Bestuurlijke Boete en Schuldsanering

bestuurlijke
foto: Pixomar

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de SP (kamerlid Smilde, kamerlid Spekman, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Gerven)
Hoe kan iemand die van een uitkering leeft en uitkeringsbeslagen heeft, ooit van de bestuursrechtelijke boete afkomen (ingesteld bij niet betalen van basiszorgpremie)? Een boete die ondanks bezwaren en verzoeken geïnd blijft worden. Voor meer informatie over de zaak zie Bijlage bij bestuurlijke boete en schuldsanering.

Antwoord van de PvdA (18/10, kamerlid Spekman)
Eerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een onverzekerde en wanbetaler, die beiden bestuursrechtelijk boetes van het CVZ kunnen krijgen. Indien iemand een bestuursrechtelijke boete krijgt omdat hij onverzekerd is, is de procedure als volgt. De onverzekerde krijgt een brief van het CVZ, waarin ze worden gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord om een verzekering af te sluiten. Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van drie maal de standaardpremie per maand (circa € 340). Als na drie maanden weer blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd. Zijn mensen na twee boetes nog altijd onverzekerd, dan verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer € 1.350). Deze wordt zo mogelijk rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering. Verzekert diegene zichzelf vervolgens, dan gaat hij uit het boeteregime. Bij wanbetalers geldt een andere regeling. Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt uw zorgverzekeraar betalingsherinneringen of aanmaningen. Ook zal uw zorgverzekeraar een betalingsregeling aanbieden. Reageert u hier niet op, en heeft u na 6 maanden nog steeds niet betaald, dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CVZ. Uw zorgverzekeraar brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Vervolgens houdt het CVZ maandelijks de bestuursrechtelijke premie (€ 148,95) in. Het CVZ stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als uw zorgverzekeraar u afmeldt bij het CVZ. Dit gebeurt als u alle verschuldigde zorgpremies heeft terugbetaald of als u een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen. U ontvangt dan schriftelijk bericht van het CVZ dat de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Indien van toepassing ontvangt uw werkgever, uitkerings- of pensioeninstantie ook het bericht dat hij geen premie meer hoeft in te houden.

Antwoord van het CDA (27/10, kamerlid Smilde)
Iedere Nederlander boven de 18 jaar is verplicht zich te verzekeren voor de gezondheidszorg en hiervoor ook premie te betalen. Er is een groot aantal wanbetalers, waardoor andere verzekerden meer moeten betalen. Andere verzekerden betalen 60 euro per jaar vanwege de wanbetalers. Voordat iemand in het bestuursrechtelijke traject terecht komt is er al een intensief traject aan vooraf gegaan, waarin de zorgverzekeraar heeft geprobeerd de achterstallige premie te innen. De zorgverzekeraar mag geen mensen weigeren voor een zorgverzekering en daarmee is een patstelling ontstaan, als de verzekerde niet betaalt, maar wel bijv. zorg ontvangt die betaald moet worden. Wij hebben bij deze wet steeds aangegeven dat de zorgverzekeraar zo vroeg mogelijk moet beginnen om zo te voorkomen dat de premieachterstand oploopt. Uit een evaluatie blijkt dat het bestuursrechtelijke regiem een zwaar regiem is. De briefschrijver schrijft dat ook. Dat betekent voor het CDA dat de zorgverzekeraar al na 1 maand premieachterstand aan de bel moet trekken. Dan is in verreweg de meeste gevallen het bedrag nog te overzien. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over automatische incasso van de maandelijkse premie. De evaluatie moeten wij nog grondig bestuderen. Wij verwachten binnenkort een kabinetsstandpunt en dan zal er een Kamerdebat volgen. Het CDA wil nauwkeurig bezien in hoeverre de huidige wet ook voldoet aan de eis: nl. einde aan wanbetalingen en de desbetreffende verzekerde terug op het spoor van een normale zorgverzekering bij een zorgverzekeraar.

Antwoord van de SGP (10/11, kamerlid van der Staaij)
Ik ben van mening dat op deze feitelijke vraag afdoende is gereageerd door de PvdA en het CDA.

Geen antwoord van de SP (3/1, kamerlid van Gerven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

6 reacties


 1. ·

  Ik heb een laag minimum inkomen en betaal elke maand de boete aan het CJIB omdat ik een achterstand heb bij de DSW zorgverzekering. Ik kan niet geholpen worden door de gemeente schuldhulpverlening omdat de schuldeisers niet akkoord gaan met een betalingsvoorstel (ik heb dus wel hulp gezocht) maar niet gehad? Dus ik kan geen schuldhulpverlening zoeken. Maar moet de boete betalen en de schulden zelf inlossen. Ik kan dit niet meer volhouden en moet nood gedwongen waarschijnlijk mijn huis opzeggen en gaan zwerven. Hoe gaan jullie dit soort dingen oplossen? Ik ben waarschijnlijk niet de enige.

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik heb altijd baan gehad tot ik 2 jaar geleden op straat kwam. Tijd geleefd van WW, toen spaargeld. Nieuwe baan ging een paar keer niet door op het laatste moment, alternatief geschikt werk was er niet, moest uiteindelijk aankloppen bij de gemeente. Direct was er een doorverwijzing naar AMW voor schuldhulpverlening. Fiscus lag lange tijd dwars met toeslagen, werd ingehouden ivm teveel ontvangen toeslagen in het verleden en eiste nota bene méér geld omdat ik recht op toeslagen had en dus best wat meer kon missen. Deurwaarders. Zo rolt Nederland. Na huur en GWL bleef er zeer weinig geld over. Zorgverzekeraar stuurde aanmaningen, moest ik me niets van aantrekken volgens AMW, gemeente èn de stadsbank. Die premie was nl. geen eerste levensbehoefte volgens de redenering. Wonen, GWL en eten wel. Na een tijdje werd beslag gelegd op het inkomen door CWZ en elke maand viel een boete op de mat. Onmogelijk om te betalen, maar daar moest ik me ook geen zorgen over maken. Ging allemaal mee met de WSNP. Nu anderhalf jaar verder begint die schuldhulpverlening eindelijk te lopen omdat die kronkel bij de fiscus eindelijk is rechtgetrokken, maar nu laat men doorschemeren dat die hele zwik moet worden betaald omdat ik anders niet ‘stabiel’ ben. Dat is nu het verhaal. Ben zeer cynisch geworden. Er ligt intussen weer eens een dwangbevel op de mat, CJIB. Met natuurlijk alle bijbehorende kosten. Hoe kun je in dit land stabiel worden? Nederlandse overheid is godverdomme de grootste schuldeiser die er is met hun boetefabriekjes en werkverschaffing voor deurwaarders. Premies, gemeentelijke belastingen, belastingen, DUO die keer op keer vindt dat je modaal verdient en papieren van de fiscus wil die niet bestaan. Hatseflats, hopsakee, weer een paar honderd erbij. Naast flauwekul van de overheid is er slechts nog een schuld aan de bank. Rest is grotendeels betaald. In principe zou ik een jaar lang mijn hele uitkering moeten overmaken aan de overheid om tot een punt te komen de bank af te betalen. Door alle beslagen die er liggen is werken gevaarlijk. Beslagvrije voet my ass. CWZ beslag, deurwaarder beslag, belastingdienst die toeslagen inhoudt, deurwaarders die beslag leggen op je bankrekening, bestuursrechtelijke boetes die linksom of rechtsom betaald moeten worden. In een uitkeringssituatie geniet je nog enige bescherming, als je werkt mag je het zelf uitzoeken. Die bestuursrechtelijke premie is armoedebelasting. Niet meer en niet minder. Straf omdat je niet genoeg inkomen had. Dat dat kwam omdat er bij de overheid iets niet klopte, ach, daar ligt de overheid niet wakker van. Vroeg of laat komt dat geld er wel.

  Beantwoorden

  1. ·

   Je kan het niet beter vertellen ‘goed gezecht!! Het word tijd dat de mensen zelf gaan ingrijpen’ Je leeft niet hier in Nederland’ maar je wordt geleefd’ Is er niet iets waar je een petitie kan tekenen’ Er moet in ieder geval snel wat gebeuren, voor ze nog meer over ons heen gaan lopen! Iemand een idee, want hier reageren ze niet eens. Ze zullen het wel druk hebben met geld tellen. 🙂

   Beantwoorden

   1. ·

    Schandalig dat mensen die het niet kunnen betalen ten eerste de term wanbetaler opgelegd krijgen en vervolgens het driedubbele moeten betalen. Dus als je het niet hebt moet je meer gaan betalen. Wie heeft deze onlogische demoraliserende maatregel bedacht? Volstrekt idioot! De bestuursrechtelijke premie is 50% hoger per maand dan wat ik normaal zou moeten betalen aan zorgpremie. Geen andere woorden voor maar dit is gewoon schofterig asociaal beleid! En dan nog maar te gissen waar dat geld eigenlijk blijft; hebben we het daar over wel eens gehad. Wie heeft eigenlijk gesteld dat zorgverzekeraars winst moeten maken. Ze zouden gekielhaald moeten worden, van de arme sloeber pikken en dan winst maken, houdt het dan nooit op met deze wantoestanden. Nu eens aan de kaak stellen die handel! P.s. Oja, en waar kan ik in godsnaam mijn recht nog halen: zeker ook onbetaalbaar geworden hè? P.S. SP hoe durven jullie het te presteren om niet te reageren, als er één partij is die hier nu echt eens wat aan moet doen zijn jullie het: Te zwaard verdomme (met excuus voor het taalgebruik CDA), M.B. Tiggeler


 3. ·

  De wanbetaler is een melkoe. Hele beroepsgroepen leven van de misere van deze mensen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dan men van een initiele schuld van 100 euro, 700 kan maken!? Dat zou verboden moeten worden. De overheid werkt er tegenwoordig hard aan mee. Neem mijn voorbeeld. Ik betaal nu al ruim 3 jaar via het CVZ mijn zorgtoeslag. De nominale premie is 99 euro, CVZ maakt veel kosten claimen zij en int daarvoor in de plaats het lieve sommetje van 160 euro. Dat is al behoorlijk veel in mijn ogen. Maar het wordt erger als er met het incasso bureau / de gerechtsdeurwwaarder onder één hoedje wordt gespeeld. Het incasso bureau heeft namelijk in al haar wijsheid beslag gelegd op mijn zorg toeslag van nog geen twee tientjes p/maand. Dit is het enig bureau, ik heb meer schulden, dat niet beslag legt op het loon maaar op het beetje zorg toeslag. Ik kan me dan ook niet van de indruk ontrekken dat zei dat expres hebben gedaan om zo doende de dubbele premie tot in de eeuwigheid te kunnen innen. Aangezien ik, als er een loonbeslag zou zijn, binnen 2 maanden schulden vrij zou zijn. Een klein rekensommetje leert mij dat ik in 3 jaar tijd bijna 3.000 euro heb moeten betalen aan boetes aan het CVZ en dus geen cent heb afbetaald van de initiële achterstand. Ik wil graag weten wie hier rijk van wordt. Zodat ik daar persoonlijk mijn geld kan terug eisen. Ik hou er namelijk niet van om opgelicht te worden. Daar wordt ik geweldadig van. Kortom mede wanbetalers laten we de baricaden opgaan en de elite dieven de nek omdraaien.

  Beantwoorden

 4. ·

  Waarom wordt er door het kabinet keihard beweerd, dat er geen verplicht wettelijk eigen risico zit in de standaard premie die nog verhoogt wordt, met de 30% boete? Komt het vanwege het feit dat de zorgverzekeringen dit naast de bestuursrechtelijke premie ook nog eens incasserd en factureert? En zoals ik bij een andere reactie lees dat er beslag gelegd wordt op het c.v.z op de zorgtoeslag, hoe moet het dan zijn zoals in mijn geval, er door de zorgverzekeraar beslag wordt gelegd, op mijn zorgtoeslag, terwijl ik bij het c.v.z. ben aangemeld?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *