Regeling Chroom 6

regeling

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (10 juni 2015, kamerlid Knops, kamerlid Hachchi, kamerlid Grashoff en kamerlid van Dijk)
Ik heb 14 jaar gewerkt voor NL-POMS. Een jaar of negen terug kreeg ik klachten die progressiever werden. Heb reeds meerdere malen in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in ziekenhuizen in Groningen, Leiden, Emmen en Meppel onderzoeken gehad, klachten niet te verklaren. Vorig jaar mei ben ik weer ziek geworden, een paar maand later heb ik mij aangemeld voor de regeling chroom 6. Mijn neuroloog was verbaasd en vroeg waarom ik nooit gezegd had dat ik daar gewerkt had. Dit kon misschien een hoop verklaren. Om een lang verhaal kort te houden, ik heb waarschijnlijk OPS, nog niet zwart op wit maar mijn ziekte beeld past in dat plaatje. Ik heb een verzoek ingediend. Ik kreeg een brief terug, veel beterschap maar ik kom niet in aanmerking, geen kanker. Wat schets mijn verbazing, brief van de minister (brief 26 september 2014, refnr BS2014028604) vergoeding ontvangen, redenen o.a. OPS. Vraag-1: Wordt er nu alleen maar gekeken/onderzoeken gedaan naar kanker? Vraag-2: Voertuigen uit de golf oorlog, wat heeft daar allemaal opgezeten, wat zouden dit voor lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Kan Minister Hennis-Plasschaert u hier antwoord op geven?

Antwoord van D66 (16/7/15, kamerlid Hachchi)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. Allereerst wat ontzettend vervelend dat u deze klachten ervaart. Het RIVM is momenteel nog bezig met het opzetten van de onderzoeksopzet. Naar aanleiding van een brief van minister Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer verwachten we dat deze opzet binnenkort bekend gemaakt wordt. Wij kunnen op dit moment niet ingaan op wat er binnen het onderzoek valt en wat niet, omdat dat dus nog niet bekend is. D66 houdt dit dossier nauwlettend in de gaten en we sporen de minister aan om spoed te maken met het onderzoek. Wij vinden het daarbij van groot belang dat het breed ingezet wordt.
Oud-medewerkers met gezondheidsklachten worden geadviseerd om contact op te nemen met hun huisarts (deze zijn geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van het werken met chroomhoudende verf). Daarnaast kunt u zich richten tot het ministerie van defensie zelf en/of uw vakbond indien u daar lid van was. Aangezien het een breed historisch onderzoek wordt onder alle krijgsmachtsdelen waar met chroomhoudende verf is gewerkt (lucht, land en zee), ligt het voor de hand dat er ook gekeken wordt naar de voertuigen uit de Golfoorlog waar u naar verwijst. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel sterkte.

Geen antwoord van het CDA (10/9/15, kamerlid Knops)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (10/9/15, kamerlid Grashoff)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (10/9/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Stel dat U jarenlang in de spuiterij van een Defensiecomplex heeft gewerkt. Na jaren begint U sterk te vermageren en er blijkt ongeneeslijke kanker te zijn geconstateerd? Na enige informatie te hebben ingewonnen blijkt dat er al heel wat oud collega’s, die ook met Chroom 6 hebben gewerkt, ook al te zijn overleden respectievelijk ook ziek zijn geworden. Zou U in dat geval ook niet graag snel duidelijkheid willen hebben, financiële compensatie met een eerlijk bedrag en niet te worden afgescheept met een paar duizend euro en het gevoel te hebben dat de boel wordt gerekt?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *