Nazorg Veteranen na Thuiskomst

nazorg
foto: deVos

Vraag aan de CU, D66 en GL (kamerlid Voordewind, kamerlid Pechtold en kamerlid Sap)
Je leest nog steeds veel berichten over onvoldoende nazorg van veteranen en dat ze aangeven dat ze vinden dat ze niet altijd serieus worden genomen en dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, met alle gevolgen voor hen en hun familie. Nu uw fracties hebben ingestemd met de civiele missie naar Kunduz, welke maatregelen heeft U bij de regering afgedwongen voor de terugkomende militairen en politie-functionarissen voor een professionele en adequate (psychologische-)ondersteuning en nazorg?

Antwoord van GL (17/2, kamerlid Sap)
GroenLinks, D66, PvdA en de SP hebben een initiatiefwet Veteranen ingediend. Deze initiatiefwet Veteranen regelt de (na)zorg voor militairen, veteranen en hun relaties- vóór, tijdens en na de uitzending. De initiatiefwet heeft tot doel de (na)zorg voor veteranen en hun relaties beter toegankelijk en meer laagdrempelig te maken. De initiatiefwet zorgt er ook voor dat de Tweede Kamer haar controlerende taak ten aanzien van het veteranenbeleid beter kan uitvoeren en het beleid kan toetsen.
De Initiatiefwet veteranen ziet verder onder andere toe op:

  • Dat de relaties worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor (na)zorg, krijgen psychische begeleiding indien zij hier behoefte aan hebben en wonen de terugkeerdagen van de veteraan bij;
  • Een klachtrecht bij een onafhankelijke Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman is niet verbonden aan de defensieorganisatie, en ziet toe op de juiste bejegening van veteranen door overheidsinstellingen;
  • Eén zorgloket waar de veteraan en zijn/haar relaties met alle zorgvragen terecht kan en waar een zorgcoördinator (begeleider in het zorgtraject) wordt toegewezen, zodat de veteraan en zijn/haar relaties niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd of tussen wal en schip vallen;
  • Een uitgebreid reïntegratie traject waardoor onder andere een startkwalificatie voor de veteraan wordt gewaarborgd. De jonge veteraan wordt hierdoor in staat gesteld snel buiten de defensieorganisatie een baan te vinden.

De initiatiefwet Veteranen heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Bij de voorbereiding hebben vele consultaties plaatsgevonden. Er is overleg gevoerd met veteranen en hun relaties, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, medewerkers van betrokken instellingen, de militaire vakbonden ACOM en AFMP, advocaten- materiedeskundige en de Nationale Ombudsman. De militaire vakbonden ACOM en AFMP, evenals advocaat-materiedeskundige de heer Henk van der Meijden hebben een actieve bijdrage geleverd aan de inhoud van deze initiatiefwet. Op dit moment werken we er keihard aan om deze initiatiefwet zo snel mogelijk om te zetten in een echte wet, zodat hij ook echt wat kan betekenen voor veteranen.

Geen antwoord van de CU (6/5, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (6/5, kamerlid Pechtold)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *