Effecten Boete op Studenten

effecten
foto: Paulof

Vraag aan de VVD (kamerlid Lucas)
Voor school moet ik een werkstuk maken, en daarvoor moet ik weten wat volgens de VVD de voor- en nadelen van de boete die studenten mogelijk moeten gaan betalen na twee jaar langer studeren. Of het de studenten juist gaat motiveren, dat ze beter over de keuze na gaan denken? En dat ze beter hun best gaan doen? Of dat studenten misschien daardoor juist gaan stoppen met hun studie of een kortere studie gaan volgen? Wat willen ze met de boete bereiken? Wat verwachten ze van de studenten? Wat vind de VVD van de boete voor 2 jaar langer studeren? En hoeveel de boete dan moet zijn?

Antwoord van de VVD (15/3, kamerlid Lucas)
Studenten/scholieren moeten beter gaan nadenken over hun studiekeuze als ze gaan studeren waardoor ze minder uitvallen of switchen tijdens de studie. Daarnaast is de Nederlandse studiecultuur veel te vrijblijvend en mag er best harder en sneller gestudeerd worden. Dus meer contacturen vanuit de instelling, en meer inspanning vanuit de student. Een gemiddele studie duurt 4 jaar. Elk jaar dat een student uitloopt (dus ook bij verandering studie) kost het de staat ongeveer 6000 euro per student. Dit is het verschil tussen wat een student betaalt aan de onderwijsinstelling, en wat de student daadwerkelijk kost. Daarom vindt de VVD dat studenten meer mogen bijdragen in de kosten daarvan. Een uitloop van 2 jaar (1 in bachelor en 1 in master) is mogelijk (voor nevenactiviteiten, werk, sport, etc.), daarna moet de student meer gaan bijdragen in de eigen studiekosten in plaats van dat het Rijk dit doet (de 3000 euro extra bijdrage). Kortere studies zijn er niet, een bachelor duurt minstens 3 jaar en een master minstens 1 jaar, bij beta studies is dat 3 en 2 jaar. Studenten kunnen daardoor niet kiezen voor een kortere opleiding aan een hogeschool of universiteit. Ze kunnen dit geld altijd lenen tegen gunstige voorwaarden bij het DUO. Daarom zou het zonde van de tijd, geld en moeite zijn als de student stopt louter vanwege deze extra kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *