Referendum over Vraagde2eKamer

referendum

Referendum over de rol van de website Vraagde2eKamer
Naar aanleiding van het doorzenden van een vraag van een vraagsteller aan de woordvoerder (voor het betreffende onderwerp) van een van de elf politieke partijen en de reactie daarop van het kamerlid, wil ik langs deze weg de kiezers vragen om aan te geven wat zij vinden van de onderstaande reactie van het kamerlid en de huidige rol van de website Vraagde2ekamer.

Reactie kamerlid

Zou u de vraagsteller willen vragen om rechtstreeks met mij contact op te nemen (mail, mobiel). Ik heb geen behoefte om mee te werken aan de discussie sectie op deze website. Ik heb een blog, die openstaat voor discussie, ben actief op twitter en facebook. Dat vind ik wel voldoende. Voor eventuele volgende aanvragen kan dezelfde procedure gevolgd worden. Ik wil helemaal niet meewerken aan dit portaal, dat de communicatie met de vragenstellers alleen maar ingewikkelder maakt.

Ik heb het kamerlid aangegeven, via twitter, dat ik zijn standpunt begrijp, maar dat zijn conclusie beter getrokken kan worden door de kiezers en dat we daarop zouden kunnen wachten. Vandaar nu dit bericht. Hieronder nog even kort de doelstelling van de website.

Doelstelling van deze website

Het beantwoorden van vragen via deze website zal een kamerlid niet meer werk geven. Het kamerlid, assistent van kamerlid of voorlichting van de desbetreffende politieke partij zal toch iets met de door de kiezer gestelde vraag moeten doen. Het hulpmiddel, de weg waarlangs zal daar niets aan veranderen. Wat wel belangrijk is, dat iedereen de vragen nu kan zien, die gesteld worden aan de politieke partijen en welke antwoorden worden gegeven of niet worden gegeven (zie de verschillende rapportages in het submenu ‘Rapportages’). Vervolgens kunnen daarop reacties worden gegeven. Doordat we nu kunnen zien dat er geen antwoord is gegeven door een kamerlid (52%), kunnen we de kamerleden persoonlijk daarop aanspreken of bij de volgende verkiezing onze stem niet meer geven.

Referendum over de vraag: kan de website Vraagde2ekamer wel of niet een zinvolle rol spelen in de communicatie tussen kiezers en gekozenen?

Graag uw reactie op deze vraag. In de onderstaande tabel zullen de aantallen ‘wel’, ‘niet’ en ‘geen mening’ worden bijgehouden.

WelNietGeen mening
1500

15 reacties


 1. ·

  WEL!, maar het zou fijn zijn als de kamerleden hier ook echt wat mee doen en dat blijkt op deze site niet altijd……

  Beantwoorden

 2. ·

  Wel. En inderdaad het zou wel enig respect tonen als kamerleden de moeite nemen om vragen te beantwoorden. Zelfs al stuur je ze rechtstreeks een email, worden deze nog maar voor de helft van de tijd beantwoord!

  Beantwoorden

 3. ·

  Wel, want juist een politiek neutrale site als vraagde2kamer.nl leent zich uitstekend voor.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik vind de toegankelijkheid van volksvertegenwoordigers erg belangrijk. Aan de andere kant begrijp ik de terughoudendheid wanneer ze geacht worden op ieder (digitaal) initiatief ‘verplicht’ worden te reageren. Nu even het voordeel van de twijfel wat mijn keuze betreft. Hennie

  Beantwoorden

 5. ·

  Wel, natuurlijk. De dames en heren zijn toch onze volksvertegenwoordigers? Openheid is een belangrijke voorwaarde in een democratie. Negeren van vragen door kiezers past hier dan ook absoluut niet.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ja, ik heb dus onlangs mijn vraag gemaild, waarop ik een standaard e-mail terug kreeg. Wel ben ik het met Kamerleden eens dat ze niet de tijd kunnen nemen om alle vragen via allerlei sites te beantwoorden, hebben de Kamerleden zelf nog andere opties of moeten we genoegen nemen met standaard e-mails?

  Beantwoorden

 7. ·

  WEL!! We hebben tegenwoordig meerdere mogelijkheden om met elkaar te communiceren en via deze site is dat er 1 van. (nog) Niet iedereen maakt gebruik van facebook en of twitter.

  Beantwoorden

 8. ·

  Natuurlijk moeten ze antwoorden. Publiek dienen heet dat. Geen tijd, flauwe kul. Maak een link en je hebt contact met het publiek.

  Beantwoorden

 9. ·

  Ik stem: Wel. Elke vraag van een kiezer aan een volksvertegenwoordiger dient beantwoord te worden en deze website is een mooi middel om de vraag aan de juiste persoon gericht te krijgen. Dan hoef ik niet zelf uit te zoeken welke persoon/personen een bepaalde expertise hebben binnen hun fractie. Bovendien kan ik zien of soortgelijke vragen al eens gesteld zijn zodat het de kamerleden nog overbodige dubbele vragen bespaart ook. Niemand zit daar voor zichzelf, ze zitten daar namens ons en wij hebben het recht af en toe kritische vragen te stellen en zij zullen regelmatig verantwoording af moeten leggen over wat ze namens ons doen. Wij, de kiezers, zijn uiteindelijk de baas in dit land. Of dit referendum veel of weinig stemmers trekt maakt daarbij niet eens uit.

  Beantwoorden

 10. ·

  Wel! Ik vind deze website heel belangrijk, want alle vragen en antwoorden kan ik direct zien. Dan worden ook niet steeds dezelfde vragen aan de kamerleden gesteld.

  Beantwoorden

 11. ·

  Deze website is erg nuttig. Er bestaat een grote behoefte bij burgers inhoudelijk met Kamerleden vragen en argumenten uit te wisselen. Van sommige Kamerleden heb ik na tientallen tweets nog geen reactie gekregen. Deze site leek politici uit te nodigen tot een serieuzere houding. Erg jammer dat ze er al weer genoeg van krijgen en opnieuw weigeren de kloof tussen politiek en kiezer te verkleinen. Ik ben een kiezer die niet meer stemt. Ik ben volledig ontgoocheld. Mijn vertrouwen in de integriteit van politici is verdwenen. Het is een kleine moeite respectvol met vragen, zorgen en angsten van burgers om te gaan. Ik vind het intriest dat de politiek ook hier “never misses to miss a chance”.

  Beantwoorden

 12. ·

  Wel. De website en de open vraag/discussie is voor iedereen toegankelijk. De historie is te lezen alsmede huidige verzoeken tot verklaringen van elders vernomen informatie. Dat een 2e-kamer lid zelf een blog en een twitter account heeft is een aanvulling op directe communicatie, maar daardoor wel aan willekeur onderhevig. In deze participatie maatschappij verwachten we volledige openheid van zaken.

  Beantwoorden

 13. ·

  Dank je wel voor de moeite om de kamerleden meer te betrekken bij de vragen die leven in de maatschappij. Het lijkt er op dat alleen de media en de kamervragen een middel zijn om partijpolitieke standpunten te ventileren. Het ontbreekt aan een serieus platform waar de burgers de kamerleden scherp kunnen houden. Deze site helpt ons om gehoord te worden en belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Deze site maakt de reacties inzichtelijk.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *