Naamswijziging Kosten

naamswijziging kosten

Naamswijziging
foto: Vlado

Vraag aan de PvdA, de SP en de VVD (16 januari 2015, kamerlid Recourt, kamerlid van Nispen en kamerlid van Wijngaarden)
Waarom worden de kinderen in Nederland van ouders op minima niveau vaak te kort gedaan? Alle dingen die voor kinderen van groot belang zijn, zoals met name de kosten van een naamswijziging zo hoog op te voeren dat het voor minima onmogelijk word dit te kunnen bekostigen. Ik zie dit bij mijn zoontje, ik vind het kwalijk dat kinderen tekort worden gedaan doordat de overheid de kosten van dergelijke zaken zo hoog opvoert en de ouders helaas verstek moeten laten gaan. Is dit nou noodzakelijk?

Antwoord van de SP (22/1/15, kamerlid van Nispen)
De SP vindt ook dat kinderen van ouders op minimum niveau vaak tekort worden gedaan. Dat is heel erg kwalijk. Er zijn bijvoorbeeld veel te veel kinderen in Nederland die opgroeien in armoede en dat is onacceptabel. Op dit moment wordt door de regering op heel veel verschillende gebieden verder bezuinigd, en dat maakt de situatie vaak nog erger, dit tot grote verontwaardiging van de SP. Ik heb ook begrip voor uw verontwaardiging over te hoge kosten van naamswijziging. Die kosten zijn inderdaad erg hoog, daar is in het verleden in de Kamer al aandacht voor gevraagd maar de regering was (en is) helaas van mening dat het terecht is om dergelijke hoge kosten te vragen, het gaat dan om ‘kostendekkende’ tarieven. De SP vindt dat de mogelijkheid moet bestaan om voor mensen die (vanwege hun inkomen) deze tarieven niet kunnen betalen uitzondering te maken.

Antwoord van de VVD (16/3/15, kamerlid van Wijngaarden)
Zoals de SP aangeeft zijn de kosten voor naamswijziging kostendekkend. Het gaat om administratieve kosten die hierbij worden vergoed.

Geen antwoord van de PvdA (16/4/15, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Naamswijziging
foto: Vlado

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (15 april 2012, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Recourt, kamerlid Dille en kamerlid van der Steur)
In augustus 2011 heb ik een aanvraag naamswijziging ingediend voor mijn beide kinderen. Ik heb daar bijna € 900 voor bij elkaar gespaard. Tot heden heb ik niets vernomen van de aanvraag. Nu was mij door een medewerker van de afdeling ‘Naamswijziging’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie al meegedeeld dat het een trage en lange procedure zou zijn. Het kon wel een jaar duren. Ik moest wachten op een acceptgiro. Het duurde wat lang dus besloot ik eens naar de stand van zaken te informeren bij de afdeling ‘Naamswijziging’. Wat blijkt, mijn aanvraag komt niet in het systeem voor. Ik moest maar een nieuwe aanvraag indienen. Erg vervelend, maar zij kon er niets aan doen. Ik moest maar bij de post gaan klagen, zei ze. Daar was ik niet zo blij mee en kan er geen genoegen mee nemen. Waar waren mijn persoonsgevoelige gegevens gebleven? Bovendien zijn de kosten van een naamswijziging met ingang van september 2011 verdubbeld. Dat betekent dat ik als alleenstaande moeder nu € 1.670 kan betalen door het niet in behandeling nemen van mijn aanvraag, omdat deze in augustus 2011 niet is geregistreerd door de rijksoverheid. Mijn vraag aan u, waarom moeten burgers de dupe zijn bij het zoekraken van persoonsgevoelige gegevens door de overheid? In dit geval moet er door mij wel een zeer hoge prijs voor worden betaald. Mijn mening is dat het ministerie hiervoor aansprakelijk is en mijn aanvraag alsnog in behandeling moet worden genomen voor het bedrag dat gold in augustus 2011. Graag uw mening hierover.

Geen antwoord van het CDA (15/7, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (15/7, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (15/7, kamerlid Dille)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (15/7, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *