Tegemoetkoming Chronisch Zieken

foto: Gideon Borman

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (22 december 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Gerbrands en Kamerlid Mulder)
Sinds 2009 heeft mijn vrouw reuma, RA en de Ziekte van Sjogren. Volgens een van de specialisten van Nederland, namelijk Professor dr. van Hagen van het Erasmus Ziekenhuis te Rotterdam, is reuma toch echt een chronische aandoening. Volgens het nederlands woordenboek betekent dit letterlijk langdurig voortdurend, oftewel een aandoening die niet meer overgaat. Nu heeft de huidige regering besloten dat Reuma niet meer tot de chronische aandoeningen behoort. Hoe komt het dat de regering schijnbaar meer weet dan specialisten en dat het nederlands woordenboek dat men bij de huidige regering gebruikt, anders is dan voor alle andere Nederlanders? Daarnaast betaald zij ook nog eens een behoorlijk hoge premie om de zorg te kunnen krijgen die ze permanent nodig heeft. Op dit moment heeft ze 2 keer per week fysiotherapie nodig om mobiliteit te behouden en te kunnen functioneren. Helaas wordt dit volgend jaar niet meer vergoed, want per 2012 is Reuma geen chronische aandoening meer. Helaas hebben wij hier alleen geen enkele medische publicatie van kunnen vinden. Gaarne uw reactie.

Antwoord van de VVD (1/2, kamerlid Mulder)
Het klopt inderdaad dat Reuma een chronische aandoening is. Reuma is echter van de lijst met chronische aandoeningen gehaald waarmee patiënten aanspraak konden maken op vergoeding van fysiotherapie behandelingen. Het College van Zorgverzekeringen adviseert de minister over de te verzekeren zorg. Het CVZ toetst hun beleid aan de hand van de criteria: effectiviteit, noodzakelijkheid, kosten-effectiviteit en uitvoerbaarheid. Het CVZ oordeelt dat langdurige fysiotherapie behandelingen niet effectief zijn. Kortdurende, intensieve fysio- en oefentherapie verbeteren de conditie van mensen met reumatoïde artritis wel. De kosten hiervan vallen echter te overzien en daarom heeft het CVZ geoordeeld dat het geen noodzakelijk te verzekeren zorg is. De VVD volgt het CVZ advies. Het adviesrapport ‘Fysio- en oefentherapie Beoordeling aandoeningen chronische lijst’ van 30 mei 2011 is te vinden op de website van het CVA.

Geen antwoord van het CDA (22/3, kamerlid Smilde)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (22/3, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (22/3, kamerlid Gerbrands)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Gideon Borman

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (2 oktober 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Klijnsma)
Kunt u mij vertellen wat het standpunt is van de tweede kamer / uw partij wat betreft de voorwaarden voor ‘Tegemoetkoming chronisch zieken’ en gehandicapten (Wtcg)? Men moet aan minstens 1 voorwaarde voldoen voor een tegemoetkoming als chronisch zieke.
Twee van de acht voorwaarden zijn:

 • dagelijks medicijn gebruik, en;
 • behandeling in het ziekenhuis voor een bepaalde chronische aandoening.

Ik heb een chronische aandoening, gebruik dagelijks medicijnen, en wordt regelmatig behandeld in het ziekenhuis voor mijn chronische aandoening. Toch heb ik geen recht op een vergoeding, want het ministerie hanteert een lijst met goedgekeurde medicijnen en behandelcodes waar mijn medicijnen en behandelcode niet op staan. Dit betekent niet dat ik geen chronische ziekte heb. Ik ben net als chronisch zieken, wiens medicijnen wel op de lijst staan, elk jaar enorm veel geld kwijt aan ziektekosten. Waarom is het beleid van de overheid zo discriminerend als het gaat om welke chronische patient een vergoeding krijgt?

Antwoord van GL (4/10, kamerlid Voortman)
In 2009 is de fiscale regeling buitengewone uitgaven vervangen door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). GroenLinks was daar destijds geen voorstander van. Ook GroenLinks vond dat deze regeling haar doel voorbij schoot, en dat er te veel teruggevraagd werd. De oplossing hiervoor was wat ons betreft strengere eisen en controle. De Wtcg werkt namelijk niet goed genoeg. Binnen de Wtcg worden chronisch zieken en gehandicapten automatisch gevonden, en zij krijgen dan ook automatisch deze tegemoetkoming. Heel veel mensen worden echter toch niet bereikt, en heel veel mensen ontvangen ondanks hun chronische ziekte of handicap geen compensatie. GroenLinks vindt dit een zeer kwalijke zaak. Naast het feit dat een grote groep chronisch zieken hierdoor geen financiele vergoeding voor hun kosten ontvangen, voelen veel chronisch zieken zich in de steek gelaten en miskend. Er zijn veel mensen die net zoals u geen tegemoetkoming ontvangen, bijvoorbeeld doordat het medicijn dat zij gebruiken niet op de lijst staat. Ook u ontvangt geen tegemoetkoming, hoewel u chronisch ziek bent. Wij begrijpen dat dat heel frustrerend is. GroenLinks pleit dan ook voor een betere afbakening van de wet, waardoor iedereen die de tegemoetkoming nodig heeft die ook krijgt. U kunt er van op aan dat GroenLinks zich hiervoor zal blijven inzetten. Veel sterkte met uw situatie.

Geen antwoord van het CDA (2/1, kamerlid Smilde)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (2/1, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/1, kamerlid Klijnsma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Het is voor mij onbegrijpelijk dat ik er alles aan doe om te blijven werken met een ernstige vorm van de ziekte van Bechterew (2 kunstheupen en schouderprotheses) en Crohn en dat tegelijkertijd de regering met zijn adviescolleges op de stoel van de behandelaars gaat zitten. Het afschaffen van de fysiotherapie in de chronische lijst in de basisverzekering gaat alleen korte termijn geld opleveren ,maar zal op de wat langere termijn meer zorgconsumptie bevorderen. Opname in een revalidatie setting met wel (intensieve) fysiotherapie bijvoorbeeld. Het maakt ook chronisch zieken armer. Al vele jaren heb ik 2 keer per week fysiotherapie nodig. Ongeveer 80 behandelingen op jaarbasis is voor eigen rekening – 2.400 euro. Het beoogde inkomensafhankelijk maken van de WTCG toelage zal dit verhogen tot ruim 2.900 euro. Oh, hoor ik u denken: hij kan het dus wel betalen, ja ten koste van vakantie en een broodnodige nieuwe aangepaste auto! Als je bestuurt ga dan uit van de echte feiten en luister niet naar boekhouders die niet de juiste medische literatuur lezen of kunnen lezen. Ik blijf mijn best doen om tot mijn pensioen te blijven werken, mag dat ook een beetje menselijk blijven?

  Beantwoorden

 2. ·

  Net als u begrijp ik er niets meer van. Ik ben reuma R.A patient, met een uitgebreide zorgverzekering. Ik heb een indicatie voor zorg, maar mijn mantelzorger geeft mij mijn injectie’s, droogt mij af en helpt mij met kleden. Deze mantelzorger krijgt dit jaar € 200 in plaats van € 250, omdat er bezuinigt moet worden, maar wat kost een verpleegster 4x per week? Ik denk dat ze in Den Haag in plaats van naar het catshuis gaan, zelf bij een of andere instantie in een gespreksgroep moeten gaan zitten om hun geest leeg te maken voor het bedenken van nog meer onzin.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *