Specialisten Crashsite MH17

Vraag aan het CDA en de VVD (29 juli 2014, kamerlid Omtzigt en kamerlid ten Broeke)
Waarom is er geen luchtbrug naar de crashsite voor de specialisten, zodat de weg niet nodig is? Misschien zijn de strijdende partijen wel bereid het luchtruim vrij te houden? Waarom vanuit Oekra├»ne werken en niet vanuit onze landingsplatform schepen en mogelijk […]
+ Antwoord CDA (30/7), VVD (29/10)

PGB Wel en Niet Inkomen

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (23 juli 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid van Dijk en kamerlid Ulenbelt)
+ Antwoord D66 (23/7), GL (25/7) en Geen antwoord SP (23/8), PvdA (23/10)

Vraag aan GL, de PvdA, de PVV en de VVD (16 april 2012, kamerlid van Gent, kamerlid Wolbert, kamerlid Agema en kamerlid Venrooy)
+ Geen antwoord GL (16/7), PvdA (16/7), PVV (16/7), VVD (16/7)

Verkeerd Vliegtuig

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (21 juli 2014, kamerlid Buma, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Zijlstra)
Waarom zijn zoveel onschuldige mensen, waaronder 193 Nederlanders, vermoord? De inlichtingendiensten van de VS en Rusland weten allang wat er is gebeurd. De vele zaken die we te zien krijgen in de media zijn vooral tegenstrijdige berichten, allerlei scenario’s hoe het gebeurd kan zijn en foto’s en video’s van het rampgebied. Dank zij het internet […]
+ Antwoord D66 (22/9) en Geen antwoord CDA (21/10), PvdA (21/10), VVD (21/10)

Zwarte Piet en Sinterklaas

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (7 juli 2014, kamerlid Keizer, kamerlid Bergkamp, kamerlid Monasch en kamerlid van Dijk)
+ Antwoord D66 (7/7), CDA (7/8) en Geen antwoord PvdA (7/10), SP (7/10)

Vraag aan de CU, de PVV, de SP en de VVD (27 november 2011, kamerlid Voordewind, kamerlid Bosma, kamerlid Karabulut en kamerlid de Liefde)
+ Antwoord VVD (10/1) en Geen antwoord CU (27/2), PVV (27/2), SP (27/2)