Parkeerschijf Vergeten

parkeerschijf
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (15 januari 2018, kamerlid von Martels, kamerlid van der Graaf, kamerlid den Boer en kamerlid van den Bosch)
Mijn echtgenote krijgt net een boete van 95 euro plus 9 euro administratiekosten voor het niet plaatsen van een parkeerschijf, op het dorpsplein in Leersum. De enige consequentie van haar vergrijp, is dat haar parkeertijd niet controleerbaar is, op een plaats waar geen parkeerprobleem is. Als een sanctie niet correspondeert met een vergrijp, dan ontstaat een disbalans. Dat is onrecht. Als iets de verantwoordelijkheid is van een overheid, dan is het zorgen voor recht. Deze boete gaat dus ten koste van vertrouwen in de overheid. Klein vergrijp, maar wat kan ik als burger hier disproportioneel boos over worden. Vooral omdat zowel de VVD als D66 op deze website in 2015 al aangeven dat er iets aan herziening toe is.
D66, doe er wat aan, jullie begrijpen wat een sociaal contract is. VVD, wij zijn klein, maar ik besteed ons geld zelf beter. CU, het zal wel ergens goed voor zijn, maar mijn boosheid is dat dan vast ook. CDA, het is een tijd geleden dat jullie iets werkelijk van waarde hebben voorgesteld. Focussen jullie eerst maar weer even op hoofdlijnen.

Antwoord van het CDA (15/2/18, kamerlid von Martels)
In uw bericht maakt u zich vooral boos over de wanverhouding die er is tussen de hoogte van de boete en het kleine vergrijp. Verkeersboetes zijn de laatste jaren inderdaad flink verhoogd. Enerzijds omdat de maatschappelijke verontwaardiging over verkeersovertredingen is toegenomen, anderzijds om een preventieve werking van de boete uit te laten gaan. Hoewel ik mij uw boosheid best kan voorstellen wil ik u toch verwijzen naar uw eigen gemeente. Die bepaalt immers waar er een parkeerschijf nodig is. Zij kunnen u ook vertellen wie geverbaliseerd heeft. Het is voor mij als Kamerlid in den Haag niet te overzien of de boete terecht was. Bovendien, als u meent dat u onterecht een te hoge boete kreeg, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Neem aan dat u daarvan op de hoogte bent.
Tot slot wil ik u danken voor het advies dat u aan het CDA geeft. U vindt dat het een tijd geleden is dat wij iets werkelijk van waarde hebben voorgesteld. We moeten, volgens u eerst maar weer even op de hoofdlijnen focussen.

Geen antwoord van de VVD (15 januari 2018, kamerlid van den Bosch)
Het kamerlid van den Bosch wil direct contact hebben met degene die de vraag stelt. De vraagsteller heeft zelf de vraag per email gesteld aan kamerlid van den Bosch. Op dit moment heeft kamerlid van den Bosch de vraagsteller nog geen antwoord gegeven.

Geen antwoord van de CU (15/4/18, kamerlid van der Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (15/4/18, kamerlid den Boer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *