Verbod op Verkoop Vuurwerk

verbod
foto: Ondrejk

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PvdD en de VVD (kamerlid Koppejan, kamerlid Samsom, kamerlid Ouwehand en kamerlid Leegte)
De tijd is nu aangebroken, omdat er steeds meer zeer gevaarlijk vuurwerk in omloop is, dat er een algeheel verbod komt op de verkoop van vuurwerk. Er moet een omslag komen bij de mensen om te beseffen, dat vuurwerk per definitie altijd gevaarlijk is, ook goedgekeurd vuurwerk. Het is toch te gek voor worden, dat je in Nederland nog geen lege patroonhuls in huis mag hebben, maar wel rond de jaarwisseling 30 of meer kilo explosieven onder het bed van je kind legt, omdat er geen andere plek is om het op te bergen. In de landen om ons heen wordt vuurwerk centraal door de overheden afgestoken en gaan de mensen de straat op om dit gezamenlijk mee te maken (net zoals met koninginnedag). U moet eens te raden gaan bij oogartsen in die tijd en in het ziekenhuis gaan kijken welke letsels daar binnenkomen. Oogartsen pleiten al jaren voor een verbod. Ik kan u garanderen, dat als u op 31 december een oog kwijt raakt, u radicaal voor een verbod zult zijn. Wilt u tot een dergelijk verbod in Nederland bij de regering aandringen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van de VVD (15/11, kamerlid Leegte)
De VVD is geen voorstander van een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk. Wel moeten er strikte regels worden gehandhaafd omtrent de verkoop, opslag en gebruik. Denk aan het verbod op zwaar vuurwerk voor particulieren.

Antwoord van de PvdD (25/11, kamerlid Ouwehand)
De Partij voor de Dieren wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Vuurwerk afsteken moet hooguit worden toegestaan bij evenementen, maar moet dan worden afgestoken door experts. Zoals u terecht opmerkt kan vuurwerk ernstig letsel veroorzaken bij mensen, waarvoor artsen al jaren waarschuwen. Toen duidelijk werd dat oogletsel als gevolg van het afsteken van vuurwerk 10 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor heeft de Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld over het pleidooi van oogartsen voor een verbod. Voor ons zijn daarbij nog aanvullende argumenten dat vuurwerk kan zorgen voor pijn, angst en stress bij dieren en overlast en schade voor het milieu. Vorig jaar stelde de partij Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over vuurwerk. We vroegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu of zij bereid zijn regels op te stellen die het gebruik van vuurwerk te ontmoedigen. U kunt de Kamervragen en de antwoorden van de minister via deze link bekijken. Ondanks ons verzoek heeft de regering helaas besloten om de eisen die worden gesteld aan vuurwerk te versoepelen. Hierdoor is zelfs krachtiger vuurwerk toegestaan. Het argument is dat hiermee wordt voorkomen dat Nederlanders massaal naar België en Duitsland gaan om daar het zwaardere vuurwerk te kopen. De Partij voor de Dieren betreurt het versoepelen van de eisen, omdat de hoeveelheid zwaarder vuurwerk in Nederland nu is toegenomen. In 2006, kort na onze entree in de Tweede Kamer, heeft de partij een amendement gesteund om vuurwerk financieel te belasten met een milieuheffing. In januari 2008 pleitte de Partij voor de Dieren tijdens het Algemeen Overleg Vuurwerk voor het invoeren van een totaalverbod op particulier vuurwerk. U kunt onze gehele bijdrage hier lezen. De Stichting Ideële Reclame en de Dierenbescherming voeren regelmatig campagne om de mensen te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. Wij vinden dat primair een zaak van de maatschappelijke organisaties. Wij zullen van onze kant het vuurwerkgebruik kritisch blijven volgen en proberen zoveel mogelijk in te perken, vooral wat betreft de zwaarte van het vuurwerk.

Geen antwoord van het CDA (30/1, kamerlid Koppejan)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (30/1, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

19 reacties


 1. ·

  Tegen verbod: Ik ben radicaal tegen een verbod. De reden is dat het een gebruik is. Ook stoor ik mij zeer aan de onwaarheden in deze tekst want in de omringende landen is vuurwerk helemaal niet centraal geregeld. België, Frankrijk, Polen, Italië verkopen het hele jaar door en in Engeland, Frankrijk en Spanje is het gebruikelijk vuurwerk af te steken bij hun nationale feestdagen. Daar is het vuurwerk vaak nog zwaarder dan in Nederland. Tegenwoordig zit er op elk vuurwerk een CE keurmerk, dat betekend dat het aan de europese richtlijnen voldoet. Het enige probleem dat ik onderken is het zware vuurwerk dat uit de oostblok landen komt, dat zou verboden moeten worden. Maar ik zou persoonlijk een algemeen verbod op vuurwerk te ver vinden gaan en denk dat voorlichting en de vuurwerkbril en oordopjes een goede zaak is. Deze zouden moeten worden gepromoot door de winkeliers. Dit alles om de risicos te beperken. Ook zou de verkoopleeftijd en eventuele straffen zwaarder kunnen om een meer preventieve werking te hebben tegen het slopen van spullen (wat vrijwel niet te doen is met Nederlands vuurwerk).
  Dit is mijn opinie en van waarschijnlijk nog vele anderen. Mvg J.Ruijgrok

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste heer Ruijgrok, u bent radicaal tegen een vuurwerk verbod. U wilt de traditie van afgehakte handen en verloren ogen en ander letsel graag in ere houden. Dit was weer het resultaat van het afgelopen jaar. Italie heeft het vuurwerk inmiddels verboden. 81% van de Nederlandse bevolking heeft geen vuurwerk gekocht en is voor een verbod. Vriendelijke groeten, C.Groeneweg

   Beantwoorden

   1. ·

    Beste heer/mevrouw Groeneweg, u bent dus ook niet op de hoogte. In een paar Italiaanse steden is er dit jaar voor het eerst een verbod geweest, en heel toevallig is de jaarwisseling daar nog nooit zo gewelddadig verlopen. De 81% die tegen een verbod is dat is de uitkomst van 1 peiling toevallig de peiling in opdracht van de heren Bonte en Rietveld. De uitslag van deze peiling kan op diverse manieren gelezen worden, en met een beetje woordblindheid en fantasie kom je inderdaad op 81%. Er zijn nog veel meer peilingen op internet te vinden waaruit blijkt dat er meer tegenstanders dan voorstanders zijn van een verbod. Wat betreft het aantal slachtoffers: het aantal slachtoffers is de laatste 4 jaar met 40% gedaald, dus om te zeggen dat het steeds meer slachtoffers met zich meebrengt? Ik zou willen voorstellen aan iedereen, en dus niet alleen u, laat u knap informeren in plaats van klakkeloos enkele verdraaiingen en leugens van de heren Bonte en Rietveld over te nemen.


 2. ·

  Geachte Hr. Ruijgrok. Ik moet u tegenspreken voor wat betreft wat gebruikelijk is in andere landen. Ik heb jaren in Frankrijk gewoond en daar is het absoluut verboden zelf vuurwerk af te steken. Alles wordt daar door de overheid zelf gedaan en ik heb heel wat vuurwerk shows bijgewoond. In Spanje waar ik nu woon is inderdaad het hele jaar vuurwerk te koop, maar het afsteken daarvan wordt voor 99 % procent gedaan door bevoegde en professionele mensen. Het CE keurmerk zegt helemaal niets over de veiligheid. Men kan nu al zelfs levensgevaarlijk vuurwerk per post bestellen. Ik geef u toch de raad om tijdens de jaarwisseling eens bij de eerste hulppost in het ziekenhuis te gaan kijken en zien of u dan nog niet tegen een verbod bent. Met vriendelijke groeten, C.Groeneweg

  Beantwoorden

 3. ·

  Of we vuurwerk nou leuk vinden of niet, feit is wel dat deze traditie enorm ingeburgerd is geraakt. Het vuurwerk is zoals wij weten volop legaal verkrijgbaar tijdens de laatste 3 dagen van het jaar en toch bestaat er nu al een grote, illegale markt. Bij een verbod op de legale verkoop werp je de hele markt in feite compleet in de schoot van de illegale handelaren, want de vraag naar vuurwerk door de consument verdwijnt echt niet samen met het verdwijnen van de legale handel. Daarnaast bieden deze illegale handelaren juist de stukken vuurwerk aan waar de meeste burgers de overlast van ervaren. Stukken vuurwerk die krachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld een hand eraf te blazen, brievenbussen op te blazen, enz. Een toename van deze wanproducten moeten wij absoluut niet willen. Een volledige oplossing is in mijn ogen dan ook niet haalbaar, maar er mag wel meer aandacht worden besteed aan de ervaren / voorlichting van vuurwerk, zowel van de kant van de importeurs als de overheid. Ook een fikse verzwaring van de straffen op vandalisme door vuurwerk lijkt mij op zijn plaats. Maar laat de mensen die er ieder jaar wel weer van genieten lekker hun pleziertje houden, in plaats van altijd maar weer meteen om een verbod te roepen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Hr. Emmen. U moet mij eens uitleggen wat er zo leuk is aan een harde knal, waar iedereen zich rot van schrikt. Zo ingeburgerd is vuurwerk nou ook weer niet en een traditie is het nooit geweest. In mijn jeugd was er geen vuurwerk. Als er een totaal verbod is, is het ook makkelijker te handhaven en verdwijnt het illegale spul. Ik mag in Nederland geen vuurwapen hebben om mijzelf te kunnen verdedigen tegen al die onverlaten tegenwoordig. In Amerika wel, maar ik mag wel zoveel vuurwerk eind december in huis hebben om een heel flatgebouw op te kunnen blazen. Vraag eens aan de oogartsen wat die ervan genieten.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste Groeneweg, uw jeugd zegt niets over de tradities van geheel Nederland. Mijn oma van 95 stak al vuurwerk af in haar jeugd om maar een voorbeeld te geven. Verder is er m.u.v. 3 dagen per jaar reeds een totaalverbod op het in bezit hebben van vuurwerk en m.u.v. 1 dag per jaar een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. En toch lukt het al niet om dat te handhaven. Juist in de periode voorafgaand aan Oudejaarsdag schrikken mensen van de knallen waaraan u refereert. Maar als dat nu al niet gehandhaafd kan worden, hoe moet dat dan in uw beleving gaan werken met een totaal sluitend verbod? Verder kan uw stelling dat door een totaalverbod het illegale spul verdwijnt feitelijk worden weerlegd: juist door iets te verbieden, verdwijnt het in de illegaliteit en wordt de illegale handel alleen maar groter en dus oncontroleerbaar. Tot slot het letsel: eerder deze week is naar buiten gekomen dat er jaarlijks meer dan 300.000 mensen een blessure oplopen bij Amateurvoetbal met alle kosten voor de zorg maar ook voor de werkgevers van dien. Gaan we Amateurvoetbal dan ook verbieden? Natuurlijk niet en zo zijn er nog legio andere voorbeelden te geven. Mijn stelling is dan ook: laat tradities in leven, pak de kleine groep vernielers en raddraaiers aan en druk de illegale handel de kop in!

   Beantwoorden

 5. ·

  Beste Groeneweg, de harde knal waar u het over heeft, wordt reeds veroorzaakt door vuurwerk dat al illegaal het land binnen is gekomen. Denk aan nitraten, vlinderbommen, etc. Legaal, Nederlands consumentenvuurwerk veroorzaakt absoluut niet de keiharde dreunen waar u het over heeft. Bij een verbod, zullen in mijn ogen de harde, overlast veroorzakende knallen juist toenemen, omdat de liefhebbers de illegale markt op zullen zoeken. En de vuurwerktraditie is wel degelijk ingeburgerd. Kijk eens hoeveel mensen vuurwerk afsteken op oudjaarsdag en voor hoeveel miljoenen er over de toonbank gaat. Veel mensen genieten er dus wel degelijk van sinds pakweg de vroege jaren 70. En het verhaal over de oogartsen ken ik en natuurlijk is het triest dat er slachtoffers door vallen. Maar zo kent ieder plezier wel zijn gevaren. Bij leven vallen slachtoffers. Vlees met iets te zwarte randjes van de BBQ is bijvoorbeeld kankerverwekkend. Moeten we de BBQ dan ook maar in de ban doen? Om in uw bewoordingen te spreken: Vraag maar eens aan de artsen wat die ervan genieten. Overigens ben ik zelf helemaal geen vuurwerk liefhebber en ik geef er al jaren geen stuiver meer aan uit, maar ik gun de mensen die er wel van houden, die ene dag van het jaar. Net zoals ik mijn buren gun dat ze in de zomer wekelijks de BBQ aansteken. Leven en laten leven. Goede voorlichting over de gevaren van vuurwerk, over het veilig afsteken ervan en de illegale markt een halt toe zien te roepen. Die plannen steun ik absoluut wel.

  Beantwoorden

 6. ·

  Sinds begin jaren 80 zijn alle knallen in Nederland lager dan 156 decibel, gemeten op een paar meter afstand. De Nederlandse knallers kunnen niets opblazen laat staan hand letsel toedienen. De zware knallen die men hoort zijn allen illegaal. Er is al een verbod op illegaal vuurwerk dus praten over een verbod hiervoor is zinloos omdat dit er al is. Verder is het onmogelijk dat men met Nederlands consumenten vuurwerk een hele flat kan opblazen. Al heeft men de hele kinderkamer volgezet tot aan het plafond. Mocht het gebeuren dat dit op één of andere reden tot ontbranding komt zal dit niet exploderen maar voor het grootste gedeelte verbranden. Alhoewel ik de Nederlandse consument verstandig genoeg acht om geen vuurwerk onder een kinderbed te leggen. Net zoals je geen flessen met een brandbare stof onder het kinderbed zou leggen. Vandalisme uitgevoerd met vuurwerk is echter niet goed te praten. Echter kun je vandalisme met vuurwerk niet toeschrijven aan het Nederlandse gekeurde vuurwerk. Als je de honderden filmpjes op youtube bekijkt zal je zien dat dit voor 99% gedaan wordt door de jeugd van 12 t/m 18 jaar met illegaal vuurwerk. Vaak weken voordat de jaarwisseling begint. Het is nou eenmaal spannend om te doen. En de jeugd van deze leeftijd heeft nog niet het besef over de gevolgen. En denken nog niet rationeel na zoals een volwassen persoon dat doet. En de groep is te klein en daardoor de pakkans klein. Dit zal altijd blijven terugkomen elk jaar. Want iets wat niet mag is altijd leuk voor deze leeftijdsgroep. Zwaardere straffen is een goed afschrikmiddel maar de verantwoordelijkheid van de ouders is des te groter. Dan het feit dat er veel letsel is met vuurwerk. Er wordt op oudjaar door 2 tot 5 miljoen mensen tegelijk op vuurwerk afgestoken dan vindt ik persoonlijk dat het enorm meevalt met de letsels. Ik denk dat er dagelijks in het verkeer veel meer letsel wordt opgelopen dan in die paar uur dat er vuurwerk wordt afgestoken. Ook de vraag om eens te gaan kijken op de eerste hulp is zinloos. Want je kan elke dag op eerste hulp kijken, omdat er elke dag honderden mensen op de eerste hulp behandeld worden met uiteenlopende letsels. Het feit is dat mensen die er last van hebben alleen hoort klagen over alles wat met vuurwerk te maken heeft als ze er last van hebben, en dat is meestal vlak voor de jaarwisseling of enkele dagen erna. De rest van het jaar hoor je ze niet. Het feit is dat de media alles ongelofelijk opklopt en doet voorkomen alsof het als ware terroristische aanslagen zijn en er een heleboel onwaarheden verteld worden. Het feit alleen al dat men vuurwerk als ‘bommen’ bestempeld is al een onwaarheid. Het feit is dat meeste dieren vlucht dieren zijn en het een ingebouwd mechanisme is om met lawaai te vluchten. Ook voor een hond is het natuurlijk gedrag als ze luid geluid horen dat ze nerveus, angstig of onzeker worden, het is aan de eigenaren om op de juiste manier te reageren. Voor een dier zou het zelfs beter zijn als het al enkele weken knalt want dan wennen ze aan deze geluiden. Wij mensen weten wat er gaat gebeuren om 12:00, huisdieren totaal niet. Jarenlang hebben we op tv campagnes gezien wat je niet moet doen en wat er allemaal fout kan gaan. Wordt het niet eens tijd voor een campagne wat men wel moet doen en hoe je het veilig kan doen en waar je rekening mee moet houden? De meeste ongelukken gebeuren door onervaren zijn met vuurwerk. Gezien het feit dat we het maar een paar uur per jaar doen is het logisch dat mensen soms niet weten wat ze doen en daardoor ongelukken gebeuren.

  Beantwoorden

 7. ·

  Geachte heer van Haren, ik kan alleen maar zeggen op uw betoog, wat ik overigens onzin vind, dat 73% van de Nederlandse bevolking en dus ook uw kiezers geen vuurwerk koopt en er tegen is. Ik denk dat dit genoeg zegt. Als u dus een goede volksvertegenwoordiger wilt zijn en dat wilt u, dan dient u deze mensen te vertegenwoordigen. Vriendelijke groeten, C.Groeneweg.

  Beantwoorden

  1. ·

   Heer/mevrouw Groeneveld, wat voor waarde heeft een discussie met u als u zo kortzichtig bent dat u er vanuit gaat dat hier alleen maar mannen reageren, en tegenargumenten afdoet als onzin? De cijfers die u gebruikt liggen ver van de waarheid, die zou af moeten doen als zijnde onzin. U heeft het nog niet helemaal begrepen vrees ik.

   Beantwoorden

 8. ·

  Beste heer/mevrouw Groeneweg, in reactie op uw posting, u stelt dat 73% van de Nederlanders geen vuurwerk koopt en dus tegen vuurwerk is. Dat is pertinent niet waar. U weet immers ook dat daar waar oud en nieuw gevierd wordt, vaak hele groepen mensen, familie, vrienden bij elkaar zijn, waarvan slechts enkelen het vuurwerk gekocht hebben. Het feit dat bepaalde mensen iets niet aanschaffen betekent niet direct dat ze er dan ook tegen zijn. Daarnaast kan ik me goed vinden in het betoog van D van Haren. Het wordt hoog tijd dat de overheid niet zwicht voor symptoombestrijding, maar de kern van de problemen aanpakt, en dat is tijdens de jaarwisseling vooral het (reeds verboden) illegale vuurwerk, het onjuist gebruik van vuurwerk en het misbruik van vuurwerk alsmede vandalisme en agressie tegen hulpverleners. Het overgrote gedeelte van de schade en ongevallen komt niet door de nette burgers die met consumentenvuurwerk omgaan zoals het de bedoeling is. Daarnaast zou de overheid importeurs meer kunnen steunen in het promoten van veiliger en groener vuurwerk, als ook het zo veilig mogelijk afsteken ervan, zoals al langzaamaan steeds meer gebeurt. Dat zal bijdragen aan een veiliger en rustiger jaarwisseling. Bovendien zou ik willen opmerken dat er bij overlast vaak onterecht naar consumentenvuurwerk gewezen wordt. Men leest regelmatig over zware knallen die al begin december te horen zijn, of over vernielde prullenbakken, of over “benzinebommen” al dan niet gezien op Youtube. Echter, ten eerste is de verkoop in ons land pas tijdens de laatste 3 dagen van het jaar, alles wat u voor de tijd hoort is sowieso al van de categorie illegaal. Ten tweede de bekende zware knallers, die treft u in onze winkels simpelweg niet aan, dus ook die soort is reeds illegaal. Ten derde de vermeende bommenmakers. Zij die kwaad willen zullen kwaad doen, of er nu consumentenvuurwerk verkocht wordt of niet. Ook hiervoor geldt dat men er vaak al ver voor de verkoopperiode mee bezig is, dus: illegaal. U ziet, in het gros van de gevallen van overlast komt geen consumentenvuurwerk voor. Ik hoop dan ook van harte dat er niet wederom een traditie in ons land om zeep wordt geholpen, waarvan jaarlijks vele Nederlanders met vrienden en familie kunnen genieten. Natuurlijk zal het her en der voor overlast kunnen zorgen, maar laten we er dan samen voor zorgen dat het tot een minimum beperkt wordt door de overtreders en het illegale vuurwerk aan te pakken, en niet de goeden onder de kwaden te laten lijden.

  Beantwoorden

 9. ·

  Wat een verschrikkelijke overdrijving en misverstanden allemaal hier zeg. U moet natuurlijk beginnen met begrijpen dat er met legaal consumentenvuurwerk niets gesloopt kan worden. En hetzelfde geld voor zwaar letsel. Ik geef toe dat er ongelukken gebeuren. Ook met legaal vuurwerk gebeuren die ongelukken. Ik heb eens een babypijl in mijn oog gekregen, het resultaat was blind aan 1 oog voor bijna 2 weken. Dit is gebeurd doordat een groep jongeren met pijltjes op mensen aan het richten waren. Wat ik belangrijk vind om duidelijk te maken is dat in dit geval het legale vuurwerk weer niets te maken heeft met de verwonding. Dit heeft te maken met de domme acties van de gene die niet omgaan met het vuurwerk zoals dit hoort. Ik hoop dat u begrijpt dat de oorzaak van de ellende met vuurwerk dus niet bij legaal consumentenvuurwerk ligt. De problemen komen voort uit illegaal en verboden vuurwerk (waarom kan dit überhaupt in bezit zijn van gewone burgers en jongeren?) en mensen die niet om kunnen gaan met legaal en illegaal vuurwerk. Begrijpt u dus goed dat met een verbod op consumentenvuurwerk geen doelen worden gehaald die anti-vuurwerk mensen willen zien. Harde knallen ver voor oud en nieuw zullen blijven, de zware en harde knallen zullen blijven en het vuurwerk wat met oud en nieuw afgestoken zou worden is illegaal niet door Nederland goed gekeurd vuurwerk. Daarnaast zal de controle op afsteken van vuurwerk met oud en nieuw niet te handhaven zijn. Denkt u alleen al aan de afgelegen weilanden, drukke straten en kosten van alle politie en controleurs die nodig zullen zijn. Daarnaast zal de jeugd met illegale vlinders en nitraten (nee, dit zijn geen bommen) gewoon blijven knallen. Waar liggen voor u de prioriteiten met oud en nieuw? Moet iedere huisvader met 2 fonteinen en een kleine cake zwaar gestraft worden? Nee natuurlijk niet! Waar zwaar gestraft moet worden is de mensen die slopen, uitdagen, ambulance personeel lastig vallen, verkracht, mishandelen, illegaal vuurwerk op gevaarlijk manier gebruiken, stelen en ander tuig. Die huisvader moet je met rust laten. Als ik met oud en nieuw voor een bovengemiddeld bedrag vuurwerk afsteekt staat 90% van de mensen in de straat te genieten. Dat sommige mensen niet om vuurwerk geven is terecht. Die mensen zijn daar en tegen niet direct voor een verbod. Ik denk dat er bij mij in de straat door de helft geen vuurwerk wordt gekocht omdat die mensen toch weten dat er een echte liefhebber is, die heeft genoeg vuurwerk en daar kijken zij liever naar. Ook deze mensen zijn dan niet voor een verbod. Natuurlijk zijn er altijd enkele mensen die gewoon moeilijk willen doen, die zich willen laten horen. Voetbal afschaffen, vuurwerk afschaffen, snelle auto’s afschaffen, de lantaarnpalen moeten s nachts uit anders kan ik niet slapen, alle Marokkanen moeten het land uit, vissen moet verboden worden enz enz. Wat er in andere landen gebeurd heeft niets met Nederland te maken. Nederland is het enige land ter wereld waar wiet legaal op elke hoek te krijgen is. Wij hebben qua vuurwerk het strengst en meest veilige land van Europa, misschien zelfs ter wereld. Schaf vuurwerk niet af, maar pak de problemen aan. Zoek de oorzaak van de problemen, en die oorzaak ligt bij de Nederlanders zelf. Waarom kunnen zei niet met respect omgaan met vuurwerk? Dit ligt gewoon aan de moraliteit van veel Nederlanders, dezelfde oorzaak voor het geweld tegen ambtenaren. Dit los je niet op door vuurwerk te verbieden!

  Beantwoorden

 10. ·

  Ook tegen een verbod op vuurwerk. En meneer Groeneweg, een verbod op consumenten vuurwerk in Frankrijk? Dacht het niet. De wetgeving van Frankrijk m.b.t. het vuurwerk. Wanneer mag je afsteken: Op 14 Juli en 31 December. Verkoop: Gedurende het gehele jaar. Zie verder op: http://www.vuurwerkcrew.nl

  Beantwoorden

 11. ·

  Wat iedereen vergeet in de discussie dat dat vuurwerk in de buurt van woonhuizen en dieren wordt afgestoken waar het met de zwaarte van tegenwoordig ongelimiteerd 16 uur lang afgestoken wordt. Binnenshuis hoor je dus konstant aanslagen. Dat wordt vergeten. Het is puur huisvredebreuk, verstoring van de openbare orde voor veel mensen. Omdat de centrale overheid dit toestaat en de politie en de gemeente niet optreden gijzelt dus de overheid de burgers om die herriemakers tevreden te stellen. Hier hoor je dus niemand over. Daarom hier de oplossing. Vuurwerk afsteken op bepaalde plaatsen buiten de woonwijken. Vuurwerk afsteken na 22.00 uur ’s avonds en die vuurwerkfabrieken in Europa met dat zware illegale vuurwerk sluiten. Dit is nodig omdat het binnenshuis net klinkt als in een oorlogsgebied en dat 16 uur lang. Politici in de 2e-kamer moeten zich dit maar eens ter harte nemen. De inkomsten van de verkoop van vuurwerk kunnen blijven door het gebruik van geluidsarm siervuurwerk. Wat moeten we met die herrie?

  Beantwoorden

 12. ·

  Laat Groeneweg maar eens een half jaar met ons profs meelopen, zowel in prof. shows en de cosumentenverkoop ( wel voor niets natuurlijk). Zullen we eens samen een aantal landen om ons heen bezoeken waar ik ook shows verzorg en de wetgeving uit mijn broekzak ken. Meneer/mevrouw Groeneweg? Dan kunt U er zelf achter komen dat U gewoon keihard staat of zit te liegen. Durft U daarna een openlijke discussie aan te gaan met het Nederlandse volk? Met vriendelijke groet, Harrie. Vuurwerkdeskundige

  Beantwoorden

  1. ·

   Groeneweg, waar blijft uw reactie? Ga eens met ons profs mee.

   Beantwoorden

 13. ·

  Goedendag, het lijkt er op dat Nederland helaas een heel intolerant land is geworden. Als de Heer/Mevrouw het hierboven al heeft over 16 uur lang aanslagen, weet ik niet hoe tolerant de mensen nog zijn. Ik stoor me er niet aan. Ook als de buren een feest hebben stoor ik me er niet aan etc. We leven nu eenmaal dicht op elkaar en “overlast” kan door allerlei dingen veroorzaakt worden. De enige manier om nergens last van te hebben is om op een hutje op de hei met volledig geluidsdichte isolatie te gaan wonen. Respect en tolerantie naar de ander zou dit land goed doen

  Beantwoorden

 14. ·

  Zo, Groeneweg. Samen met Arno Bonte door de mand gevallen? Lekker valse meldingen op vuurwerkoverlast.nl plaatsen. Is dit jullie manier om van het vuurwerk af te komen? Speel het eens eerlijk.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *