Zorgflat en Huurtoeslag

zorgflat
foto: Budda

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (kamerlid van Bochove, kamerlid Verhoeven, kamerlid Monasch en kamerlid de Boer)
Ik moet naar een zorgflat voor mijn gezondheid. Deze is mij nu aangeboden. De huur van de flat is € 510 + € 48 service kosten. Ons gezamenlijke inkomen (vrouw en man) is € 20.000 bruto per jaar. Ik zou dan € 290 per maand huursubsidie gaan krijgen. Mijn vraag is, gaat dat in de nabije toekomst omlaag zodat wij het nog kunnen betalen? Er is grote onzekerheid over alle geruchten die je hoort!!!

Antwoord van de VVD (13/3, kamerlid de Boer)
Dank voor het stellen van deze vraag. Ik begrijp dat tijden waarin bezuinigingen noodzakelijk zijn, onzekerheden teweeg kunnen brengen. Maar als ik het goed lees, zit u nog net onder de grens waarbij u huurtoeslag kunt ontvangen. U ontvangt het nu ook. Voor zover ik uw vraag kan beoordelen zie ik vooralsnog geen aanleiding dat voor u de huurtoeslag naar beneden zou gaan. Maar ik heb natuurlijk niet alle informatie.

Antwoord van de PvdA (13/3, kamerlid Monasch)
Het kabinet Rutte is helaas voornemens om vanaf dit of volgend jaar te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Onze berekeningen en die van de Woonbond komen uit op een bezuiniging van rond de Euro 160 op jaarbasis. Het kabinet is van mening dat een hoger beroep op de totale huurtoeslag opgevangen moet worden door de hele groep. Als PvdA fractie hebben wij ervoor gepleit af te zien van deze bezuiniging. Woning eigenaren worden ook niet getroffen in hun hypotheekaftrek als er meer ontvangers van hypotheekaftrek zijn. Kortom, zekerheid voor kopers is prima, maar dan ook voor huurders. Helaas dachten, VVD, CDA en PVV daar anders over. Maar we gaan door in ons verzet tegen deze onrechtvaardige maatregel.

Antwoord van het CDA (15/3, kamerlid van Bochove)
U vraagt naar mogelijke toekomstige verlagingen van de huurtoeslag. Op dit moment is mij niet bekend dat er nieuwe bezuinigingen zullen worden aangekondigd.

Geen antwoord van D66 (13/6, kamerlid Verhoeven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *