Europees Stabilisatie Mechanisme

Europees

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (31 januari 2012, kamerlid Blanksma, kamerlid van Dijck, kamerlid Irrgang en kamerlid Harbers)
De eurozone heeft definitief besloten tot de oprichting van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM). Van de honderden miljarden euro´s die in het ESM worden gestort zal geen cent terecht komen in de echte economie, bij de burgers. ECB chef Mario Draghi heeft dit zelfs toegegeven. De bezuinigingen zullen de komende jaren steeds harder en permanenter worden, vooral als zal blijken dat Zuid-Europa keer op keer nieuwe miljarden van ons nodig heeft om overeind te blijven. Grote winnaar is de financiële industrie. Goldman Sachs manager Jim O’Neill drukte het eenvoudig maar heel treffend uit: “De volken moeten bezuinigen en de ECB moet geld drukken – voor de banken”. Ik vraag u om als onze volksvertegenwoordigers tegen het ESM te stemmen, het heft weer in handen te nemen en de Europese, ongekozen technocraten en banken als Goldman Sachs de pas af te snijden.

Antwoord van de SP (1/2/12, kamerlid Irrgang)
Als SP kijken we ook met grote argusogen naar het ESM-verdrag. Dat verdrag creëert een permanent fonds om toekomstige financiële crisissen te bezweren, terwijl we het niet eens zijn met hoe dat nu gebeurt. Zo was de SP tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld onhoudbaar hoog is. Het geld dat wij uitlenen zal Griekenland nooit terug kunnen betalen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen. Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens. De huidige aanpak zorgt er alleen maar voor dat de Griekse economie krimpt en daardoor lopen de belastinginkomsten verder terug. Ondertussen wordt met het geld de Europese banken en financiële sector overeind gehouden en kunnen zij hun Griekse staatsobligaties van de hand doen. Daarmee komen de kosten van een faillissement van Griekenland met de dag meer op het bordje van de gewone burger terecht. De zogenaamde schuldencrisis in de eurozone is namelijk nog steeds dezelfde bankencrisis die sinds 2008 voortwoekert. Zo had Ierland een van de laagste staatschulden in Europa totdat het enkele banken moest redden. Ook een land als Spanje dat onder druk staat van de financiële markten kent op dit moment een lagere staatsschuld dan Nederland. Alleen omdat ze mogelijk haar bankensector moet redden, wordt het land gezien als minder betrouwbaar. Echter een hervorming van de bankensector, zoals de SP destijds heeft voorgesteld (De lessen uit de Kredietcrisis), heeft nog steeds niet plaatsgevonden. In plaats daarvan maakt steun van Europese overheden het mogelijk, zoals straks via het ESM, dat hun verliezen op de Europese belastingbetaler worden afgewenteld. Dat terwijl hun winsten en bonuscultuur niet worden aangepakt. Ook de speculatie op de financiële markten zijn niet verder aan banden gelegd, zoals we als SP willen (Europees actieplan tegen speculatie). Dit zorgt ervoor dat landen als Spanje en Italië kunnen dwingen steeds hogere rentes te betalen voor hun leningen. Doordat de ECB deze obligaties nu massaal opkoopt wordt de speculatie iets getemperd, maar komen wel steeds meer van deze obligaties via de ECB in handen van de eurolanden. Daarmee worden alle eurolanden afhankelijk van elkaars staatsschuld; dat willen we als SP niet.
Het ESM-verdrag is nog niet ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Het verdrag wordt op dit moment gewijzigd zodat de verruimde mogelijkheden van het EFSF die in juni zijn afgesproken ook voor het ESM geldt. Wij betwijfelen vanwege bovenstaande ten zeerste dat we gaan instemmen met het verdrag. Weliswaar is in tegenstelling tot wat in het filmpje wordt beweerd het straks niet zo dat een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten. Het bestuur van het ESM zal namelijk volgens afspraak bestaan uit de ministers van Financiën of hun plaatsvervangers. Lidstaten kunnen op elk moment hun afgevaardigde vervangen, dus ook bij het ESM zal de Nederlandse regering zich moeten verantwoorden indien ze al dan niet instemt met een hulppakket of ophoging van de eigen middelen. Voor ophoging van kapitaal is unanimiteit vereist en zal ook een Nederlandse minister naar de Kamer moeten voor toestemming. Echter in noodsituaties is voor uitbetaling van het fonds geen unanimiteit vereist en dat vinden we al te ver gaan. Als Nederland moeten we hoe dan ook kunnen blijven beslissen over de besteding van ons geld dat in het noodfonds zit. Voor meer informatie over onze standpunten zie het dossier de eurocrisis.

Geen antwoord van het CDA (1/5/12, kamerlid Blanksma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (1/5/12, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (1/5/12, kamerlid Harbers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Griekenland krijgt weer geld op 26 juli 2013

Het Griekse parlement stemde op donderdag 25 juli 2013 in met een aanpassing van de wet die het mogelijk maakt om ambtenaren te kunnen ontslaan. Hiermee voldoet, volgens de vertegenwoordigers van de eurolanden, Griekenland weer aan de voorwaarden voor een volgende hulplening van 2,5 miljard euro. Het IMF maakt eind juli de weg vrij voor een bedrag van 1,8 miljard euro. Wat er niet bijverteld wordt is wat Griekenland met dit geld gaat doen. Hoogstwaarschijnlijk worden schulden betaald die uitstaan bij voornamelijk Franse en Duitse banken.

Jeroen Dijsselbloem op 10 juli 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaf aan in de Figaro: ‘Griekenland moet de leningen terugbetalen die het in het kader van de schuldencrisis heeft gekregen. Als een land aan een ander land geld leent, dan moet dat terugbetaald worden. Dan kan tijd kosten, decennia. Maar het gaat om een aanvaard en beschermd principe. De Nederlanders en hun parlement hebben, zoals anderen, leningen voor Griekenland opengesteld, na de belofte dat zij hun geld terugkrijgen.’

IMF op 20 juni 2013

Het Internationaal Monetair Fonds overweegt eind deze maand te stoppen met de steun aan Griekenland als de leiders van de eurozone een gat van €3 tot 4 miljard in het Griekse reddingsprogramma niet hebben gedicht. Het totale Griekse steunpakket is €172 miljard groot. Het miljardentekort betekent dat de ministers van financiën van de eurozone op zoek moeten naar andere financieringsbronnen. Zelfs een nieuw reddingsprogramma aan het einde van dit jaar zou tot de mogelijkheden behoren.

Jeroen Dijsselbloem op 14 juni 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) geeft aan dat: ‘Nederland niet langer automatisch een rol weggelegd ziet voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij het redden van noodlijdende eurolanden. We willen op dat vlak niet meer van het IMF afhankelijk zijn en willen kijken of Europa de eurolanden zonder hulp van het IMF kan redden. Ook al was voor het kabinet en het parlement (en Duitsland en Finland) de deelname van het IMF altijd een harde eis op het moment dat hulp aan een euroland toegezegd moest worden.’

IMF op 5 juni 2013

Een intern rapport van het IMF geeft aan dat er enorme fouten zijn gemaakt tijdens de redding van Griekenland. Zo had de Griekse staatsschuld al veel eerder kwijtgescholden moeten worden.

ECB wordt banktoezichthouder

Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft een cruciale stemming gehouden. De Bondsdag heeft besloten om de weg vrij te maken om de Europese Centrale Bank (ECB) als een aan niemand verantwoordelijke Europese banktoezichthouder aan te stellen. Hiermee worden de € 500 miljard van het permanente noodfonds ESM, inclusief een Nederlandse bijdrage van € 40 miljard, onbeperkt ter beschikking gesteld aan de Zuid-Europese crisislanden en hun failliete banken. Ondanks vurige pleidooien van een aantal felle tegenstanders besloot de Bondsdag om de soevereiniteit over minstens € 135 miljard Duitse ESM-euro’s over te dragen aan de ECB. Het gemeenschappelijke bankentoezicht door de ECB moet de weg vrijmaken voor een volledige bankenunie en een gemeenschappelijk garantiefonds voor alle Europese bankrekeningen. Omdat de besluiten van de ECB met een eenvoudige meerderheid worden genomen -dat wil zeggen dat het kleine Cyprus net zoveel te zeggen krijgt als Duitsland of Nederland- betekent dit dat de Zuidelijke crisislanden nu kunnen besluiten wat er met de ESM-miljarden gaat gebeuren.
In Nederland heeft op 24 mei 2012 al een ruime meerderheid van de tweede kamer een einde gemaakt aan de Nederlandse parlementaire democratie. Met open ogen hebben de kamerleden van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks de zeggenschap over ons belastinggeld overgedragen aan de ondemocratisch gekozen en volledig onschendbaar verklaarde regering van het ESM. Omdat Nederland in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en Italië géén vetorecht krijgt, betekent dit dat wij als volk als een ongelimiteerde pinautomaat van ‘Brussel’ zullen gaan functioneren.

Jeroen Dijsselbloem op 13 mei 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA): ‘de Europese Unie (EU) moet snel stappen zetten richting een Europese bankenunie. Zonder ingewikkelde verdragswijziging (kunnen 5-6 jaar duren) kan de EU al beginnen met het uitbouwen van een systeem met centraal Europees toezicht op banken. Er zijn oplossingen te vinden voor de Duitse bezwaren tegen een snelle invoering van de bankenunie. Voor de zomer zullen we resultaten bereiken voor de bankenunie en ook voor het ingewikkelde probleem van het redden van noodlijdende banken.’

1 reactie


  1. ·

    Waarom had dat besluit over het ESM akkoord niet uitgesteld kunnen worden tot na de verkiezingen. Zijn de politieke partijen zo bang voor de kiezers dat ze dat er gauw doorgedrukt hebben, omdat ze wel weten dat een meerderheid in Nederland dit accoord niet wil. Het kan toch niet zo zijn dat een paar volksvertegenwoordigers tegen de wil van een meerderheid van de Nederlanders er weer iets doordrukt net als Mr. Balkenende de laatste keer geen referendum meer wilde houden over toetreding tot Europa terwijl een meerderheid van de Nederlanders Nee heeft gezegd. Ik hoop dat de kiezers zich 12 september nu eens duidelijk uitspreken over ons belastinggeld, waar maar een handjevol mensen over beslist.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *