Steun aan Griekenland

steun

Vraag aan D66, de PVV, de SP en de VVD (21 augustus 2015, kamerlid Koolmees, kamerlid van Dijck, kamerlid Merkies en kamerlid Harbers)
Ik heb op de website van de overheid de vraag gesteld waarom Nederland van de steun aan Griekenland een percentage betaalt dat bijna het dubbele is van het percentage dat de Nederlandse bevolking deel uitmaakt van de totale Europese bevolking. Ik kreeg het antwoord dat ik dat maar in Brussel moest navragen. Te idioot voor woorden. Omdat de meerderheid van de Tweede kamer voor die steun heeft gestemd, mag ik aannemen dat men het antwoord op mijn vraag heeft. Ik hoor graag van een van de door mij aangegeven partijen de uitleg waarom wij weer meer betalen dan de rest. Mailverkeer met de overheid eventueel te inzage.

Antwoord van de VVD (21/8/15, kamerlid Harbers)
De verdeelsleutel voor de noodsteun aan eurolanden is dezelfde als het aandeel dat eurolanden in de Europese Centrale Bank hebben. Die is voor de helft gebaseerd op het inwoneraantal van landen, en voor de andere helft op de omvang van de economie (bruto binnenlands product (BBP)). Doordat Nederland met de omvang van het BBP tot de topgroep van Europa behoort, we zijn dus welvarender dan de meeste andere landen, betalen we in verhouding tot ons inwoneraantal meer.

Antwoord van D66 (25/9/15, kamerlid Koolmees)
Bij het bepalen van het percentage dat gebruikt is voor de lening aan Griekenland wordt niet alleen gekeken naar bevolkingsaantal, maar ook naar het Bruto Binnenlands Product. Nederland is een rijk land, en draagt daarom meer bij aan de Griekse lening. Dit heeft te maken met afspraken die zijn gemaakt met de Europese Centrale Bank.
D66 steunt het derde leningenprogramma voor Griekenland. We zijn niet blij dat dit nodig is, maar de risico’s van het alternatief — een faillissement van Griekenland en een vertrek uit de muntunie — wegen zwaarder. Europa staat voor grote uitdagingen; zoals de onrust in het Midden-Oosten, met vele vluchtelingen tot gevolg. Dit vereist een verenigd Europa. Daarmee houden we onze grenzen sterk en de munt stabiel. Tegenover de nieuwe leningen staat een stevig hervormingsprogramma, waar Griekenland mee heeft ingestemd. De hervormingen zijn essentieel voor de Griekse economie. D66 realiseert zich heel goed dat het pittig is voor de Griekse bevolking, maar op deze voet doormodderen was de Grieken nog duurder komen te staan. Als het programma wordt nageleefd, is de verwachting dat de economie van Griekenland binnen twee jaar weer zal groeien. D66 hecht aan de betrokkenheid van het IMF, vanwege hun onafhankelijkheid en ervaring met dit soort hervormingsprogramma’s. Het IMF heeft duidelijk aangegeven dat schuldenverlichting noodzakelijk is om de Grieken toekomst te bieden. D66 roept alle partijen op om realistisch te zijn en te onderkennen dat dit nodig is. Daarmee bieden we name jongere generaties Grieken weer perspectief.
Het is goed dat premier Rutte zijn campagnemasker van ‘Geen cent naar de Grieken’ afgezet heeft. Zulke retoriek is lekker makkelijk in verkiezingsdebatten, maar het zijn loze beloftes die uiteindelijk gebroken worden. Dat is slecht voor het vertrouwen in de politiek. Door de Grieken enerzijds stevig te laten hervormen en anderzijds perspectief te bieden kunnen we een stabiele munt creëren en een stabiel Griekenland aan de grens van Europa. En precies dát is in het belang van Nederland, van Nederlandse ondernemers en bedrijven. Dit akkoord mag niet het eindpunt zijn. De afgelopen weken en maanden hebben aangetoond dat dit niet alleen een schuldencrisis was, maar ook een politieke crisis. Europa is gegijzeld geweest door regeringsleiders die enkel oog hadden voor nationale belangen, ze hebben nationale politiek bedreven over de rug van Europa. Daarmee is schade aangericht aan het vertrouwen in Europa. Deze crisis toont aan dat een Europese monetaire unie niet kan functioneren zonder een gecoördineerde politieke aansturing. We moeten stapsgewijs naar een daadkrachtige unie, met een Europees economisch bestuur dat democratische verantwoording aflegt aan alle 500 miljoen inwoners van de EU. Alleen zo kunnen we volgende uitdagingen aan.

Geen antwoord van de PVV (21/11/15, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (21/11/15, kamerlid Merkies)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    En sinds de komst van de ESM (The European Stability Mechanism) heeft onze overheid hier ook niks meer over te zeggen. ESM wil is wet. Als de ESM een programma goedkeurt is dit een keiharde opdracht aan de centrale banken. Nederland is natuurlijk een buitenbeentje kwa sociaal stelsel en kwa omvang economie (nog wel). Blijkbaar moeten de verschillen minder in Europa. Iedereen moet zich realiseren dat het geld eigenlijk nodig is voor ons sociale stelsel. Dus wat wordt denk je van ons sociaal stelsel als we alles blijven uitlenen (weggeven) met maar 7mln werkende en 9.5mln niet werkende personen?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *