Barcelona Politie Helden

barcelona
Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (22 augustus 2017, kamerlid van Dam, kamerlid van Engelshoven, kamerlid Özütok en kamerlid Tellegen)
Worden onze agenten ook zo geëerd na de ellende zoals in Barcelona en voor de veiligheid van onze burgers en het land? Of wordt er een lange gerechtelijke procedure gestart om het wel of niet juist handelen van onze politie ter discussie te stellen? Wat moet er veranderen in ons land om onze agenten te eren?

Antwoord van het CDA (22/8/17, kamerlid van Dam)
Als het aan mij ligt dan spreken wij zeker onze dankbaarheid en waardering uit in de richting van politieagenten – en vele andere hulpverleners – die dagelijks onze veiligheid bewaren. Ik heb in het verleden zelf als politieman mogen ervaren dat burgers, leidinggevenden en politici die waardering uitspraken en op andere manieren lieten merken (medailles, ontvangsten, bezoek aan huis). Een ander verhaal is dat onze politie – en ook die in Spanje – onderdeel is van onze democratische rechtsstaat en als enige (naast het leger) bevoegd is geweld te gebruiken. Bij dat monopolie hoort ook toezicht en controle, soms zelfs tot aan de rechter. Het CDA en andere partijen hebben voorstellen om dat op een andere, betere manier in te richten, maar die controle hoort erbij. Het is één van de punten waar wij ons wezenlijk onderscheiden van de terroristen in Barcelona die een ander soort samenleving voor staan. Dank voor uw bericht!

Antwoord van D66 (23/8/17, kamerlid van Engelshoven)
Hartelijk dank voor uw bericht. We waarderen het vertrouwen dat u in D66 stelt door ons te benaderen zeer, dat helpt ons in het vormen van onze mening en standpuntbepaling. Dank daarvoor!
Uiteraard zijn we trots op onze veiligheidsdiensten en alle mannen en vrouwen die dagelijks voor onze veiligheid in de bres springen. Dat ze daarvoor in hachelijke situaties terecht kunnen komen, zoals u aanstipt, is helaas onontkoombaar. Daarvoor worden zij opgeleid en dat is hun functie in onze rechtsstaat. D66 vindt het erg belangrijk dat agenten en andere overheidsdienaren die onder het geweldsmonopolie van de staat vallen, goed opgeleid worden om met hun wapens om te kunnen gaan en in te kunnen grijpen op het juiste moment. Goede en herhaalde training is daarvoor essentieel. Wanneer agenten hun wapens moeten gebruiken moeten we ervan uitgaan dat zij dit doen in het belang van de openbare orde en dienen ook zo behandeld te worden. Toch blijft het niet verkeerd kritisch te blijven hoe en in welke gevallen een wapen getrokken en gebruikt wordt. D66 staat er daarom achter dat hier altijd onderzoek naar gedaan wordt. Dit is soms ook voor de agenten zelf belangrijk, omdat zij zo gesterkt kunnen worden in de keuzes en afwegingen die zij in hun werk maken. Nogmaals, we gaan ervan uit dat wanneer agenten hun wapen (helaas) moeten trekken en gebruiken, zij dit in het kader van de handhaving en de openbare orde doen. Dat is in elk geval het uitgangspunt.

Geen antwoord van GL (22/11/17, kamerlid Özütok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (22/11/17, kamerlid Tellegen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *