Kabinet Anno 2030


Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 augustus 2017, kamerlid Bruins Slot, kamerlid van Engelshoven, kamerlid van Dijk en kamerlid Wörsdörfer)
Ik ben een boek van André Klukhun over de 17-de eeuw en de verlichting aan het lezen en bedacht mij tijdens het lezen het volgende: Met de huidige versnippering van de politieke partijen, zou het een idee zijn om na de verkiezingen op hoofdlijnen een regeerakkoord te sluiten tussen alle partijen voor een nieuw kabinet? Dat wil zeggen alle partijen die zetels behalen boven een kiesdrempel van 5%. Ik heb persoonlijk het idee dat de BV Nederland door de meeste partijen in een goede richting gestuurd wordt en kleurnuances op afzonderlijk beleid lijken mij prima. De 13 ministers en 7 staatssecretarissen worden percentagegewijs verdeeld. Zeg 5% voor een staatsecretaris en 10% voor een minister. De tweede kamer kan gewoon haar controlerende taak blijven uitvoeren.
Het is maar een idee en waarschijnlijk ontstaan door te lezen over Spinoza en de bijzondere tijd van de 17-de eeuw met een groot aantal denkers, doeners en vernieuwers. Dat moeten we in Nederland anno 2017 toch kunnen herhalen. Ik schat in dat zeker drie kwart van Nederland er voor te porren is. Referendum doen? Benieuwd wat jullie, de denkers en doeners van nu, hiervan vinden. Wordt er überhaupt nagedacht om het politieke systeem te vernieuwen. Alvast bedankt voor jullie wijze woorden terug.

Antwoord van D66 (8/9/17, kamerlid van Engelshoven)
D66 hecht grote waarde aan de evenredige vertegenwoordiging die ons kiesstelsel met zich meebrengt. Kleine partijen hebben een grote meerwaarde in het vertegenwoordigen van minderheidsbelangen. Een kiesdrempel is dan ook niet de oplossing versnippering tegen te gaan. Een formatie wordt – dankzij D66 – niet meer door de Koning geleid, maar door de Tweede Kamer zelf. Wanneer partijen daartoe zouden besluiten is hetgeen u voorstelt ten aanzien van een soort van nationale regering met evenredige vertegenwoordiging van bewindspersonen dus al mogelijk. Tot op heden is er geen partij geweest die dit heeft voorgesteld. Ook D66 zal dat in de voorzienbare toekomst niet doen. Ten aanzien van het idee het per referendum voor te leggen: D66 is alleen voor referenda als noodrem op door het parlement aangenomen wetten – niet als agenderend middel. Daarvoor hebben we onze representatieve democratische instellingen.

Antwoord van de VVD (6/11/17, kamerlid Wörsdörfer)
Bedankt voor je vraag. Op dit moment sluiten partijen een regeerakkoord op basis van een meerderheid in de Tweede Kamer. In beginsel kan elke partij tot die meerderheid behoren. Door het voeren van een kiesdrempel duw je bepaalde kleinere partijen weg, en worden die dan nog wel gehoord? Overigens werkt de Kamer al heel vaak met grotere meerderheden dan alleen de coalitie. Ik vind het niet meer dan terecht dat er aandacht is voor de stem van de minderheid. Komend jaar zullen we advies krijgen van de Staatscommissie parlementair stelsel over de toekomst van ons stelsel. Ik ben benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Het onderwerp zal dus zeker aandacht blijven krijgen. Met je vragen kun je ook makkelijk direct bij Kamerleden terecht via de site van de Tweede Kamer (of rechtstreeks per mail).

Geen antwoord van het CDA (29/11/17, kamerlid Bruins Slot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (29/11/17, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *