Roken in Cafés

roken
foto: zilverbat

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (kamerlid Uitslag, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Mulder)
Waarom heeft minister Schippers het roken weer toegestaan in 1-mans zaken. Ik weet dat hier misbruik van wordt gemaakt. Er wordt nu in steeds meer horeca gelegenheden gerookt, ook waar meer dan 1 werknemer werkt. De mensen waren er aan gewend dat er niet meer gerookt mocht worden, maar door dit nieuwe beleid ben je weer terug bij af. Nu zijn niet-rokers hiervan weer de dupe. Jammer dat minister Schippers dit heeft veranderd. De minister is zelf moeder. Hoe kan zij het prettig vinden dat haar dochter naar een café gaat waar gerookt wordt? Of is de minister zelf een roker. Nogmaals jammer dat de minister dit heeft terug gedraaid. Wat is uw standpunt hierover?

Antwoord van de PvdA (25/1, kamerlid Bouwmeester)
U heeft groot gelijk als u voor een totale rookvrije horeca bent. Het maken van een uitzondering veroorzaakt problemen, dat zien we nu. De PvdA is en blijft voor een algeheel rookverbod in de horeca. En we vinden dat de Minister moet handhaven, ook al is ze voor een uitzondering. Daarom zal ik morgen een voorstel (motie) in de Kamer indienen om de Minister te verzoeken om met voldoende mensen en hoge boetes te handhaven. Nu wordt de wet overtreden en de Minister grijpt niet in, dat kan echt niet!

Antwoord van het CDA (9/2, kamerlid Uitslag)
In het regeerakkoord is afgesproken dat kroegen kleiner dan zeventig vierkante meter én een eigenaar zonder personeel niet meer onder het rookverbod zullen vallen. Het is voor deze kleine zaken vaak moeilijk om een aparte rookruimte in te richten. Daarnaast is er geen personeel dat beschermd moet worden tegen de rook. Verdere versoepeling is voor het CDA onbespreekbaar. Daarnaast wil het CDA dat in de kroegen en discotheken die wel onder het rookverbod vallen, streng wordt gecontroleerd op de naleving van de wet. De minister heeft onlangs aangegeven hogere boetes in te gaan stellen bij overtreding. Daarnaast heeft zij het voorstel van het CDA overgenomen om gemakkelijker overtredingen te kunnen melden.

Antwoord van de VVD (10/2, kamerlid Mulder)
In het regeerakkoord is afgesproken dat het rookbeleid van het vorige kabinet wordt versoepeld. Voor cafés kleiner dan 70m² en zonder personeel wordt het rookverbod afgeschaft. Bij de ingang moet een bordje komen waarop staat of er wel of niet wordt gerookt. In alle andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés met personeel, discotheken en sportkantines, blijft het rookverbod van kracht. Deze versoepeling biedt keuzevrijheid voor rokers en doet tegelijkertijd recht aan bescherming van het personeel. De afgelopen weken is gebleken dat ook in andere horecagelegenheden weer asbakken op tafel verschenen. Dat is niet de bedoeling. Waar de wet wordt overtreden, moet daadkrachtig worden opgetreden. Een boete van 300 euro maakt geen indruk. Daarom is de VVD-fractie het eens met minister Schippers die de boetes wil verhogen.

Antwoord van GL (3/3, kamerlid Voortman)
GroenLinks is en blijft, net als u, voor een algeheel rookverbod in de horeca. Wij zijn dus tegen de maatregel om roken weer toe te staan in kleine cafés zonder personeel. We willen daarbij geen verschil maken tussen kleine eenmanszaken en horeca met personeel. Dit zou verwarrend werken én lastig uitvoerbaar zijn. Daarnaast blijft het verblijven in een ruimte waarin gerookt wordt schadelijk voor je gezondheid. Jaarlijks overlijden honderden mensen als gevolg van meeroken. GroenLinks vindt dat minister Schipper hier te makkelijk aan voorbij gaat. Het terugdraaien van het rookverbod is tevens het toppunt van inconsistent beleid. Nogmaals, we zijn tegen het terugdraaien van het rookverbod in de kleine cafés. GroenLinks vindt dat op het rookverbod door de gemeenten en inspecties streng moet worden toegezien. Wij zullen
ons daar voor in blijven zetten.

2 reacties


 1. ·

  Ik vraag me af wat er van de nederlandse politiek over is, daar men zich bezig kan houden met die betuttelingen van het nederlandse volk. Zijn er geen andere prioriteiten waar men aan moet werken en waar de belastingbetaler baat bij heeft. Ik zal U zeggen, als jaren PvdA stemmer, zal ik nooit meer voor hun stemmen en tevens voor die andern die zich hiermee bezig houden. Ik ben zelf niet-roker, maar hou wel van een vrije keuze ook voor de medemens. Het is toch geen verplichting om een bezoek te brengen aan een cafe waar gerookt wordt. Het is ook geen verplichting om naast een fabriek te gaan wonen, snelweg of vliegveld. Autorijden is ook geen verplichting en draagt ook mee aan luchtverontreiniging, maar toch blijft iedereen rijden, ook de heren en dames van cleanair en ze rijden dikke wagens. Doe je het toch, dan doe je dit uit vrije wil en dit is democratie, vrijheid van keuze en meningsuiting. Daar kunnen diverse politieke partijen niet meer van spreken. Ik hoop dat naar de toekomst toe de mensen zich hiervan bewust worden.

  Beantwoorden

 2. ·

  Het rookbeleid in Nederland beschermd werknemers en uitgaanders in hoge mate. Als buren ben je echter vogelvrij. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de schadelijke sigarettenrook en roken daarom in deur- en raamopeningen van hun woning. In ons
  geval hebben de buren er lak aan dat de rook via de gevel naar de kinderslaapkamers en andere vertrekken trekt. Gezien de huidige
  woning markt is verkopen/verhuizen geen optie. Wij zouden graag zien dat de niet roker thuis ook bescherming krijgt, bij het bezoek van een cafe heb je zelf een keuze om er wel of niet heen te gaan. Als je huis dagelijks in de rook word gezet kan je geen kant op.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *