Zakenkabinet

zakenkabinet
Vraag aan D66, het FvD, de SP en de VVD (16 juni 2017, kamerlid Pechtold, kamerlid Baudet, kamerlid Roemer en kamerlid Zijlstra)
Na de tot nu toe behoorlijk stagnerende formatie brand mij toch een vraag: Waarom kiest men in de tweede kamer niet voor een zakenkabinet? Wanneer men hiervoor zou kiezen, dan hoeft men zich niet meer druk te maken over de onderlinge verschillen en kan men de raad van de gekozen sollicitanten vragen. Is het niet beter voor het landsbelang, wanneer volksvertegenwoordigers niet met elkaar kunnen overleggen en/of compromis kunnen sluiten over ideologische verschillen, dat men kiest voor de raad van de meest gekwalificeerde, waarin ideologie in mindere mate invloed heeft op het beleid?

Antwoord van de SP (25/7/17, kamerlid Roemer)
Een kabinet is niet een orgaan dat slechts uitvoerende beslissingen neemt, die puur objectief kan zijn. De vraag of er geld moet naar defensie, of naar zorg, is immers een politieke vraag. De vraag hoe en welk onderwerp op de agenda komt is ook een politieke vraag. Een zakenkabinet zal dan ook weinig recht doen aan de onderlinge politieke opvattingen die er zijn in het land en bij de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.

Antwoord van de VVD (16/8/17, kamerlid Zijlstra)
Ook een zakenkabinet zal voor het beleid meerderheden in beide kamers moeten vergaren. Het feit dat plannen van zo’n zakenkabinet afkomstig zijn, brengt nog niet met zich mee dat deze plannen derhalve uitsluitend zakelijk zullen worden bekeken door volksvertegenwoordigers en zij daarmee hun ideologische overtuigingen terzijde schuiven. Voor zover er al een probleem is, zal dat hiermee niet worden opgelost. Voor het krijgen van onafhankelijke blik op de materie is zo’n kabinet ook niet nodig: verschillende onafhankelijke adviesorganen dienen de regering gevraagd en ongevraagd van advies.

Antwoord van D66 (31/10/17, kamerlid Pechtold)
We hebben gekozen voor de beste mensen op de juiste plekken in het nieuwe kabinet. Een deel van hen is eerder werkzaam geweest binnen de politiek, maar sommige ook niet. Sigrid Kaag zal namens D66 plaatsnemen in het nieuwe kabinet als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij werkte vanaf 1994 tot haar ministerschap bij de Verenigde Naties (VN), en heeft onder andere de VN-missie geleid die de chemische wapens in Syrië vernietigde. Ook Ingrid van Engelshoven zal namens D66 plaatsnemen in het nieuwe kabinet. Zij wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tussen 2010 en 2017 was zij wethouder in Den Haag met onder andere onderwijs als portefeuille. Menno Snel is namens D66 de staatssecretaris van Financiën. Hij heeft viertien jaar voor het ministerie van Financiën gewerkt en zat vijf jaar in het dagelijks bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC. Hij is dus niet eerder werkzaam geweest binnen de politiek. Het nieuwe kabinet en natuurlijk onze bewindspersonen zullen het landsbelang dienen. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het FvD (16/9/17, kamerlid Baudet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *