Gelijkwaardigheid en Religie

gelijkwaardigheid
Vraag aan het CDA, de CU, D66, en de VVD (7 juli 2017, kamerlid Rog, kamerlid Dik, kamerlid Pechtold en kamerlid Yeşilgöz)
Ik zit met een fundamentele vraag. Wat is meer belangrijk, vrijheid van religie of gelijkwaardigheid? Ik vind dat indien een ieder thuis, voor zichzelf een religie wil aanhangen, prima. Heb je er baat bij, nou prima. Echter indien er in openbare gelegenheden, ‘gebedshuizen’, wordt verkondigt dat: Indien je tot onze religie behoort, ben je meer waard. Dit vind ik niet OK! Ik vind dat niet religieuze mensen, niet ‘een doodzonde’ begaan, en niet met takkenbossen om de nek in de hel moeten worden verbrand. Ik vind dat de politiek regels moet invoeren voor gelijkwaardige gebedshuizen. Religie als toevoeging. Ik vind dat elk gebedshuis, school of andere instelling, duidelijk moet weergeven dat religie een toevoeging is. Dat gelijkwaardigheid centraal staat. Ik vind dat religieuze instanties door het OM moeten kunnen worden aangeklaagd, veroordeeld en gesloten indien er ongelijkwaardigheid in naam van welke religie dan ook verkondigd wordt. Religie staat voor mij in veel gevallen te dicht bij repressie.

Antwoord van de VVD (25/9/17, kamerlid Yeşilgöz)
De VVD is van mening dat vrijheid van religie en gelijkwaardigheid allebei ontzettend belangrijk zijn. Daarom maakt de VVD zich altijd hard voor gelijke rechten voor iedereen. Eenieder mag zijn leven indelen zoals hij of zij dat wil. Voor een waarde als gelijkwaardigheid zullen wij dan ook altijd staan. Religie speelt in de levens van veel mensen een belangrijke rol. Dat is een individuele keuze, die wij respecteren. Daarom vindt de VVD dat de overheid neutraal moet staan ten opzichte van religie.

Antwoord van D66 (17/10/17, kamerlid Pechtold)
Voor D66 gaan vrijheid van religie en gelijkwaardigheid hand in hand. Ieder individu hoort de vrijheid te hebben om te geloven wat zij of hij wil, in de mate waarop zij of hij dat wil. Daarbij mogen gelovigen echter geen haat uitdragen naar andere mensen, of ze in de weg staan. Iedereen verdient respect en vertrouwen. Niet alleen van de overheid, maar ook van de samenleving. Verdraagzaamheid is de sleutel.
De vrijheid van meningsuiting is een belangrijke pijler onder onze democratische rechtsstaat. Daarnaast is haat zaaien en het oproepen tot geweld nu al strafbaar. Alleen de rechter, en niemand anders, kan en moet beoordelen of iemand met uitspraken voorbij deze wettelijke beperking is gegaan. De wet moet een neutrale basis zijn voor iedereen in Nederland, ongeacht je levensovertuiging.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (7/10/17, kamerlid Rog)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (7/10/17, kamerlid Dik)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

6 reacties


 1. ·

  Beste Sjaak,

  Het is uit je vraag op te merken dat je denk ik nooit in kerken of gebedshuizen komt. Als iemand zich beter voelt, als leden van een bepaalde religieuze club zich beter voelt als de rest dan kan je dat niet signaleren.

  Sjaak, wees een voorbeeld voor de rest van de wereld, geef andere mensen een gevoel van waardigheid, betekenis en trots over Wie zij Zijn, maak mensen zich bewust van hun schoonheid en wonder en talenten en je zult jezelf verwerkelijkt hebben.

  ik geloof wel in secularisatie. Secularisatie is te regelen voor onze overheid, superioriteit kan je niet strafbaar maken want dan kan je alles wel strafbaar maken. Wees zelf de bron voor een betere wereld.

  Beantwoorden

  1. ·

   Als mijn naam bij een vraag staat dan heeft de vraagsteller in het Vraag-fomulier aangegeven dat zij of hij niet zichtbaar (Naam) wil zijn op de website.

   Beantwoorden

   1. ·

    L.S. Hallo, ik ben diegene die de betreffende vraag over Religie en Gelijkwaardigheid heeft gesteld. Noem mij maar Herman (in mijn 2e voornaam). Sorry als ik wie dan ook een vervelend gevoel geef, ik wil juist waardigheid en gelijkwaardigheid tussen mensen.
    Wat ik een beetje raar vind van PECHTOLD, (waar ik me dan weer kapot aan erger eigenlijk) is dat hij stelt dat Religie en Gelijkwaardigheid hand in hand gaan. Voor mij is dat het zelfde als stellen van: Verkeer en Veiligheid gaan hand in hand. U mag daarom met uw auto overal net zo hard rijden als u wil, de rechter bepaald of het goed is of niet, geen OM, geen politie, doe maar lekker, want het zit goed. AMEHOELA…
    Helaas ben ik niet goed in namen, door dyslexie onthoud in deze niet, en taalfouten maak ik ook legio.
    Als ik naar de TV kijk en verneem dat een iemand in Nederland “onder cover” in Moskeeën geweest is waar Imaams het niet allen over vrede en naaste liefde naar een ieder praten en spirituele verrijking, hemel op aarde…NEE.. HAAT ZAAIEN.. radicaal gedachtegoed verspreiden, lekker in het Arabisch, nou prima? of helemaal niet prima? Ik weet het niet, in vind Nederlands al moeilijk! En zit er dan een politieman-vrouw-onzijdig in de zaal? of iemand van het OM, of een rechter? of Pechtold? ik denk van niet!!! Ga maar lekker uw gang is het motto, want: “Gelijkwaardigheid en Religie gaan hand in Hand” Wij hebben u voldoende geïnformeerd. Ik dacht dat we hier in Nederland waren, mijn voorstel luid is dat wat er in de Moskee voorgedragen wordt, dat dat 1. In het Nederlands is, we zijn toch allemaal Nederlander, Medelander of wat dan ook. 2. Dat er enige mate van ONAFHANKELIJKE controle is op wat er gepredikt wordt. (en dus ook in de kerk, of welke andere religie dan ook)
    3. dat openbaar wordt gemaakt wat er gepredikt wordt, b.v. op internet wordt gezet, zodat men het kan nalezen, of iets. M.a.w. voorkomen is beter dan genezen.
    Ik heb een Duitse versie van de Koraan gelezen. Elke Soera begint met “God de barmhartige erbarmer” en eindigt met “als u deze wet niet klakkeloos uitvoert, dan wordt u met takkenbossen om uw nek in de hel verbrand” (wat gaat Religie toch hand in hand met Gelijkwaardigheid, dank u Pechtold) Op Wikipedia valt te lezen dat: “de kerk” stelt dat indien men niet in God gelooft, men een doodzonde begaat, en men voor eeuwig in de hel zal worden verbrand. (lekker vrij!, lekker warm zullen we maar zeggen) Geef mij dan maar HUMAAN, met een koffiekoekje en een kopje koffie. En dan dat smerige gedoe van seksueel misbruik van kinderen in de kerk, en zo’n kerk-opperhoofd dat dan meld van “wir haben es nicht gewust”, daarmee is alles goed toch? of niet?
    Voor mij is het als: Een snelweg naast een kleuterschool plaatsen, zonder stoplichten, zonder VOP, rij wat vaker door oranje en geef extra gas bij rood (is er leven na de dood?) geen stoplicht, geen flitspaal, geen oom agent (tante agent, het agent), geen OM, geen rechter, want: “verkeer en veiligheid gaan hand in hand, toch?
    Wellicht zit ik er naast, wordt in elk gebedshuis alleen gepredikt: gelovigen en ongelovigen zijn gelijkwaardig, wees lief voor elkaar, help elkaar, wat niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet (Kants Imperatieven), het leven is open en geen gesloten systeem (Humaan), geloof is slechts een spirituele aanvulling. Door mijn grote vreugde, door mijn grote blijdschap en mijn grote naastenliefde ipv door mijn schuld, door mijn schuld door mijn grote grote schuld. Tijdens een ramadan, kunt u vasten overdag, maar u mag ook een gebakje eten samen met iemand die het minder heeft, wees vrij, ipv. een repressieve maatregel: u moet vasten. NEE, ik kom niet in de kerk en niet in de moskee, ik ik ben blij met mensen die daar wel komen en daar gelukkiger van worden. ECHTER: “mag het wat vrijer?” “mag het wat positiever?” “en mag het wat minder repressief?” en vooral FUNDAMENTEEL GELIJKWAARDIG? dat zou fijn zijn, een zegening, hemel op aarde en mensen in welbehagen, dank u.
    Met vriendelijke groet: HERMAN


 2. ·

  Hoe kan het dat een religieuze minderheid haar mores, gebaseerd op een niet verifieerbaar fundamenteel onbetrouwbaar boek vol regels, bij wetgeving kan opleggen aan niet-religieuzen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Waarom staan de Bijbel en de Koran wel in de 2e Kamer, maar de Tenach niet? Nederland is al veel langer verbonden met het Joodse geloof dan met het islamitische geloof.
  Note:
  Michel Henry Godefroi (1813 – 1882), was het eerste Joodse 2e Kamerlid tussen 1849 en 1860 en de eerste Joodse Minister (1860 – 1862). En het allereerste islamitische 2e Kamerlid was Roestam Effendi (1905-1979), een praktiserend moslim die in 1933 voor de Communistische Partij Nederland in de 2e Kamer zitting mocht nemen.

  Maar helemaal los daarvan … al sinds 1164 wonen er Joden in Nederland (vanaf eind 16e eeuw in veel grotere getale) en de eerste 50 moslims zien we pas in 1879 in Nederland. Dus zou het dan toch niet meer dan logisch zijn dat de Joodse bevolking krijgt waar het recht op heeft? Minstens hun Bijbel in de 2e Kamer?

  Beantwoorden

  1. ·

   Hallo Candice,
   M.b.t. gelijkwaardigheid, zou men in feite van iedere voorkomende religie een ‘boek’ moeten opnemen in de tweede kamer. Gelijke monniken gelijke kappen. Helaas was ik ooit op een Joods feestje. Ik geef ieder een hand (rituelen; Confucius: deze Chinese filosoof benadrukt de positiviteit van rituelen). Echter de vrouw van de ‘Joodse prediker’ weigerde mij een hand te geven. Nu kan men met allerlei argumenten komen, maar voor mij is dat toch weer ongelijkwaardig gedrag!
   Helaas hebben mijn ouders bijzonder zwaar geleden in de 2e wereldoorlog, en het leed dat Joden is aangedaan is met geen pen te beschrijven (dogmatisch is er voor mij dan een probleem met de almacht, alwetendheid en liefde van ‘God’, toekijkend zonder in te grijpen in al dat leed).
   Daarom pleit ik voor ‘gelijkwaardigheid’, gewoon een hand kunnen geven, religie als inspiratie, geestelijke verrijking, dus GEEN onderscheid in waarde tussen ‘de wel gelovigen’ en ‘de niet gelovigen’. Met vriendelijke groet, Herman

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *