Vrije Invoer Goederen

vrije
Vraag aan de PvdA en de VVD (23 juni 2017, kamerlid Nijboer en kamerlid de Vries)
Maandag stond in de Telegraaf dat minister Dijsselbloem boos was op Tsjechië, omdat het land de verlaging van BTW op Ebooks had geblokkeerd. Hij zou boos moeten zijn op Nederland zelf, omdat tegen de wil van de EU in nog steeds een zeer hoge BPM toestaat. Daar hoor ik hem niet over. Dat Nederland verschrikkelijk duur is voor auto’s, benzine en drank etc vinden ze normaal. Ze hebben het geld nodig. De burger heeft het echt veel harder nodig. Bovendien haalt het BPM verhaal de vrije invoer van goederen onderuit. Je mag bijvoorbeeld een auto niet vrij invoeren. Dat betekent dat er geen vrije invoer van goederen is. Uit pure geldzucht. Er is vrij verkeer of er is geen vrij verkeer van goederen. Je kunt ook niet een klein beetje zwanger zijn. Hoe wordt hierover gedacht?

Antwoord van de PvdA (31/8/17, kamerlid Nijboer)
De BTW is een geharmoniseerde belasting. Dat betekent dat de regels zijn vastgelegd in richtlijnen, waar niet van af mag worden geweken. Nederland kan dan ook niet zelfstandig besluiten het BTW-tarief op digitale media op 6% te zetten. Daarom wil men dit ook Europees regelen. Omdat in de EU op belastingzaken altijd unanimiteit vereist is, kon Tsjechië de richtlijnwijziging in zijn eentje tegen houden. Dit is heel vervelend, want dat betekent vertraging voor een eerlijker belasting op digitale media.
Voor de BPM geldt niet dat deze Europees geharmoniseerd is. Daar kunnen lidstaten doen wat ze willen, binnen de kaders van het EU-verdrag. Dat betekent dat Nederland zelf BPM-tarieven en dergelijke mag vaststellen. Nederland mag daarbij niet discrimineren; op een import-auto moet hetzelfde tarief gelden als voor hier geproduceerde auto’s. Zo wordt toch op zeker hoogte gegarandeerd dat dezelfde auto dezelfde prijs heeft binnen een land. Als bijvoorbeeld een auto in Nederland wordt verkocht die wordt geëxporteerd naar Duitsland, dan heeft men recht op (gedeeltelijke) teruggave van BPM.

Geen antwoord van de VVD (23/9/17, kamerlid de Vries)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Ik las eens dat in Engeland veel eerste levensbehoeften in het 0% BTW tarief zaten. Hier wordt ook geschoemeld met BTW percentages. Soms gaan ineens bepaalde producten in het hoge tarief zonder dat Europa zich er mee bemoeid. Ik heb ook vaak genoeg gelezen dat Europa tegen de BPM is. U houdt een prachtig verhaal waar ik niets van geloof. Nederlandse politiek is alleen met geld (innen) bezig. Uitspraak. Ga niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie.

    Ik kreeg 1 januari jl iets meer AOW. Niet genoeg voor de duurdere zorgverzekering. Alle andere prijsstijgingen gaan ten koste van het besteedbaar inkomen. Ik lever alleen maar in.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *