Niet Reanimeren Penning

niet reanimeren

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (6 september 2014, kamerlid Keizer, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Arib)
Ik vind het onjuist dat men lid moet worden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde om de niet reanimeren penning te krijgen. Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar. Bovendien is de niet reanimeren penning duur (€ 37,50) voor een AOW-er. Het zou op een neutrale wijze tegen een klein bedrag te krijgen moeten zijn.

Antwoord van de PvdA (6/9/14, kamerlid Arib)
Hier heb ik met mijn collega Dik-Faber (CU) schriftelijke vragen over gesteld. Nog geen antwoord.

Mededeling van Minister Schippers van VWS op 11 september 2014
De vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Arib (PvdA) over één neutrale, landelijke niet-reanimeerpenning (ingezonden 18 augustus 2014) (2014Z14120) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat op korte termijn een overleg plaatsvindt met diverse veldpartijen over de niet- reanimeerpenning. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.

Antwoord van Minister Schippers van VWS op 12 november 2014

Antwoord van GL (17/9/14, kamerlid Voortman)
Dank u voor uw vraag over het verstrekken van de niet-reanimeerpenning van overheidswege. GroenLinks is er voorstander van dat de wens van mensen igv een situatie waarin al dan niet reanimeren aan de orde is wordt gerespecteerd. Om die reden vinden wij de penning van de NVVE een goed initiatief. Navraag leerde me echter dat de penning niet de enige manier is om je wens kenbaar te maken. Zo zijn er ook verklaringen die je bij je kunt dragen die niks kosten. Wat ik zou willen weten is of het in de praktijk uitmaakt of iemand een penning of een verklaring bij zich draagt. Als de wens tot niet-reanimeren vaker of wel wordt ingewilligd bij een penning en minder of niet bij een verklaring dan vind ik dat de penning inderdaad verstrekt moet worden voor een prijs die voor iedereen te doen is. Als er geen verschil is denk ik dat verklaring en penning naast elkaar kunnen bestaan.

Antwoord van D66 (29/9/14, kamerlid Dijkstra)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. D66 is een groot voorstander van de optie om zelf dergelijke belangrijke keuzes aangaande je eigen leven te maken en in principe zou er niets moeten zijn wat je daarbij tegenhoudt. Momenteel wordt er gezocht naar alternatieve (goedkopere) mogelijkheden om kenbaar te maken dat je niet gereanimeerd wenst te worden. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van het CDA (20/11/14, kamerlid Keijzer)
Ik kan mij goed voorstellen dat u om een penning te verkrijgen niet gelijk lid wilt worden van de NVVE. De minster is op dit moment aan het kijken hoe de penning op een andere manier verkregen kan worden. Als zij met een voorstel naar de Kamer komt, zal ik dat voorstel beoordelen.

1 reactie


  1. ·

    Als aanvulling op het bovenstaande wil ik vermelden dat een niet-reanimerenpenning eerder zal worden gevonden bij een ´reanimatie-situatie´, dan een (papieren) verklaring in bijvoorbeeld de portemonnee, omdat het om de hals wordt gedragen. Een goedkoper alternatief waarbij geen lidmaatschap vereist is is de niet-reanimerenpenning van Kado-foto uit Oudkarspel. Deze penning is eveneens rechtsgeldig en voorzien van alle relevante informatie. De prijzen liggen bij Kado-foto tussen de 18,- en de 24,- euro. Kado-foto is momenteel bezig om haar schaal te vergroten, zodat ze beter kan voorzien in de grote vraag naar de niet-reanimerenpenning.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *