Openbare orde in Probleemwijken

openbare
foto: idrissi

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (kamerlid Çörüz, kamerlid Marcouch, kamerlid Bontes en kamerlid de Boer)
Wat is volgens u de beste oplossing om de veiligheid in probleemwijken te kunnen garanderen en waarom juist die oplossing?

Antwoord van de VVD (10/3, kamerlid de Boer)
Dit is een aangelegenheid van openbare orde in eerste instantie. Dit is de burgemeester in samenwerking met de politie. Een lokale aangelegenheid. Het gaat hier om overlast en criminaliteit. Daarnaast is het zo dat opgeknapte wijken, veiliger aandoen cq voelen. Hier ligt vervolgens een verantwoordelijkheid voor de gemeente ism corporaties en particuliere woningeigenaren.

Antwoord van de PVV (11/5, kamerlid Bontes)
Overlastgevers en criminelen dienen hard te worden aangepakt. Een zero tolerance beleid. Deze verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de burgermeester in samenwerking met de politie. Met een daadkrachtige politie kunnen we de criminaliteit in de wijken aanpakken. Corporaties dienen zich te richten op de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Antwoord van de PvdA (1/6, kamerlid Marcouch)
Van belang is dat een ieder doet waartoe die geschapen is. De politie moet duidelijk en consequent optreden tegen misdaad en andere vormen van criminaliteit. Dus handhaven en de pakkans vergroten. Dat vereist een op de problemen aangezochte politie agenten. Zo heb je in bepaalde wijken simpelweg agenten nodig die Hassan van Houssain weten te onderscheiden om de pakkans te vergroten. Ouders dienen continu aangesproken te worden op hun verantwoordelijkheid en ze er toe te zetten dat ze die ook oppakken. Verder is het van belang dat corporaties en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen door er voor te zorgen dat de wijken heel schoon en veilig zijn. Bijvoorbeeld door handhaving en goed onderhoud van de woningvoorraad en openbare ruimte. Dat burgers zich niet gaan gedragen als consumenten maar als burgers die zichzelf aan de norm houden en anderen in hun omgeving. Hetzij door zelf te corrigeren hetzij door te melden of aangifte te doen bij de verantwoordelijke autoriteiten. In bepaalde wijken speelt ook integratie een rol, zo is het van belang dat mensen de Nederlandse taal leren, de maatschappij, gewoonten en gebruiken in Nederland leren kennen en zich er ook toe verhouden. Het begint dus bij het afsnijden van het pad naar de criminaliteit en er voor zorgen dat misdaad niet loont. Dan kan welzijn ook daadwerkelijk een kans krijgen.

Geen antwoord van het CDA (9/6, kamerlid Çörüz)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *