gelijkwaardigheid

Vraag aan het CDA, de CU, D66, en de VVD (7 juli 2017, kamerlid Rog, kamerlid Dik, kamerlid Pechtold en kamerlid Yeşilgöz)
Ik zit met een fundamentele vraag. Wat is meer belangrijk, vrijheid van religie of gelijkwaardigheid? Ik vind dat indien een ieder thuis, voor zichzelf een religie wil aanhangen, prima. Heb je er baat bij, nou prima. Echter indien er in openbare gelegenheden, ‘gebedshuizen’ […]
+ Antwoord VVD (25/9), D66 (17/10) en Geen antwoord CDA (7/10), CU (7/10)

halal

Vraag aan D66, GL, de PVV en de VVD (6 november 2016, kamerlid Pechtold, kamerlid Grashoff, kamerlid de Graaf en kamerlid Geselschap)
Graag wil ik weten of uw partij actief is vanwege het opkomend aantal zaken dat, al dan niet duidelijk vermeld, ons halal vlees opdringt? Bij mij in de buurt is een bakker die saucijs broodjes verkoopt met 100% rundvlees (in plaats van gehakt half om half). New York Pizza verkoopt geen varkensvlees […]
+ Antwoord D66 (9/2) en Geen antwoord GL (7/11), PVV (6/2), VVD (6/2)

Scheiding Kerk en Staat

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (10 september 2014, kamerlid Monasch, kamerlid Bosma, kamerlid van Dijk en kamerlid Taverne)
Het is mij al vaker opgevallen dat de bijbel en de koran in de 2e kamer aanwezig zijn. Ik meen bij het bureau van de voorzitter van de 2e kamer. De laatste keer dat ik dit zag was tijdens een betoog van de heer Wilders kort geleden op een youtube clip van een uitzending van de 2e kamer. Waarom staan deze twee boeken in de kamer? Ik meen dat we in Nederland […]
+ Antwoord VVD (30/9) en Geen antwoord PvdA (10/12), PVV (10/12), SP (10/12)

Islam

Vraag aan de VVD (30 augustus 2014, kamerlid Azmani)
Reeds in de jaren 50-60 was bekend dat de Islam de wereldheerschappij zal veroveren. De hedendaagse situatie laat niets te raden over. Waarom is hier niets mee gedaan en (bleven) blijven ook nu de grenzen […]
+ Antwoord VVD (3/10)

Onderdrukking Christenen

Vraag aan de CU (22 december 2010, kamerlid Voordewind)
Mijn hart doet pijn als ik zie hoe onze broeders en zusters in vooral islamitische landen als Egypte, Pakistan en Indonesië worden vernederd en zelfs worden vermoord. Mijn angst is dat ook in Nederland dit zal gaan toenemen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u als christelijke partij een stevig en rechtvaardig standpunt inneemt […]
+ Antwoord CU (21/3)

islam en Uitspraken

Verschillende uitspraken, gemaakt door mensen die de islam als geloof hebben of door mensen die iets vinden van de islam, zijn in dit bericht bij elkaar gezet. Opvallende uitspraken zijn die van de premier van Turkije, Recep Tayyip Erdogan. De islamitische autoriteit van de Al-Hazar universiteit in Egypte is ook een opvallende.

islam en Humor

Islam en humor: De foto’s geven een beetje aan dat de islam en de westerse wereld nog erg ver van elkaar zijn verwijderd en er zal niet zomaar een gezamenlijke samenleving gaan vormen. Wederkerigheid en een strikte scheiding van kerk en staat in zowel de wereld van de islam als de westerse wereld zijn zeer belangrijk om dit te bereiken.

Aanzetten tot Haat en Geweld in de qur'an

Is een fobie (angst) voor de islam terecht? Laten we een aantal surahs bekijken in de qur’an en laten we zelf beslissen of de teksten aanzetten tot haat en geweld jegens de volgens de qur’an genoemde ongelovigen. Welke keuze laat het andere gelovigen zoals joden, christenen en boeddhisten om niet blootgesteld te worden aan vernietiging, moord en doodslag, zoals die nu in vele landen […]

Vrij op Goede Vrijdag

Vraag aan het CDA, de CU en de SGP ( 6 april 2012, kamerlid Koopmans, kamerlid Voordewind en kamerlid Dijkgraaf)
Goede Vrijdag is voor christenen de belangrijkste “feest”dag. Vaak begint een serie kerkdiensten al op donderdag met het vieren van het HA. Waarom is juist Goede Vrijdag geen verplichte vrije dag en wel bijvoorbeeld tweede Pinksterdag, tweede Paasdag […]
+ Antwoord SGP (10/4), CDA (19/4) en Geen antwoord CU (6/7)

Standpunt Haat Imams

Vraag aan D66 (14 februari 2012, kamerlid Pechtold)
In uw optredens in de tweede kamer rondom de heer Wilders bent u altijd zeer fanatiek in het be(ver)oordelen van de standpunten van de PVV. Zeker nu het PVV meldpunt in de lucht is rondom het melden van overlast bezorgende Midden- en Oost-Europeanen […]
+ Geen antwoord D66 (14/5)