Burka op Schiphol

burka
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en GL (21 augustus 2017, kamerlid van Helvert, kamerlid Bruins, kamerlid Jetten en kamerlid Kröger)
Ik moet met mijn gezin nog inchecken voor een korte vakantie. We staan in de rij te wachten en dan zie ik 3 vrouwen volledig in zwarte gewaden en burka’s terwijl hun mannen in korte broeken lopen en in de rij staan om in te checken. Ik ben echt voor vrijheid van meningsuiting maar wanneer worden deze mensen aangehouden? Het moet in Nederland verboden zijn net zoals naakt lopen is. Deze vrouwen worden gediscrimineerd en het moet stoppen! Wanneer wordt hierop gehandhaafd? Ik hoop op uw reactie.

Antwoord van D66 (1/9/17, kamerlid Jetten)
D66 ziet geen aanleiding voor het boerkaverbod. Zoals mensen vrij zijn in het belijden van hun religie, zijn zij ook vrij in het aanpassen van hun kleding hierop. Wel vindt D66 dat er eisen aan gesteld mogen geworden. Zo kan voor specifieke beroepen bepaalde kleding worden voorgeschreven omwille van hygiëne, veiligheid en neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen.

Antwoord van de CU (21/9/17, kamerlid Bruins)
Mensen hebben de vrijheid om zelf de kleren te kiezen die ze het liefst dragen. Kleding is een deel van je identiteit en je geeft daarmee uitdrukking aan wie je bent. Toch kan gelaatsbedekkende kleding een vorm van afzondering zijn in het alledaagse sociale verkeer tussen mensen. De ChristenUnie is daarom van mening dat gelaatsbedekking niet hoort in de openbare ruimte en op plekken zoals overheidsinstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer.

Antwoord van het CDA (21/9/17, kamerlid van Helvert)
Het CDA heeft altijd vanwege het belang van openbare orde, veiligheid en sociale integratie gepleit voor een verbod van gezichtsbedekkende kleding. Dat bemoeilijkt namelijk de legitimatie, belemmert de communicatie en bevordert dat mensen zich niet meer veilig voelen. In publieke ruimten zoals de wachtruimten bij Schiphol zou, wat het CDA betreft gezichtsbedekkende kleding verboden moeten zijn. Dat wordt geregeld in de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, waar het CDA voor was. Die wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Geen antwoord van GL (21/11/17, kamerlid Kröger)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *