Toeslagpartner

toeslagpartner
Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (24 juni 2017, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Asscher, kamerlid van Dijk en kamerlid van ’t Wout)
Mijn vriendin en haar kinderen (jonger als 18) wonen noodgedwongen bij mij in. Bij het aanvragen van toeslagen voor haar blijk ik als toeslagpartner aangemerkt te worden, waardoor zij slechts een klein bedrag aan toeslagen kan krijgen. In het geval dat ze op een ander adres ingeschreven zou staan zou ze wel in aanmerking komen voor toeslagen en zijn die bedragen veel hoger. Ik vind dit vreemd. Onze financiƫn zijn strikt gescheiden, we voeren alleen gezamenlijk een huishouden. Toch gaat de overheid er blijkbaar van uit dat ik in deze situatie mee betaal aan de kosten van de kinderen van mijn vriendin (kinderalimentatie is niet toereikend) en aan haar kosten. Dit is niet onze bedoeling en zo worden we gedwongen een tweede woning te gaan huren en het samen een huishouding voeren te beƫindigen. Dat lijkt mij niet wenselijk als de huidige situatie in het belang van de kinderen is en we zo een extra woning moeten aanhouden terwijl er krapte op de woningmarkt is.
Navraag bij de belastingtelefoon leverde niets op. Ik kreeg als antwoord dat dit nu eenmaal de wetgeving is. Ook is het volgens de belastingtelefoon niet zinvol om dit voor te leggen aan een inspecteur omdat die daar geen uitzondering op kan maken. Mijn vragen zijn:

  1. Is het bekend dat de huidige wetgeving dit effect heeft?
  2. Komen dit soort situaties meer voor?
  3. Wat maakt dat de overheid van mening is dat in deze situatie de samenwoningspartner de kosten voor de kinderen van de inwonende partner en de partner voor zijn/haar rekening moet nemen, ongeacht de situatie/aanleiding?
  4. Weet u mogelijkheden om dit goed te regelen zonder dat wij een extra woning hoeven te huren?

Antwoord van D66 (30/6/17, kamerlid van Weyenberg)
De toeslagen worden inderdaad op huishoudensniveau vastgesteld. De toeslagen zorgen ervoor dat ook mensen met een klein inkomen, kunnen voorzien in de basis behoeften zoals een woning en zorg. Als je samen met iemand anders woont, deel je ook de kosten van de woning, zoals de huur en de energierekening. De toeslagen worden op huishoudensniveau vastgesteld en niet op individueel niveau, zo wordt voorkomen dat iemand huur of zorgtoeslag krijgt, terwijl hij of zij verder de kosten deelt met de partner en de toeslagen dus eigenlijk niet nodig heeft. Als het gezamenlijke inkomen laag is, dan blijft het recht op toeslagen bestaan.

Antwoord van de SP (20/7/17, kamerlid van Dijk)
Het is inderdaad de wet dat als je samen een huishouden deelt, je gekort wordt op de toeslagen en op de bijstand. Dit heet de kostendelersnorm, staat ook wel bekend als de mantelzorgboete en is ingevoerd door het kabinet Rutte met de Participatiewet. De SP heeft zich tegen deze mantelzorgboete verzet omdat dit leidt tot meer armoede en minder zelfstandigheid. Kort geleden heeft het kabinet de mantelzorgboete / kostendelersnorm voor de AOW afgeschaft. Voor de bijstand en de toeslagen blijft deze echter wel bestaan. De SP is het hier niet mee eens en diende een motie in (Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over afschaffing van de gehele kostendelersnorm (t.v.v. 34725-XV-16) om de kostendelersnorm in zijn geheel af te schaffen. De motie is helaas verworpen omdat VVD, D66, CDA, CU, SGP, PvdA en PVV tegen stemden.

Geen antwoord van de PvdA (24/9/17, kamerlid Asscher)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (24/9/17, kamerlid van ’t Wout)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *