval zo’n 70% belasting over het grootste deel van de werkelijk ontvangen rente. Nu is ook nog de berekening veranderd. Niet de werkelijk ontvangen rente, al heel lang niet meer, maar wat je hebt op 1 januari telt, niks anders. Een hele rare en oneerlijke berekening. Twee peildata, klopte ook al niet, maar maar één al helemaal niet. Hoe kan het zijn dat er niemand iets doet aan deze vorm van beroven? Ik begrijp best dat de overheid geld nodig heeft en dat van mensen zoals ik wil hebben. De grote groep. Maar volgens mij levert bijvoorbeeld een goede regeling voor afschaffen van de hypotheekrente-aftrek voor dure huizen véél meer op. Maar de rijken zijn aan de macht, duidelijk. Grote bedrijven betalen ook niet alle belasting maar sluiten deals. Zoals altijd moet het met kruimels worden teruggehaald bij de kleine man en vrouw. Ik verbaas me vaak over allerlei domme dingen die gebeuren, geld over de balk smijten en dan het volk wijsmaken dat we moeten inleveren. Zóveel misstanden, banken die domme pakketten uit Amerika hebben gekocht en aan mensen producten verkopen waar je niets aan hebt. Met Europa een land als Griekenland erbij halen, het heeft niet eens een goed belastingsysteem! Het privatiseren van de zorg waardoor samen met andere rare regels het systeem instort. Verzekeringsmaatschappijen die oppermachtig worden en de dienst uit gaan maken. Hoe is dit mogelijk? Iedere vrouw weet dat dit allemaal een geval is van een gat in de hand, leven op te grote voet en de kinderen niet in de gaten houden. Ik zou me echt schamen als ik op deze manier mijn zaken zou regelen. Ik hoop van harte dat er nu verstandiger mensen komen. Minder bezig met eigen ego en vriendjespolitiek. Nuchter nadenken. Ik ben nu 55 jaar, altijd hard gewerkt en ik mag het tot mijn 67ste gaan doen. En ik verzeker u dat ik op deze manier echt geen 100 wordt, de oudste generatie wordt die van mij in geen geval. Waar is het lichtpuntje? Ik heb mijn hoop gevestigd op de PvdA, PvdD en de SP. Met name voor onze kinderen. Excuses voor de uitweiding, het ging om die spaargeld-belasting!

  Beantwoorden

 17. ·

  Heeft iemand al eens geprobeerd hier bezwaar tegen aan te tekenen? Zo ja, wat was het resultaat?

  Beantwoorden

 18. ·

  Hoe je ’t ook wendt of keert, de belastingdienst is de grootste gedoogde criminele organisatie van Nederland. Nergens zijn de belastingen zo hoog, nergens betaal je over je centen zo vaak belasting als in Nederland. Mijn ouders hebben zich hun leven lang kapot gewerkt om een reserve potje te kweken, hierover belasting betaald jarenlang, na hun overlijden is de belasting er weer als eerste bij om te incasseren (lees: stelen), en daarna betalen wij (de kinderen) alweer belasting over dit vermogen. Waarom pikken wij dit nog van deze aasgieren? Omdat wij hier blijkbaar alles pikken, ook alle overheidsmaatregelen die ons financieel ruïneren en ons land naar de kloten helpen. Ja…ik ben kwaad!!!

  Beantwoorden

 19. ·

  Belastingdienst vult de aangifte nu reeds vooraf in, makkelijker kunnen ze het niet maken, duurder wel! (zo ook bij mijn oudste zoon = politieagent = 27 jaar = alleenstaand) Heeft hard gespaard om een woning te kunnen kopen om op zichzelf te gaan wonen. Koopt woning begin februari 2014 en steekt daar groot deel van zijn hard gespaarde geld in, voor opknappen en meubeltjes etc. Wat schets mijn verbazing? De belastingdienst baseert zich bij de aangifte over 2014 over de spaarsaldo’s per 1 januari 2014. Men neemt de banksaldo’s van 1 januari 2014 en berekend daarover de 4% rendement/1,2 % belasting (wat zoals iedereen weet al zwaar ter discussie staat omdat geen normale burger 4% rendement maakt!). Nu gaat de belastingdienst er ook nog van uit dat dat saldo 12 maanden op de rekening staat. Dit is echt om gek van te worden. Iemand die in februari een huis koopt en vanaf dat moment dus nagenoeg geen saldo meer heeft wordt wel gehele jaar aangeslagen? Is dat niet krom?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *