Verhogen Snelheid naar 130

verhogen
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (kamerlid de Rouwe, kamerlid de Jong, kamerlid Bashir en kamerlid Aptroot)
Wat is uw belangrijkste reden voor het willen verhogen van de snelheid naar 130km per uur op de Nederlandse snelwegen? Hoe wegen de door u beoogde voordelen op tegen de nadelen? Ik denk dan vooral aan de toename van de luchtvervuiling, die we nu juist toch zo hard met z’n allen een halt moeten gaan toeroepen en de kosten voor het aanpassen van de wegen. Wubbo Ockels benadrukte vanochtend op de radio nog het effect van (door de mens verhoogde) CO2 uitstoot op ‘de natuurlijke beveiliging van de aarde tegen levensgevaarlijke bedreigingen uit de ruimte’. Deze man heeft zoveel kennis en lijkt mij zeer zeker iemand om serieus te nemen. Wat is uw argument om kortetermijn gewin te laten prevaleren boven de veiligheid van alle leven op aarde op de lange termijn? Wat hebben we aan welvaart als we onszelf om die welvaart te bereiken hebben uitgeroeid?

Antwoord van de SP (22/12, kamerlid Bashir)
De SP wil een goede doorstroming in het verkeer zodat mensen snel en efficiƫnt op de plek van bestemming kunnen komen. Tijdwinst mag echter nooit ten koste van anderen gaan. Zo mogen omwonenden niet blootgesteld worden aan meer geluidsoverlast en/of uitstoot van meer schadelijke stoffen. Deze overlast leidt namelijk tot gezondheidsproblemen. Verder willen wij liever dat mensen op de plek van bestemming aankomen dan dat zij niet aankomen: dus de veiligheid op de weg mag niet verslechteren door een hogere maximumsnelheid. Daarom is volgens de SP het voornemen van de regering om de maximumsnelheid op 60% van de autowegen naar 130km/h te verhogen niet verstandig. Daar waar geen directe omwonenden zijn en de veiligheid dat toelaat zou 130km/h op rustige momenten en in de nacht kunnen. Als het geen geld hoeft te kosten. Maar een maximumsnelheid van 130km/h op snelwegen die naast een dorp of een stad liggen is voor ons onbespreekbaar. Verder worden de mensen die in de buurt van de ringen van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wonen nu al te veel blootgesteld aan geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de SP is het dan ook onbespreekbaar om de maximumsnelheid op deze ringen te verhogen. Zoals hierboven gesteld willen wij een goede doorstroming in het verkeer. Zo zijn wij voorstander van geautomatiseerde verkeerssystemen die de maximumsnelheid bij drukte automatisch verlagen om zo te zorgen voor een maximale doorstroming. Daarnaast vinden wij dat de regering zich eens wat drukker moet gaan maken over de snelheid op het spoornet. Daar wordt op een aantal trajecten die geschikt zijn voor 160km/h nog steeds 140km/h gereden. Een aantrekkelijker spoorsysteem vormt een goed alternatief voor de auto. Ook daarmee zijn zowel de reiziger als de omwonenden gediend.

Antwoord van het CDA (7/2, kamerlid de Rouwe)
Het CDA heeft geen grote bezwaren tegen de snelheidsverhoging, maar wil dat dit fatsoenlijk en verantwoord wordt ingevoerd. Het voornaamste bezwaar is de mogelijke toename van het aantal verkeersongevallen. Op een aantal onveilige wegen zou dat extra verkeersdoden tot gevolg hebben. Bovendien mag de snelheidsverhoging (rond steden) niet leiden tot extra geluidsoverlast en afname van de luchtkwaliteit. De minister wil nu de snelheid verhogen en in de komende jaren veel investeren om de veiligheid te waarborgen. Dit vindt het CDA de verkeerde volgorde. Dus: “eerst bouwen, dan bewegen” en “veilig voor vlot”. Dit in tegenstelling tot de minister. Daarnaast heeft het CDA grote bezwaren tegen het uittrekken van 132 miljoen euro om de snelheidsverhoging mogelijk te maken in deze tijden van crisis. Het CDA wil alleen snelheidsverhoging op die snelwegen waar dat mogelijk is zonder grote aanpassingen die heel veel extra geld kosten.

Geen antwoord van de PVV (22/3, kamerlid de Jong)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (22/3, kamerlid Aptroot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    130 was al langer de standaard. De laatste jaren zijn de auto’s qua uitstoot zo terug gedrongen dat het tijd wordt om alle onderzoeken van 20 jaar terug te herzien. De allertheid bij hardrijders is hoger dan bij zondagsrijders.

    Beantwoorden

  2. ·

    Jolanda, bedankt voor je reactie. Interessante mening. Wat zijn verder jouw argumenten om de snelheidsverhoging van 120 naar 130 km/uur aan te moedigen? Want dat concludeer ik uit je reactie. Op welk gedegen wetenschappelijk onderzoek is jouw verhoogde alertheid gebaseerd? En alleen in vergelijking met de door jou genoemde ‘zondagsrijders’ of bestaat er ook nog iets tussen? Wil je eens een verwijzing naar dit onderzoek sturen via deze site?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *