Verhoging Belastingdruk

verhoging
foto: mystic mabel

Vraag aan GL, de PvdD en de VVD (kamerlid Braakhuis, kamerlid Ouwehand en kamerlid Neppérus)
Waarom wordt zelfs nu met de nieuwe noodzakelijke bezuinigingsgolf niet overwogen om de inkomstenbelasting van alle Nederlanders (inclusief uitkeringsgerechtigden) te verhogen? Hiermee bereiken we een rechtvaardige verdeling van de noodzakelijke lastenverzwaring en wordt ook een appèl gedaan op het solidariteitsbeginsel van ons allen. Iedere Nederlander bv. 2% meer belasting levert al heel veel op. Nu worden door maatregelen als WW-duur/hoogte beperking, mogelijke beperking aftrek hypotheekrente, verlaging subsidies, verhoging bijdrages zorg….etc. telkens bepaalde groepen/partijen geraakt die in verzet komen en niet in de laatste plaats veel politiek geweld in de Kamer.

Antwoord van GL (14/12, kamerlid Braakhuis)
In uw vraag stelt u voor de inkomstenbelasting van alle Nederlanders met 2% te verhogen. Wij zijn hier geen voorstander van, omdat je op deze manier arbeid uit de markt prijst. Wij zijn juist voorstander van een gerichte belastingverlaging op arbeid. We willen daarom de belasting op de eerste 2 schijven verlagen, zodat werken sneller loont. Ook willen we dat de loonkosten voor werkgevers verlaagd worden. Hierdoor wordt arbeid goedkoper, en kunnen werkgevers makkelijker mensen aannemen. Helaas kiest het kabinet hier niet voor. Wij zijn echter niet helemaal tegenstander van het verhogen van belasting. Wij zijn er namelijk voorstander van om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Daar hoort een hervorming van het belastingsysteem bij. Inkomens vanaf 150.000 euro gaan wat ons betreft een tarief van 60% betalen. Daarnaast zetten wij in op een vergroening van het belastingsysteem. Om de kosten voor het milieu door te berekenen is het nodig dat de vervuiler gaat betalen. Zo is de belasting op kolen momenteel relatief laag, terwijl dit één van de meest vervuilende brandstoffen is. In Nederland ontzien we bovendien de grootverbruikers grotendeels doordat deze worden vrijgesteld van energiebelasting en daarnaast in aanmerking komen voor allerlei fiscale kortingen. Hiermee ontmoedig je energiebesparing. Wij vinden dat de grote energieverbruikers het meeste moeten betalen. U als particulier hoeft wat ons betreft niet op te draaien voor de vele belastingvoordelen die energiebedrijven hebben. Nogmaals bedankt voor uw suggestie.

Antwoord van de VVD (15/12, kamerlid Neppérus)
Het voorstel klinkt simpel, toch is de VVD het er niet mee eens. De belastingtarieven zijn al hoog in ons land en met elk procent er bij, maak je het nog onaantrekkelijker om wat harder te lopen en daardoor meer te gaan verdienen. Werknemers worden ook daardoor veel te duur voor werkgevers. Dus niet doen.

Antwoord van de PvdD (18/1, kamerlid Ouwehand)
De Partij voor de Dieren is van mening dat het verhogen van de inkomstenbelasting van alle Nederlanders niet de oplossing is om de bezuinigingsgolf te verlichten. De bestrijding van deze financiële crisis moet volgens de Partij voor de Dieren worden gezien in samenhang met andere, veel grotere crises op het gebied van voedsel, klimaat en biodiversiteit. Juist bij de bestrijding van crises moet je niet inzetten op herstel van de oude situatie, waar de crises uit voorgekomen zijn, maar op nieuwe, duurzame doelen. Er zijn andere voorbeelden denkbaar om de bezuinigingsgolf te verlichten en een rechtvaardiger verdeling van de lasten realiseren. De Partij voor de Dieren wil belastingen invoeren volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Volgens dat model gaat de belasting op arbeid juist omlaag en de belasting op grondstoffen omhoog. Zo is de Partij voor de Dieren voorstander van de invoering van een vleestaks. Een eenvoudige maatregel als vleesproducten laten vallen onder een hoog btw-tarief levert per jaar minimaal 930 miljoen euro extra op.

3 reacties


 1. ·

  Ik deel het wegvallen van de prikkel om te werken in het geheel niet. Zeker in dit tijdsgewricht zijn er te weinig banen en iedereen is al blij genoeg werk te hebben. Waar hebben we het over? € 25 tot € 50 per maand minder loon. Door alle andere matregelen, die een stapelend effect hebben kan de lijn nog veel ernstiger zijn. Inleveren naar draagkracht is rechtvaardig. Het irriteert mij zeer dat de minst bedeelden nu echt de klos zijn. Ik heb zelf geen klagen en verdien goed. Ik ben bereid tot solidariteit. De politiek slaat met maatregelen, die ik reken tot symboolpolitiek een wig in de solidariteitsgedachte. Jammer. Ik voorzie over niet al te lange termijn sociale onrust. In andere landen manifesteert zich dit al en vroeg of laat kantelt er in Nederland ook het e.e.a. Wees verstandig en verlaat de drogreden van werkgelegenheidsprikkels nu eens. Naast inkomen heeft werk hebben veel andere voordelen. Mensen die bereid zijn om te werken doen dat ook. Degenen die niet willen krijg je toch niet zo ver. Alle financiële prikkels ten spijt.

  Beantwoorden

 2. ·

  De extreme belastingdruk in Nederland is voor iedere inwoner ondraaglijk aan het worden. Heeft iemand in de 2e-kamer ooit eens getracht uit te rekenen hoeveel het totaal aan belasting, accijnzen en andere heffingen er op een gekocht product drukken? Mijn berekening geeft aan dat van iedere Euro die ik besteed aan het kopen van een willekeurig product maar liefst 90 tot 95% via allerlei omwegen in de staatskas vloeit! Alle fasen tussen ruwe grondstof tot en met het eindproduct worden belast met een veelheid aan heffingen, accijnzen en belastingen.
  Een voorbeeld?
  1. Grondstof of een artikel met een voorbeeldwaarde van 5 Eurocent uit een niet EU land is belast met importheffingen en BTW. De BTW laat ik verder even voor wat het is omdat bedrijven dit onderling ‘doorschuiven’ totdat het eindproduct uiteindelijk bij de consument komt.
  2. Bedrijven die het transport en verdere handelingen verrichten berekenen hun bedrijfskosten, loonkosten en winstopslag door en betalen vennootschapsbelasting over hun winst. Ook milieuheffingen indien van toepassing zijn een vorm van belasting heffing.
  3. Fabrikanten of verwerkers van de grondstof berekenen ook weer hun kosten en winstopslag door en betalen vennootschapsbelasting over hun winst.
  4. De verschillende ’tussenstations’ zoals groothandel, detailhandel, transport, opslag etc. berekenen allemaal hun kosten en een winstopslag door en de door hen gemaakte winst wordt ook weer belast.
  5. Op vele goederen worden accijnzen geheven, nog weer een vorm van belasting heffing.
  6. Betrokkenen bij alle tussenfasen betalen over hun inkomen c.q. salaris ook verschillende belastingen en premies.
  7. De consument koopt nadat hij over zijn inkomen alle rijks- en gemeentelijke belastingen, heffingen en toeslagen heeft betaald uiteindelijk met zijn NETTO overgehouden Euro het eindproduct dat inmiddels al vele malen in prijs is gestegen door al het bovengenoemde en ziet dan nog eens 21% van die Euro verdwijnen aan BTW. Hij koopt dus voor 89 Eurocent aan blote waarde een artikel dat begon met een waarde van 5 Eurocent.

  Graag zou ik zien dat een universiteit dit eens exact ging onderzoeken en publiceren.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik ben een alleenstaande moeder van 35 jaar met twee pubers, ik snap dat het een moeilijke tijd is en ondanks dat ik ook een chronische ziekte heb probeer ik toch me leven op te bouwen en werk ik 24 uur in de week bij de thuiszorg. Ik heb veel plezier in mijn werk en help graag mensen die het nodig hebben. Ik verdien geen vetpot en met de toeslagen die ook nog eens naar beneden zijn gegaan, en de eigen bijdrage ziektekosten die de pan uit rijst. Ik heb moeite om mijn hoofd boven water te houden en ik weet zeker dat er meerdere zijn die ondanks dat we ons best doen het gevoel hebben gestraft te worden!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *