Studielening Rekentoets

studielening

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (20 juni 2014, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Klaver en kamerlid van Dijk)
Is dit iets voor de rekentoets? Vraag: ‘Joep leent 7 jaar lang € 1.000 per maand. Daarna betaalt hij 35 jaar lang iedere maand € 159 terug. Hoeveel houdt hij over, rente en inflatie niet meegerekend? Antwoord: ‘€ 17.220′. Uitwerking: ’12*(7*1000-35*159)’. Toelichting: ‘Joep gaat in 2015 studeren. In de factsheet over de studielening leest hij dat je bij een inkomen van € 70.000, max € 159 per maand moet terugbetalen. Veel te optimistisch rekent hij uit wat hij moet terugbetalen als hij 35 jaar lang ieder jaar zoveel gaat verdienen. En dan hoeveel hij kan opnemen als hij 7 jaar over zijn studie gaat doen. Blij geeft hij Jet alsnog gelijk: iedereen gaat er op vooruit. Joep gaat waarschijnlijk niet 35 jaar lang € 70.000 per jaar verdienen, maar dan houdt hij meer over van zijn studielening. Niet slecht, denkt Joep, beter dan de basisbeurs! Alleen jammer dat je 35 jaar op het briefje moet wachten waarin staat dat je het geld mag houden. Doen die 25.000 studenten die op de website ‘petities’ getekend hebben daar nu zo moeilijk over? Of zijn er twijfels of de overheid dit wel kan waarmaken? Danwel: Welke garantie krijgen studenten dat de overheid over 35 jaar echt zoveel geld gaat kwijtschelden en niet tussentijds de regels verandert?

Antwoord van het CDA (22/7/14, kamerlid Rog)
Het CDA ziet absoluut niets in de invoering van het sociale leenstelsel. In het debat over dit onderwerp heb ik het volgende gezegd: ‘Het leenstelsel is een grootse vergissing. Het remt studenten in plaats van hen te stimuleren en zet de middengroepen onder zware druk doordat hun financiële lasten verder toenemen. Dit is op geen enkele wijze een ‘sociaal’ leenstelsel te noemen, dit is een belasting op studeren. De minister moet eens af van de illusie dat iedereen met een hbo-diploma meteen een topinkomen heeft. Een verpleegster of leraar heeft geen hoog inkomen, maar straks wel een hoge schuld. Het kabinet wil met steun van D66 en GroenLinks het leenstelsel invoeren. Het CDA is hier fel op tegen omdat het leenstelsel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vermindert. Met name jongeren uit gezinnen met lage inkomens en MBO studenten zullen, zo blijkt uit meerdere onderzoeken, massaal afzien van een studie in het hoger onderwijs. Daardoor is het fundamenteel een slecht plan, dat haaks staat op de ambitie onze kenniseconomie te stimuleren. Studenten verlaten de school of universiteit met een enorme financiële schuld en moeten vervolgens wel 35 jaar lang tot 4% studiebelasting betalen. Daar is niets sociaals aan, dat is gewoon een ordinaire extra belasting op studeren, die vooral de middeninkomens keihard treft. Alleen wanneer je ouders minder dan €30.000 verdienen heb je recht op een volledige aanvullende beurs. Bij een inkomen van €46.000 vervalt de aanvullende beurs in z’n geheel. Het is duidelijk dat de lasten weer op de schouders van de middeninkomens terecht komen. Het CDA is verbijsterd dat dit Kabinet met een studiebelasting weer een extra nivelleringsmaatregel doorvoert’. U kunt er van verzekerd zijn dat ik in debatten zal blijven verzetten tegen de invoering van dit onzalige plan. Het is voor het CDA daarom ook niet relevant om in te gaan op de vraag over garanties van de overheid m.b.t. het kwijtschelden van de schuld.

Geen antwoord van GL (22/7/14, kamerlid Klaver)
GL zal geen antwoord geven op de vraag.

Geen antwoord van D66 (20/9/14, kamerlid van Meenen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (20/9/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *