Opwarming door CO2 of de Zon

Vraag aan de PVV (5 november 2010, kamerlid de Mos)
Op alle andere planeten in ons zonnestelsel is een vergelijkbare opwarming gaande als op onze Aarde. Dit uit zich in verschillende verschijnselen op de andere planeten (poolverschuivingen, toename helderheid, toename dichtheid van atmosfeer, smelten ijskappen). Toch wordt vrijwel geheel de focus gelegd op kooldioxide.
+ Antwoord PVV (2/12)

Veilig Voedsel in de Achtertuin

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (7 december 2010, kamerlid Koopmans, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Grashoff en kamerlid van Gerven)
Wat gebeurt er als opeens de schappen van de supermarkt niet meer gevuld kunnen worden door vervoersproblemen of andere denkbare redenen? In de USA is de ‘Bill S. 510: FDA Food Safety Modernization Act’ aangenomen aangenomen die verbiedt groenten te telen als er niet […]
+ Antwoord GL (19/1), SP (1/3) en Geen antwoord CDA (7/3) en D66 (7/3)

Hoog Frequent Gepulseerde Straling

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (11 november 2011, kamerlid van der Werf, kamerlid Verhoeven, kamerlid Braakhuis en kamerlid van Dam)
In toenemende mate communiceren we – draadloos – en in toenemde mate geven mensen aan erg gevoelig te zijn voor elektrosmog. Ze worden daar letterlijk ziek van. De discussie gaat steeds over of er wel voldoende wetenschappelijk bewijs is om […]
+ Antwoord CDA (11/11), GL (11,11) en Geen antwoord D66 (11/2), PvdA (11/2)