Agressieve Hondenrassen

agressieve
Vraag aan het CDA, de PvdD, de PVV en de VVD (29 november 2016, kamerlid Geurts, kamerlid Ouwehand, kamerlid Graus en kamerlid Heerema)
Naar aanleiding van het zoveelste incident met agressieve honden, waarbij in juli in het centrum van Den Haag op de Turfmarkt een kleine canine is komen te overlijden, na bruut te zijn toegetakeld door een pitbull, vraag ik mij echt af of er in Nederland wel voldoende beleid is opgesteld om met deze agressieve honden om te gaan. Wat doet de overheid op dit moment? Voornamelijk in Den Haag zie ik zelf dat er teveel pitbulls, rotweilers etc rondlopen en voel ik mij een heel stuk minder veilig als ik mijn hondje wil uitlaten. Waarom wordt er niet strenger op toegezien om dit ras in Nederland te verminderen dmv bijvoorbeeld toch weer het herintroduceren van fokverbod? In andere landen zijn deze gevaarlijke rassen verboden. Het feit dat er regelmatig een incident is met slechte afloop voor de slachtoffers (hond of kinderen) zou toch aanleiding moeten zijn voor de overheid om hier iets aan te doen?

Antwoord van het CDA (5/12/16, kamerlid Geurts)
Dank voor uw mail en haar inhoud. Onze fractie heeft oog voor de situatie in Nederland. Naar aanleiding van een bijtincident in Brabant heeft de CDA fractie in november 2014 schriftelijke vragen gesteld. Uit de antwoorden bleek dat het Openbaar Ministerie in overleg met de burgemeester kan bezien of strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen (zoals een muilkorfgebod) voor dit geval aan de orde zijn.
Voor strafrechtelijke vervolging in geval van een bijtincident is het allereerst nodig dat aangifte wordt gedaan door het slachtoffer. De politie maakt met regelmaat proces-verbaal op ter zake van overtreding van artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht en het Openbaar Ministerie geeft hier ook opvolging aan. In de afgelopen 3 jaar gaat het om 100 à 200 gevallen per jaar. Daarnaast is het mogelijk dat een bijtincident bestuursrechtelijk wordt afgehandeld, wat er onder andere toe kan leiden dat de hond op last van de burgemeester in beslag wordt genomen.
Het kabinet heeft verder aangegeven m.b.t. agressieve honden: ‘Zoals aangekondigd tijdens het AO dierenwelzijn en zeezoogdieren van 28 april jl. (Kamerstuk 28 286, nr. 880) heb ik de RDA gevraagd om voorstellen te doen voor specifieke houderijvoorschriften voor het mogen houden van bepaalde risicovolle honden, teneinde het risico op bijtincidenten te verlagen. Ik heb de RDA gevraagd dit advies voor het voorjaar van 2017 uit te brengen. Het protocol bijtincidenten van de politie is nagenoeg afgerond en zal na de zomer worden geïmplementeerd. Zie verder: Tweede Kamer wil vrije fok en verkoop vechthonden aan banden leggen.

Antwoord van de PVV (29/12/16, kamerlid Graus)
Vragensteller is niet goed op de hoogte. Pitbull bestaat niet in Nederland, enkel Staffords en Staffordachtigen. Het betreffen over het algemeen zeer lieve, intelligente dieren die vals worden gemaakt of aangezet tot agressief gedrag.
Al vanaf 2006 zet ik mij in tegen dierenracisme. Wij zijn voor harde aanpak van de eigenaar die verantwoordelijk is en blijft. Recidivisten dienen gevangenisstraf te krijgen en een levenslang verbod op het houden van dieren. Tijdens de afgelopen Begrotingsbehandeling Economische Zaken heb ik de regering een onderzoeksrapport overhandigd om bijtincidenten aan te pakken en waar mogelijk te verminderen. Zolang er mensen en dieren bestaan zullen bijtincidenten aan de orde van de dag blijven. Meestal is de mens, niet het dier of dierenras, de schuldige.

Antwoord van de VVD (1/2/17, kamerlid Heerema)
Hartelijk bedankt voor uw vraag en excuus voor het late antwoord. Bijtincidenten van agressieve honden zijn een probleem en daar moet serieus naar gekeken worden. De VVD houdt de eigenaar van een hond verantwoordelijk voor de daden van zijn of haar hond. De eigenaren hebben bewust voor een bepaalde hond gekozen, dus de eigenaren zijn de eerst verantwoordelijke voor de acties van hun hond. Hogere boetes en celstraffen sluit de VVD daarbij niet uit. Wij hebben bij de minister van Veiligheid en Justitie aangedrongen om een uniforme wijze van aangifte te kunnen doen.
De VVD zet er op in om aan de voorkant zoveel mogelijk te regelen zodat mensen een bewuste keuze maken in het kopen van een hond, via voorlichting bij dierenwinkels en in samenwerking met onder andere marktplaats.
Daarnaast komt agressie bij honden vaak door het illegaal fokken van de dieren. De VVD is al langere tijd in de Tweede Kamer bezig met het terugdringen van de illegale import en broodfokkerij. Een puppy loopt hier namelijk al de eerste achterstand in socialisatie op en kan daardoor agressief reageren in bepaalde situaties. Ik hoop uw vraag hiermee beantwoord te hebben.

Antwoord van de PvdD (6/2/17, kamerlid Ouwehand)
Dank voor het stellen van uw vraag over beleid gericht op agressieve honden. De Partij voor de Dieren deelt uw mening dat vooralsnog goed hondenbeleid van de overheid ontbreekt. Wij willen een brede aanpak gericht op de bronnen: het bestrijden van impulsaankopen (inclusief een verbod op de verkoop van dieren op Marktplaats), een verplichte opvoedcursus voor iedereen die aan een hond begint en fokbeleid dat gericht is op het welzijn van het dier in plaats van uiterlijke en/of vechtkenmerken.
Het is hoog tijd voor een algemeen verbod op het fokken op uiterlijke kenmerken. Het doorfokken van hondenrassen op specifieke kenmerken is een groot probleem dat in brede zin moet worden bestreden. Zo hebben King Charles Spaniels zulke kleine schedels dat hun hersenen er niet meer inpassen (waardoor ze hun hele leven helse pijn lijden) en worden andere honden doorgefokt op eigenschappen die het goed doen in gevechten. In alle gevallen zijn de dieren het slachtoffer. Daarom moet (door)fokken op uiterlijke kenmerken worden gestopt. Gezondheid, sociaal gedrag en welzijn moeten de wettelijke criteria worden. Daarmee wordt het fokken op bijvoorbeeld vechteigenschappen niet meer toegestaan.
Het is goed als er bewustzijn komt over de grote problemen in de hondenfokkerij, maar het is van groot belang helder te blijven over wie daar verantwoordelijk voor is: niet de honden zelf, maar de (brood)fokkers en de mensen die alleen maar een hond willen om te kunnen patsen. En de overheid natuurlijk, die weigert met een goed hondenbeleid te komen.
De meerderheid van de Tweede Kamer stemde tot nu toe tegen de moties van de Partij voor de Dieren om de problemen op te lossen, we zullen ons er echter voor blijven inzetten! Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

3 reacties


 1. ·

  Gedragscursus honden. Wie gaat dat betalen? En wat gebeurt er met mijn nu nog lieve honden als ze op cursus zijn tussen een paar idd agressieve honden en hun idem dito baasjes. Kan ik ze dan heropvoeden? Weinig vertrouwen in hondenscholen die nu door de beslissing van de overheid de pan uit gaan rijzen. Zitten ook beunhazen tussen. Of is het gewoon weer een verkapte inkomensvoorziening voor de overheid?

  Beantwoorden

  1. ·

   Als u de keuze hebt gemaakt om honden aan te schaffen, waarvan het geen verrassing mag worden genoemd, dat het ras op de lijst hoog risico honden voorkomt, dan zult u vanaf 1 januari 2018 worden verplicht om op eigen kosten een gedragscursus met uw honden te gaan volgen. Ik hoop, dat dat vanuit gemeentelijk beleid nog zal worden aangevuld met een muilkorfplicht in hondenlosloopgebieden ter voorkoming van meer drastische maatregelen na bijtincidenten.
   De reden dat deze 21 hondenrassen en look-a-likes op de lijst hoog risico honden voorkomen is niet zomaar uit de lucht komen vallen; ze horen tot de meest bijtgrage hondenrassen en ik heb niet louter goede ervaringen met lijst 21 honden en (vooral) hun eigenaren. Ik ben zelf in het bezit van een sociale, werklustige border collie en heb samen met mijn hond vrijwillig een gedragscursus gevolgd.
   Ik ben overigens van mening, dat iedere hondeneigenaar verplicht zou moeten worden een dergelijke cursus te volgen (om auto te mogen rijden moet je ook eerst een rijbewijs hebben behaald).
   Tot slot ben ik inderdaad benieuwd, wat de criteria zijn om de verplichte gedragscursus vanaf 2018 te mogen gaan geven.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *