Chronisch Ziek

chronisch
Vraag aan het CDA, de CU, D66, en de PVV (8 juli 2017, kamerlid Kuik, kamerlid Dik, kamerlid Dijkstra en kamerlid Gerbrands)
In de verkiezingsstrijd hebben jullie aangegeven, tijdens de vele TV en radio debatten, om te knokken voor een verlaging van het eigen risico. Wat schetst mijn verbazing, jullie stemmen allemaal tegen. Het CDA en de ChristenUnie voerden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nog campagne om het eigen risico met 100 euro te verlagen. Staat zelfs in jullie verkiezingsprogramma. Hoe kan het toch dat er zoveel gelogen en bedrogen wordt? Waarom gebeurt dit toch elke keer opnieuw. Allemaal om het het pluche in Den Haag te komen. Wat is de beweegreden om dit nu af te ketsen? Groet van een chronisch zieke die door alles de zorg moet mijden. Overal word ik buiten gesloten, omdat het financieel niet meer haalbaar is. Uiteindelijk zal het zo slecht met mij gaan dat de zorgkosten alleen maar hoger worden. Dit kan voorkomen worden door de zorg betaalbaar te maken. Waarom word ik gestraft om ziek te zijn. Waarom krijg ik daar een ernstig dure boete voor, waarom? Zou ik één maand mogen ruilen met uw positie?

Antwoord van de CU (10/7/17, kamerlid Dik)
Dank voor uw vraag. Hier vindt u ons standpunt over het eigen risico, zoals ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma: ‘Eigen Risico‘. De stapeling van eigen risico en eigen bijdragen heeft ook onze aandacht. In deze blog schreven we over de stemmingen: ‘Kansen in de onderhandelingen?’.
De ChristenUnie kiest voor het vergroten van de solidariteit tussen mensen. Tussen oud en jong, tussen rijk en arm en tussen ziek en gezond. Stijgende zorgkosten én een jaarlijks stijgend eigen risico zetten die solidariteit onder druk. Chronisch zieken en gehandicapten, maar ook mensen met een smalle beurs, zijn daar de dupe van. En dus willen we als ChristenUnie onder meer een forse verlaging van het eigen risico. Onlangs werd in de Tweede Kamer gestemd over een motie over het verlagen van het eigen risico. De ChristenUnie heeft niet voor deze motie gestemd. Niet omdat we het met de inhoud oneens zijn, maar omdat die inhoud onderwerp is van onderhandelingen. Dan geeft het geen pas om te stemmen vóór een motie die het eigen risico verlaagt, terwijl het plan om dat te betalen er nu nog niet is. De ChristenUnie heeft daar overigens wel financieel gedekte ideeën over, die we tijdens de onderhandelingen kunnen inbrengen; in tegenstelling tot de motie van de SP waarin de financiële dekking ontbreekt. Meer informatie over ons standpunt is hier te vinden: ‘Chronische zieken en gehandicapten‘.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Geen antwoord van het CDA (8/10/17, kamerlid Kuik)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (8/10/17, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (8/10/17, kamerlid Gerbrands)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Is er onderzoek gedaan hoeveel mensen in de schulden komen door het niet kunnen betalen van hun zorg rekeningen? Vooral het eigen risico. Persoonlijk vind ik het een onmenselijk systeem. In de zorg komt veel agressie voor, omdat mensen zorg mijder worden, omdat ze het niet kunnen betalen. Als ze uiteindelijk toch komen, is de ziekte ver heen, wat extra kosten met zich mee brengt. Een bezorgde burger.

  Beantwoorden

 2. ·

  Het interesseert niemand van dit of een ander kabinet of je de kosten voor zorg of simpelweg voedsel nog kan betalen, veroorzaakt door de straffen die opgelegd worden aan chronisch ziek zijn (chronisch ziek zijn in Nederland is standaard fors betalen en zo min mogelijk vergoedingen). Dat is gewoon duidelijk, punt!
  Maar waarom kan ik als chronisch zieke dan niet meteen euthanasie krijgen? Dan zijn jullie 1-malig per chronisch zieke een bedrag kwijt, voorkom je kosten door mislukte suicide en de chronisch zieke weet zeker dat hij/zij in 1 klap weg is!
  Dus mijn voorstel is, biedt chronisch zieken; die in jullie ogen de samenleving alleen maar geld kosten, euthanasie aan ipv steeds meer straffen geven die tot een dusdanige manier van “overleven” leid, dat je liever dood bent.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *