Prijs Kinder ID Kaart Fors Omhoog

id
foto: W.Thrower

Vraag aan het CU, D66, de SGP en de SP (kamerlid Ortega, kamerlid Schouw, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Raak)
Vorig jaar kostte een kinder ID-kaart bij de gemeente 9 euro per stuk. Nu is de ID-kaart om op vakantie in het buitenland te kunnen, verplicht. De leges voor een kinder ID-kaart is per 1 januari 2012 fors gestegen naar 30 euro. Het tarief is verhoogd omdat veel meer jongeren deze ID-kaart aanvragen dan bij de invoering was voorzien. Kunt u me aangeven wat uw mening hierover is?

Antwoord van de SP (28/3, kamerlid van Raak)
De SP vindt het jammer dat de kosten voor een ID-kaart zo hoog zijn. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat ID-kaarten gratis zouden moeten zijn, omdat burgers ze steeds meer nodig hebben in het contact met de overheid, zoals bij het aanvragen van een uitkering of het stemmen bij verkiezingen. Dit kabinet besloot toen meteen de wet aan te passen, om te voorkomen dat mensen nog gratis een kaart zouden kunnen krijgen. Volgens mij is het veel beter om deze ID-kaart gratis te maken, zodat iedereen die er een nodig heeft ook een kaart kan krijgen.

Antwoord van de SGP (6/6, kamerlid van der Staaij)
De SGP vindt het belangrijk dat gezinnen goed rond kunnen komen, mede met hulp van kinderbijslagen en andere kindregelingen. Die zijn bedoeld voor het levensonderhoud van kinderen. De verlaagde prijs voor ID-kaarten van kinderen was een afzonderlijke subsidieregeling, terwijl de kostprijs veel hoger ligt. We vinden het belangrijker dat er wordt geïnvesteerd in goed gezinsbeleid via andere kindregelingen die ouders meer keuzevrijheid laten in de aanwending van subsidies.

Antwoord van de CU (9/7, kamerlid Ortega)
De ChristenUnie heeft destijds tegen de wet op de uitgebreide identificatieplicht gestemd. Wij waren niet overtuigd van de nut en noodzaak van een uitgebreide identificatieplicht. De ChristenUnie was ook tegen de regeling van een grondslag voor de heffing voor de Nederlandse identiteitskaart. Het is een kaart die burgers aanschaffen, omdat zij deze in het publieke verkeer moeten dragen en tonen. Daarom kan de overheid hier geen rechten op heffen.

Geen antwoord van D66 (26/6, kamerlid Schouw)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Als je iets in grote aantallen bij een leverancier besteld, krijg je meer korting naarmate je meer besteld. Vreemd dat iets wat verplicht wordt gesteld, en men dus kan rekenen op een groot aantal aanvragen, dan duurder wordt omdat er meer aanvragen zijn dan voorzien?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *