Vrij op Goede Vrijdag

Goede
foto: A. Praefcke

Vraag aan het CDA, de CU en de SGP (kamerlid Koopmans, kamerlid Voordewind en kamerlid Dijkgraaf)
Goede Vrijdag is voor christenen de belangrijkste “feest”dag. Vaak begint een serie kerkdiensten al op donderdag met het vieren van het HA. Waarom is juist Goede Vrijdag geen verplichte vrije dag en wel bijvoorbeeld tweede Pinksterdag, tweede Paasdag en tweede Kerstdag? Wij moeten gewoon werken waardoor het moeilijk is in het gevoel van Pasen te komen. Voorstel: voor iedereen Goede Vrijdag verplicht vrij!

Antwoord van de SGP (10/4, kamerlid Dijkgraaf)
Goede Vrijdag is inderdaad een belangrijke dag voor christenen. Het is echter geen christelijke feestdag in de zin zoals dat wel het geval is met Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Zo zijn bijv. de winkels gewoon (standaard) open op die dag, en wij vinden het daarom te vérgaand om te eisen dat iedereen verplicht vrij moet op die dag.

Antwoord van het CDA (19/4, kamerlid Koopmans)
“Verplichte” vrije dagen zijn onderdeel van de CAO. Daar gaat de politiek niet over. Het toevoegen van vrije dagen aan het huidige aantal is economisch gezien niet zo’n goed idee. Dit laat overigens onverlet de belangrijke waarde van Goede Vrijdag!

Geen antwoord van de CU (6/7, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Dat bedoelde ik juist; maak er een christelijke feestdag van.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *